ustec

Canvis en alguns permisos i llicències

img

Resposta de Funció Pública a la carta d'USTEC

1

2

3

___Funció Pública ens ha fet arribar un escrit on s'aclareix que en el segon punt del quart i darrer apartat d'aquesta carta que acabeu de veure, on diu que el permís de matrimoni són 15 dies hŕbils hauria de dir que són 15 dies naturals.

[més informació sobre permisos i llicències]

Els i les docents estem patint la pugna per veure qui retalla més si el govern estatal o el govern català.  El govern del Sr. Rajoy, a més, amb les seves ànsies centralitzadores de treure competències al govern català, va aprovar el Reial Decret-llei 20/2012 que modifica l’article 48 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). Aquesta norma afecta alguns articles de la Llei 8/2006 de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, una llei catalana que és en alguns apartats més restrictiva de la que ha imposat el govern de Rajoy

Les modificacions són les següents:

Valoració:

USTEC·STEs denuncia que el Departament està introduint canvis i fent interpretacions en els permisos i llicències sense haver convocat cap mesa sectorial per negociar, a la qual cosa hi està obligat per llei. Ha estat USTEC·STEs qui ha pres la iniciativa i ha enviat una carta a la Secretaria d’Administració i Funció Pública on demana que es resolguin els dubtes i les incerteses del professorat afectat i hi exposa les interpretacions que en fa i que us hem transcrit en aquest full. Se n’ha fet arribar una còpia a la Direcció General de Professorat i Centres Públics perquè també ens pugui aclarir els diferents dubtes generats.

USTEC·STEs exigeix al Departament d’Ensenyament que apliqui els canvis normatius que milloren la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions, i que respecti el redactat i l’esperit de la norma.


Carta Funció Pública

Secretaria d’Administració i Funció Pública
Generalitat de Catalunya
A l’atenció de la Sra. Pilar Piferrer

La recent modificació de l’article 48 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) publicada al Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, afecta els permisos i llicències del personal nomenat per les administracions públiques. Aquests canvis ens plantegen tot un seguit de dubtes, ja que diversos d’aquests permisos i llicències entren en contradicció o bé tenen diferent regulació que la llei vigent a Catalunya, la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

En quant a la reducció de jornada del personal substitut del Departament d’Ensenyament: Els arguments que fins ara venia utilitzant el Departament per denegar la reducció de jornada al personal substitut que no estigués a jornada sencera, sobre els quals aquest sindicat ja discrepava, actualment encara són menys vàlids:

A més, s’hi ha d’afegir que, ara, l’article 48 de l’EBEP diu que es “tindrà dret a la reducció “de la seva jornada” i no “de la jornada”, tal com deia la normativa fins ara vigent. Aquest canvi ho deixa molt clar i una resolució del Director General, que no ha estat ni publicada al DOGC i que és  jeràrquicament inferior a l’EBEP, no pot establir res en contra que el personal substitut, sigui quina sigui la seva jornada, té dret a reduir-se la jornada per fill/a menor de 12 anys. Volem saber quan es pensa canviar aquest criteri i, tal com toca, concedir la reducció al personal substitut i, si no ho pensen fer, volem saber en què es basen ara per no concedir-la. Volem conèixer què pensa fer l’Administració Pública catalana davant d’aquesta nova situació i quan començarà a concedir aquesta reducció.

Quedem, doncs, a l’espera de la seva resposta.
Ben cordialment,

Ricardo Rodilla
USTEC·STEs (IAC)

Versió PDF

c

 

.


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:29 (21)