ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Paternitat (5 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir del 5 de juliol de 2018

Enllaç a permisos i llicències

 Durada: 5 setmanes consecutives ampliables a 2 dies més per cada fill a partir del segon. El permís s'ha de gaudir ininterrompudament i a jornada sencera durant el període comprès des de la fi del permís per naixement fins a la fi del permís per maternitat i/o adopció. Com a molt tard es pot començar a gaudir el permís de paternitat immediatament després del finiment del permís de maternitat i/o adopció

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

En cas de naixement, adopció o acolliment per part de parelles homosexuals, podrà gaudir-ne qui no gaudeixi del permís de maternitat, independentment del gènere. Si el gaudiment del permís de maternitat és compartit, serà a opció del progenitors sol·licitar-ne el permís de paternitat per un o altre.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Ampliació de la normativa: 

 

- Disposició final 38 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018)

 


 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (61)