ustec

INSTRUCCIONS DE COM APLICAR LES DEDICACIONS DEL PROFESSORAT INTERÍ

A finals del curs la Consellera Rigau va imposar uns percentatges de dedicació del professorat interí que estan provocant un munt de problemes en el normal funcionament dels centres.

USTEC·STEs (IAC) va interposar davant del jutjat un recurs contenciós administratiu en contra de l’acord de govern que ho possibilita.

A més aquesta normativa s'ha anat improvisant amb diverses instruccions contradictòries, USTEC·STEs ha exigit que es publiqui en el DOGC la normativa de gestió de la borsa com obliga l’article 122.2 de la Llei d’Educació.

Acord de Govern 60/2012 (punt 4)
Substitucions: jornada laboral per al curs 2012-2013
Taula de jornades i blocs de nomenaments

Entre les dues versions hi ha una diferència amb les complementàries de SECUNDÀRIA segons el Departament per a una substitució a sencera les hores "complementària centre" són 7,5. Tenint en compte que l'horari complementari de qualsevol funcionari que ocupi una vacant a secundària són 10 hores: 8 d'horari fix i 2 en horari no fix, des d'USTEC·STEs interpretem que, per analogia, s'ha de guardar la mateixa relació amb els substituts, i per tant que el 80 % de les 7,5 hores (és a dir 6 hores) corresponen al que hem anomenat: complementàries fixes en graella setmanal i el 20% de 7,5 hores (és a dir 1 hora i mitja) correspon a l'horari no fix. Aquesta relació l'hem guardat per a tots els tipus de jornada.

De tota manera hem vist que la nostra interpretació es comença a estendre i coincideix plenament amb l'aplicació que algun Servei Territorial comença a fer: per exemple SSTT de Girona:

Inspecció:

ALGUNES INTERPRETACIONS RESPECTE LES DEDICACIONS DEL PROFESSORAT SUBSTITUT [Versió PDF]

Podem trobar la informació a la pàgina web del departament d'ensenyament segons el següent itinerari:
- Borsa de treball del personal docent/substitucions.
Aquí hi trobaran un resum i els mateixos quadres de la Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de 26 de juny. Aquesta Resolució dicta instruccions sobre el punt 4 de l'Acord de Govern 60/2012.

Tot i això, convé aclarir les dues qüestions següents:

1) Els substituts han de fer vigilància de patis a primària i guàrdies a secundària?

Aquesta qüestió és confusa ja que els textos de l'Acord i de la Resolució respectivament, no expressen el mateix.

a) Acord de Govern: Les substitucions cobriran, només, la part horària essencial corresponent a les activitats lectives (activitats docents en grups classe, activitats de suport i d'atenció a la diversitat) i altres activitats complementàries, sense incloure-hi:
- les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars
- les tasques de vigilància i esbarjo (escoles) i les guàrdies i altres vigilàncies (secundària)

b) Resolució: en aplicació de l'Acord de Govern 60/2012 les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes, sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars (NO PARLA DE LES COMPLEMENTÀRIES!!!).

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions ajustaran l'horari setmanal dels substituts fins al màxim de les 27,5 hores AFECTANT PREFERENTMENT:
- les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars
- les tasques de vigilància i esbarjo (escoles) i les guàrdies i altres vigilàncies (secundària)

---------------------------------------------

2- Per un professor substitut, cal diferenciar entre complementària de centre d’horari fix i d’horari no fix?

Secundària (a primària aquesta circumstància no es dóna)

La normativa d’inici de curs estableix , clarament, que l’horari complementari està format, en el cas de jornada completa, per:

- Horari fix: 8 hores
- Horari no fix al centre: 2 hores

Els quadres de la Resolució que resumeixen, en diversos casos, els horaris dels substituts, NO REFLECTEIXEN AQUESTA DIFERÈNCIA, En el cas d’un professor de secundària substitut de jornada completa, només s’indica:

- complementària centre: 7.5 hores

INTERPRETACIÓ ST GIRONA

Cal ,també, pels substituts, diferenciar entre horari fix i horari no fix de manera proporcional. Així, doncs: Horari fix: 6 hores
Horari no fix: 1.5 hores

 

INTEPRETACIÓ DELS SERVEIS TERRITORIALS DE GIRONA
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (81)