ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Les persones que han superat el procediment selectiu queden exemptes de la realització del curs d'iniciació i/o del període de prova inicial

En la negociació sobre les oposicions duta a terme el curs passat a la Mesa Sectorial (comunicat), USTEC·STEs va valorar molt negativament l’ampliació del període del procediment selectiu, que havia de finalitzar el 31 d’octubre, la qual cosa endarreria els nomenaments dels i les funcionàries en pràctiques i de carrera. Hi vam defensar que, si s’hi destinaven els recursos i tribunals necessaris, es podia enllestir el procediment selectiu amb prou temps perquè les persones seleccionades esdevinguessin funcionàries en pràctiques l’1 de setembre del 2019.

Fruit d’aquesta decisió, hem pogut constatar un seguit de problemes de gestió que ha calgut anar solventant, com ara l’ingrés en la borsa de treball docent de les persones que han superat la fase d'oposició o la realització del curs d'iniciació i/o del període de prova inicial per part de les persones que han superat les proves del procediment selectiu.

Atès que en la normativa Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener només es preveia l’exempció de la realització del període de prova inicial (Annex 2, apartat 1.2), USTEC·STEs hem demanat que les persones que superin les proves del procediment selectiu per a l'accés al cos docent quedin exemptes tant de la realització del curs d'iniciació a la tasca docent com del període de prova inicial del personal interí o substitut docent.

La resposta del Departament ha estat la següent:

1. Les persones que han superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent i no han estat seleccionades queden exemptes del període de prova inicial però hauran de realitzar el curs d'iniciació a la tasca docent.

2. Les persones que han superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent i han estat seleccionades queden exemptes de la realització tant del curs d'iniciació com del període de prova inicial.

Demanem que, a més de fer-ho públic a la pàgina web del Departament, s’iniciïn les gestions oportunes per tal de gravar les exempcions corresponents a la borsa de personal interí docent, de manera que les credencials dels docents continguin la informació adequada, i que se n’informi, al més aviat possible, les persones afectades, els serveis territorials i les direccions dels centres.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (38)