USTEC

 

Canvis en els criteris d'adjudicació de nomenaments

El passat dijous 27 de novembre l’administració ens va informar, via correu electrònic, d’un canvi en el procediment de nomenaments telemàtics per cobrir llocs de feina als centres docents públics. S’anunciava que a partir de divendres 28 de novembre s’iniciaven l’adjudicació de substitucions a llocs perfilats en atenció a la diversitat i de perfil lingüístic, pels nomenaments telemàtics. En lloc d’utilitzar l’ineficient, obscur i moltes vegades “endollista” procediment de difícil cobertura.

Paral·lelament, i degut a aquest canvi, el departament va fer públics uns nous criteris d’adjudicació de vacants i substitucions, on la principal novetat és la inclusió d’un nou punt a l’hora d’ordenar els llocs de feina per a ser adjudicats. Abans s’adjudicaven primer els llocs ordinaris i després els llocs i centres de característiques especials (que s’han de demanar específicament a la borsa). Amb aquesta modificació es destina primer els llocs amb perfil, després els ordinaris i en últim lloc els llocs a centres específics. (ho podeu consultar en aquest ENLLAÇ)

A més, per poder optar a aquests llocs perfilats, es necessari que les persones ho hagin demanant expressament a la borsa a l’apartat de llocs de treball específic.

No queda clar si aquesta modificació anunciada a la web del Departament, afectarà d’alguna forma a la resta de criteris recollits a l’apartat 6.1.1 dels “Criteris de Gestió de Borsa”, ja que, com tristament ens ha acostumat l’administració, menysprea el col·lectiu de docents interins i substituts deixant sense publicar al DOGC la normativa de gestió de borsa, i realitza esmenes sense deixar clar com queda finalment el text.

Degut a aquest canvi demanarem a l’administració l’obertura d’un termini excepcional de modificació de dades de la borsa urgent, per a que tothom pugui modificar les seves dades per poder accedir a aquest llocs.

Des d’USTEC·STES (IAC) volem denunciar que aquesta concreció del Decret de Plantilles en el criteri d´ adjudicació va dirigit en la línia de prioritzar i blindar les places específiques en els centres ordinaris.  Places que, cal recordar, són negociades entre les direccions i l´administració, a esquenes dels treballadors públics i els seus representants i proposades per les direccions de manera arbitrària i subjectiva amb el mètode conegut com "adjudicació a dit". 

 

100% del sou des del primer dia.
Només jornada sencera i mitja.
Ni LEC, ni LOMCE, ni retallades

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (31)