USTEC STES

Secundària
Especialitat
Vacants
Administració d'empreses 44
Alemany 8
Anàlisi i química industrial 12
Anglès 196
Assessoria i processos d'imatge personal 22
Biologia i geologia 159
Català 1
Construccions civils i edificació 1
Cuina i pastisseria 28
Cultura clàssica 18
Dibuix 65
Dibuix artístic i color 4
Dibuix tècnic 2
Disseny de moda 1
Disseny de producte 1
Disseny d'interiors 3
Disseny gràfic 9
Economia 16
Educació física 81
Equips electrònics 7
Espanyol 1
Estètica 18
Èuscar 1
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1
Filosofia 33
Física i química 108
Formació i orientació laboral 61
Fotografia 3
Fotografia i processos de reproducció 3
Francès 34
Geografia i història 186
Història de l'art 3
Hoteleria i turisme 19
Informàtica 71
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 2
Instal·lacions electrotècniques 19
Intervenció sociocomunitària 61
Italià 3
Japonès 1
Laboratori 8
Llengua castellana i literatura 206
Llengua catalana i literatura 196
Manteniment de vehicles 36
Matemàtiques 223
Mecanització i manteniment de màquines 27
Mitjans audiovisuals 5
Mitjans informàtics 3
Motlles i reproduccions 1
Música 39
Oficina de projectes de construcció 2
Oficina de projectes de fabricació mecànica 2
Operacions de processos 3
Operacions i equips de producció agrària 3
Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 4
Organització i gestió comercial 22
Organització i processos de manteniment de vehicles 16
Organització i projectes de fabricació mecànica 13
Organització i projectes de sistemes energètics 8
Organització industrial i legislació 3
Orientació educativa 72
Patronatge i confecció 2
Perruqueria 22
Portuguès 1
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 29
Procediments sanitaris i assistencials 94
Processos comercials 20
Processos de gestió administrativa 32
Processos de producció agrària 5
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 26
Processos en la indústria alimentària 7
Processos i mitjans de comunicació 4
Processos i productes d'arts gràfiques 4
Processos i productes de fusta i mobles 6
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 4
Processos sanitaris 33
Producció en arts gràfiques 3
Serveis a la comunitat 76
Serveis de restauració 15
Sistemes electrònics 6
Sistemes electrotècnics i automàtics 21
Sistemes i aplicacions informàtiques 71
Soldadures 5
Talla de pedra i fusta 1
Tècniques de patronatge i confecció 1
Tècniques i procediments d'imatge i so 4
Tecnologia 103
Volum 2
Xinès 2
Total:
2.797
CONCURS DE TRASLLATS 14/15

26 de maig: publicades les adjudicacions definitives al cos de mestres.

Departament d'Ensenyament:

Ministerio d'Educación:

Listado alfabético de participantes A-E 
Listado alfabético de participantes F-L 
Listado alfabético de participantes M-Q 
Listado alfabético de participantes R-Z 

 

Consulta resultados por DNI

12 de maig: publicades les adjudicacions definitives Cos de secundària i d'inspecció

SECUNDÀRIA

Listado alfabético de participantes A-E 

Listado alfabético de participantes F-L 

Listado alfabético de participantes M-Q 

Listado alfabético de participantes R-Z 

Consulta resultados por DNI

COS D'INSPECCIÓ

Listado alfabético de participantes , se abre en ventana nueva

Consulta resultados por DNI 

 

 

24 de març 2015

 

Reclamacions i desistiments del 25 de març al 7 d'abril

PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-A-E

PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-F-L

PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-M-Q

PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-R-Z

Accés a l'aplicatiu MEC

Accés aplicatiu Departament amb codi ATRI

Accés amb usuari temporal

Model de reclamació i /o desistiment Baix Llobregat (afiliació)

13 de març

Publicada la resolució amb les adjudicacions provisionals del cos d'inspecció i de secundària.

Accés a l'aplicatiu

Accés a l'aplicatiu del Ministerio

PDF amb les adjudicacions provisionals de totes les persones participants a secundària i inspecció:

1.- de la A a la E

2.- de la F a la L

3.- de la M a la Q

4.- de la R a la Z

5.- Inspecció

Termini per presentar reclamacions i desistiments segons el Departament: del 14 al 26 de març de 2015.

Llista i mapa de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

 

És previst que la resolució provisional del concurs de trasllats dels cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció es faci pública, juntament amb la resta de comunitats autònomes, al llarg de demà divendres 13 de març. Les llistes es podran consultar al web del Departament.
>
> Únicament les persones que han participat a la convocatòria podran tenir accés a les dades del concurs, a través de l'usuari d'ATRI o de l'usuari temporal que s'hagin creat per a aquesta convocatòria. La consulta es pot fer per participant, centre adjudicat o especialitat ordenada per barem. Les direccions dels centres podran accedir a la consulta per centre. El termini de reclamacions i desistiments, en aquest cas quan la participació sigui voluntària, serà del 14 al 26 de març, ambdós inclosos.
>
> Els models de reclamació els trobareu a la vostra disposició tant al Registre com a la pàgina Web dels nostres Serveis Territorials. L'accés des del Web es fa accedint a través de la ruta següent: Personal Docent, Provisió de personal docent. Si us hi fixeu hi ha dos models: un per a la revisió dels apartats que valora el Servei de Personal Docent i un altre per a la revisió dels apartats que valora la comissió avaluadora. 
> Per a qualsevol dubte i/o aclariment en relació amb aquestes llistes, caldrà que les persones interessades s'adrecin a la Secció de Gestió de Personal Docent, i concretament al Negociat de personal d'ensenyaments secundaris i de règim especial. 
> Quant al concurs del cos de mestres, la resolució provisional és prevista per al dimarts 24 de març.

No hi ha cap data oficial per a la publicació de les adjudicacions provisionals. Les dates previstes no s'han complert.

 

Publicació de les vacants provisionals:
Cos de mestres
Secundària i Inspecció
 
Quantificació de les vacants provissionals
Cos de mestres
Especialitat
Vacants
Audició i llenguatge 21
Educació física 154
Educació infantil 654
Educació primària 1.225
Llengua estrangera: anglès 268
Llengua estrangera: francès 7
Música 156
Pedagogia terapèutica 245
Total:
2.730
Cos mestres en centres ESO
Especialitat Vacants
Ciències de la naturalesa 7
Ciències socials 10
Educació física 7
Educació visual i plàstica 1
Llengua castellana i literatura 13
Llengua catalana i literatura 13
Llengua estrangera: anglès 5
Matemàtiques 10
Música 2
Tecnologia 3
Total:
71
Previsió de publicació de les adjudicacions provisionals:
Persones Admeses i excloses:
Accés a l'aplicatiu amb ATRI
Accés a l'aplicatiu amb codi d'usuari temporal
Nota:

La puntuació corresponent al subapartat 6.7 (4.4 en els cossos de la Inspecció) es publicarà, si s'escau, en les adjudicacions provisional i definitiva, en cas d'obtenir adjudicació en una comunitat autònoma que ho prevegi

(Els punts de català es sumaran per les places de Catalunya, no els veureu escrits en el total)

Terminis:

CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA:

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

LLISTAT DE CENTRES CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA DIFICULTAT informació important per CAEPs i ZERs)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ
Disposicions generals
Dret preferent
Participació
Sol·licituds
Vacants
Codis Centres
Codis Especialitats
Barem secundària i Inspecció
COS DE MESTRES, INSTITUTS ESCOLA I
1rs CURSOS D'ESO
Llocs / Especialitats
Dret Preferent
Participació
Sol·licitud
Peticions
Barem
Codis de Centres
Adquisició de Noves especialitats  

BASES PEL CONCURS DE TRASLLATS D'ÀMBIT ESTATAL CURS 14/15

Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

Xerrades informatives en tot el territori: http://www.sindicat.net/normativa/ct/xerrades_ct.php

Xerrades Informatives

Terminis:

fletxa Del día 6 al 24 de novembre de 2014, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ:

Encara que es participi per diferents especialitats, només es presentarà una sol·licitud per cada cos, adreçant-la a l'Administració educativa a la que es pertany.

PLACES

fletxa Les vacants provisionals es publicaran abans del dia 13 de febrer de 2015

fletxa Les vacants definitives es publicaran abans del 14 d'abril del 2015

 

BAREM

El trobareu a l'ANNEX III si participeu com a Funcionaris docents que impartiui docència o a l'ANNEX IV si pertanyeu al cos d'inspectors o a l'Administració Educativa.

DESTINACIONS:

Les destinacions adjudicades en la resolució DEFINITIVA són irrenunciables. Els possibles recursos contra la Resolució Definitiva s'hauran de dirigir a l'Administració educativa que pertanyi la plaça obtinguda.

 

ANNEXE I : Sol·litut de participació Personal docent

ANNEXE II: Sol·licitud de participació pel cos d?nspectors/es

ANNEXE III: Barem de mèrits personal docent

ANNEXE IV: Barem de mèrits cos d'Inspecció

linia

Aquesta web la fem posible gràcies a la teva col·laboració.

Afilia't

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (62)