ustec logo verd

 

9/11

NOMINASSTTMUFACEOPOSICIONSBORSANOMENAMENTSDESTINACIOCTPERMISOSATURDIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2468/2015, de 21 d'octubre, per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839.

laboralsOBERTURA DE BORSA: Professionals d’atenció educativa i de suport a la docència.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

ustec6/11/2015 Concentració d'USTEC·STEs(IAC) paralel·la a la mesa per exigir el pagament del 26% paga desembre/12 i el retorn de les condicions laborals perdudes.

COMUNICAT / FOTOS / Aclariments extres

meses A petició dels sindicats convocada Mesa Funció Pública 06/11/2015:

Permisos, recuperació extra desembre 2012, Assumptes propis, FAS, pagues 13 i 14, oferta d'ocupació pública.

Evaluación docente y salario: Las declaraciones de Méndez de Vigo, un ataque contra la escuela pública y su profesorado.

USTEC·STEs s'adhereix a la marxa a Madrid

7N CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

premsa PREMSA 09-11-2015 - 06-11-2015 - 05-11-2015 - 04-11-2015 - 03-11-2015 -

 

Vilaweb: Això és cosa de tots #EnsVolemVives

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònia") i nivells MECES:Marco Español de Cualificación para la Educación Superior.

   Fulls informatius revisats:

                     

RES ENS/2443/2015, de 27 d'oct convocatòria concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament . - RES ENS/2444/2015, de 23 d'oct convocatòria concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament. - RES ENS/2445/2015, de 27 d'oct es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball del Departament d'Ensenyament

ustec coneixnos

interiBORSA: Canvi de dades,del 26 d'octubre al 2 de novembre.

ACCÉS A L'APLICATIU

Persones amb feina i sense de totes les especialitats i Serveis Territorials, curs 15/16.

Dies de nomenaments previstos a l'octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2414/2015, de 26 d'octubre, del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres convocat per la Resolució ENS/2252/2014.

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2415/2015, de 26 d'octubre, del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants corresponents a la Inspecció d'Educació, i als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, convocat per la Resolució ENS/2251/2014.
Atenció: S'obre un termini d'un mes perquè les persones participants que ho desitgin, recullin la documentació presentada.

ustec La seu d'USTEC·STEs LLeida és punt de recollida de material per als refugiats.

laborals Info Comitè intercentres / Mesa tècnica Educació Especial

 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2357/2015, de 19 d'octubre, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics. - DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases per a l’ampliació de la convocatòria Èxit1 per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per a alumnat de 3r i 4t d’ESO del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Escolar de Estado: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

ustecObertura d'algunes especialitats a la borsa d'Andalusia. I a la borsa d'Austúries.

SOC: Procés de selecció de professorat per treballar a Anglaterra

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2300/2015, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2015-2016, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2294/2015, de 8 d'octubre, l'encàrrec de gestió del Departament d'Ensenyament al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió i foment de la participació de les empreses en la formació professional.

 

Comunicat USTEC·STEs: NI ACUSADA, NI CONSELLERA

L e s   u r n e s   no   s ' i m p u t e n

PER LA PAU, PEL DRET A MANIFESTACIÓ I A L'AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES. ATUREM L'HORROR.

ustecUSTEC-STEs en el 75è aniversari de l’afusellament del President Lluís Companys

 

DOGC:ACORD GOV/143/2015, d'1 de setembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. RESOLUCIÓ ENS/2250/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'implanten i es traslladen ensenyaments en diversos centres educatius públics i es modifica la Resolució ENS/1958/2015, de 20 d'agost.

ustecIntersindical Valenciana,IAC i STEI–Intersindical per un espai comunicatiu en la nostra llengua. Els sindicats exigeixen la reobertura de RTVV i la reciprocitat de TV3 i IB3

laborals Comunicat inici de curs P. Laboral

ustec USTEC·STEs (IAC) ha exigit la millora del sistema informàtic i l'ampliació dels terminis per acceptar els nomenaments.

 

retallades dia

 

ustec SECRETARIA DE LA DONA:Davant la barbàrie cap coartada. Actua contra la violència

ustec Publicades les instruccions pel curs 2015/16 (documents d'organització i gestió)

retalladesdia

 activitat