ustec

El 18 de Novembre s’han publicat al BOE els nous temaris per especialitat, llevat de la de llengua catalana i literatura, la publicació la qual depèn del Departament d’Educació.

Un cop acabat el sistema transitori d’oposicions aplicat els darrers 5 anys, el sistema d’oposicions que està en vigor en l’actualitat és el sistema ordinari del Reial Decret 276/2007 que es pot resumir en:

  1. Hi haurà part pràctica en totes les especialitats.
  2. El tema (amb els nous temaris, dels quals com a màxim es trauran 4 boles per desenvolupar-ne un).
  3. La defensa de la programació i la unitat didàctica amb un redactat similar al que coneixem, excepte que no menciona l’informe que en substituïa una part.

Cadascuna d’aquestes tres fases és eliminatòria. Als que passin totes les proves només els comptarà un 33 % la motxilla de mèrits.

Des d’USTEC-STEs exigim al nou govern sorgit de les eleccions del 20 de novembre que obri realment un procés negociador per consensuar un nou sistema d’accés que permeti resoldre satisfactòriament l’accés del personal interí a la funció pública docent.

Oposicions [tot sobre oposicions]

TEMARIS OPOSICIONS

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional


NORMATIVA OPOSICIONS ACTUAL NOVEMBRE 2011

BOE 2/3/07: REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio de ingreso...


Educación
Oposicions

TEMARIS OPOSICIONS

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

BOE 18/11: se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional

 

STEs: Nuevos Temarios Archivos comprimidos que contienen temarios del cuerpo de profesores de secundaria y de profesores técnicos de FP. Están por orden alfabético, tanto las especialidades que se imparten en FP como las que se imparten en la ESO y en el Bachillerato. Los títulos de los temas han podido cambiar. Aún no son los definitivos hasta su publicación

- Temario profesores de Secundaria

- Temario profesores técnicos de F.P.

Més informació sobre temaris

El BOE ha publicat temes nous: MESTRES - SECUNDÀRIA

TGN

Xerrada sobre Funcionariat en pràctiques
Data: dimarts, 11/10/2011
Hora: 18:30h
Lloc: Sala Jaume Magre. C/Bisbe Torres 2 , 25002 Lleida.

Xerrada sobre Funcionariat en Pràctiques.
Data: dimecres, 19/10/2011
Hora: 18h
Lloc: IES Jaume Balmes. Barcelona

Xerrada sobre Funcionariat en Pràctiques.
Data: dimecres, 19/10/2011
Hora: 18h
Lloc: Casa de Cultura. pl. Hospital n. 6 Girona

DOGC 4/10: RESOLUCIÓ ENS/2270/2011, de 27 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

bcn

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (193)