ustec logo verd

 

3/6

Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

NOMINASSTTMUFACEOPOSICIONSBORSANOMENAMENTSDESTINACIOCTPERMISOSATURDIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA
interiObertura de borsa. Informacions prèvies. Certificat de penals. Accés a'aplicatiu. Xerrades informatives USTEC·STEs: Lleida, Girona, Tarragona

 Informació formació pedagògica: màster o equivalent

 USTEC·STEs ha demanat l'ampliació del termini de lliurament del certificat de penals necessari per inscriure's a la borsa de treball de personal docent del Departament d'Ensenyament.

                  

 "Aturem el bulling per LGTBIfòbia. Exigim al Govern de la Generalitat la implementació de la Llei LGTBI." Concentració: dimecres 27 de gener, a les 19h, plaça de Sant Jaume de Bcn. Organitza: LGTBIcat.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
meses Convocada Mesa Sectorial 21/01/2016:
concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius
 laborals     Fulls informatius sobre Salut Laboral

PREMSA 19-1-2016 - 18-1-2016 - 15-01-2016 - 14-01-2016 - 13-01-2016 -

 MUFACE: Publicació al BOE dels nous concertsd'assistència sanitària.

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011. DOGC: ACORD GOV/194/2015, de 29 de desembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. DOGC:ORDRE ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis. - ACORD GOV/194/2015, de 29 de desembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

 ustec Posicionament de la IAC per la sobirania del poble català.

meses Resum Mesa Sectorial d'Ensenyament

 ustec USTEC·STES DENUNCIA ACTUACIONS ARBITRÀRIES ALS SSTT D’ENSENYAMENT DE GIRONA

 CANVIS EN EL CONTROL I GESTIÓ DE LES BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL (Només Seguretat Social)

   laborals     Pla de Formació 2016 personal laboral i PAS
ustec Presentem queixa al síndic de greuges perquè l'administració, en la informació sobre la negociació a la mesa de funció pública, només inclou la seva versió. Adjuntem la versió dels sindicats que l'administració no vol publicar.

Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans (Per descarregar)

linia

 

 

 

BOE:Orden ECD/2654/2015, de 3/12, por la que se dictan normas de desarrollo y aplicación del R. D.967/2014, de 21/11, en lo que respecta a los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros de edu superior. DOGC:  RES ENS/2790/2015, de 27/11, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2015-2016, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. DOGC: RES ENS/2791/2015, de 27/11, acord de col·laboració entre el Dep d'Ensenyament i el Goethe Institut per a la realització d' activitats en llengua alemanya destinades a professorat no universitari i alumnat durant l'any 2015. BOE: Res de 18/11/15, de la Secretaría de Estado de Educación, F.Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2016-2017.

ustecRECUPEREM EL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL

USTEC·STEs (IAC) lliura requeriment al Departament d'Ensenyament exigint la modificació de la Resolució de 25 de juny sobre els criteris de la borsa de treball 2015/16 per incloure-hi la remuneració del mes de juliol.

 

BOE:Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ustecProposta de Resolució del Parlament de Catalunya pel retorn de la paga 12/2012 i l'establiment d'un calendari de negociació per tal de restablir la resta de drets suspesos.
ustecInstrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors
ustecDelegats i delegades d’USTEC·STEs (IAC) es tanquen en diferents dependències de l’Administració per exigir el pagament del 26% de la paga de desembre del 12 i la recuperació de les condicions laborals i socials perdudes. - VEURE FOTOS -

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016.

 

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
25 novembre Dia Internacional per a l'eradicació de les violències envers les Dones. - FOTOS -

ustec coneixnos

ustecProu de signar retallades a les condicions laborals. Comunicat de la IAC sobre la filtració d'un protocol entre CCOO, UGT i les patronals
ustec NO PODEM PERMETRE QUE EL GOVERN ES BURLI DELS INTERESSOS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA GENERALITAT.
ustec6/11/2015 Concentració d'USTEC·STEs(IAC) paralel·la a la mesa per exigir el pagament del 26% paga desembre/12 i el retorn de les condicions laborals perdudes.COMUNICAT / FOTOS / Aclariments extres
meses A petició dels sindicats convocada Mesa Funció Pública 06/11/2015:
Permisos, recuperació extra desembre 2012, Assumptes propis, FAS, pagues 13 i 14, oferta d'ocupació pública.

DOGC: ORDRE ENS/343/2015, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'àmbit territorial de diversos serveis educatius del Departament d'Ensenyament als Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental.

BOE : Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles para el curso académico 2016-2017.

BOE: Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònia") i nivells MECES:Marco Español de Cualificación para la Educación Superior.

Departament: Proves per a l'obtenció dels certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1. Convocatòria extraordinària

BOE:Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. BOE:Orden ECD/2466/2015, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.

   Fulls informatius revisats:

                  

RES ENS/2443/2015, de 27 d'oct convocatòria concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament . - RES ENS/2444/2015, de 23 d'oct convocatòria concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament. - RES ENS/2445/2015, de 27 d'oct es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball del Departament d'Ensenyament

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2613/2015, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2015-2016.DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2614/2015, de 10 de novembre, per la qual s'implanten i se suprimeixen cicles formatius de formació professional inicial en centres educatius públics.DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2615/2015, de 10 de novembre, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics.

 

meses Mesa sectorial dimecres 21 de'octubre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracte: Oposicions, Formació pedagògica,

Adjudicacions d'estiu, etc.

 

 

normativa DOGC: Decret d'ordenació curricular de l' ESO DOGC: LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals

 

ustec MANIFEST INICI DE CURS DEL MUCE:  la LOMCE avança i les retallades no s'aturen

ustec PUBLICADES ADJUDICACIONS DEFINITIVES. Consulta totes les adjudicacions.

laborals Personal Laboral:CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2414/2015, de 26 d'octubre, del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres convocat per la Resolució ENS/2252/2014.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2415/2015, de 26 d'octubre, del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants corresponents a la Inspecció d'Educació, i als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, convocat per la Resolució ENS/2251/2014.
Atenció: S'obre un termini d'un mes perquè les persones participants que ho desitgin, recullin la documentació presentada.

INFORMACIÓ PER SI HEU DE DEMANAR L'ATUR

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

ustec Publicades les instruccions pel curs 2015/16 (documents d'organització i gestió)

interiPublicats els criteris de gestió de la borsa curs 2015/16

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/2468/2015, de 21 d'octubre, per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839.

ustec Concurs de trasllats: 26/05 Publicada la resolució definitiva Cos de mestres. 12/05 secundària i inspecció.

 activitat

sindicat

barra

fletxa verda MOVIMENTS SOCIALS

fletxa verda INFORMACIÓ BAIXES I ABSÈNCIES

fletxa verda TOTS ELS NOMENAMENTS DIA a DIA

a

xarxes socials

Segueix-nos a les xarxes socials: Facebook, Google+, Twitter i Youtube -->

FACEBOOKGOOGLE PLUSTWITTERYOUTUBE

 

linia

 
     Ciutat     
Comarques
 Baix Llob. 
 Vallès Oc 
 Mar Vall Or 
Cat Central
    Girona    
    Lleida    
  Tarragona  
 Terres Ebre 
DATA:
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
ALL
52.193 s:-
 
 
21.283 s:-
 
 
 
 
 
46.965 s:-
EES
44.214 s:-
 
50.093 s:-
22.545 s:-
48.737 s:-
 
 
22.741 s:-
43.408 s:-
 
INF
25.356 s:-
43.950 s:-
21.807 s:-
47.949 s:-
16.951 s:-
44.427 s:-
49.549 s:-
 
43.536 s:-
 
PAN
16.461 s:-
47.460 s:-
 
53.600 s:-
57.748 s:-
45.712 s:-
52.996 s:-
53.046 s:-
 
46.406 s:-
PEF
44.184 s:-
 
43.988 s:-
47.785 s:-
46.943 s:-
7.845 s:-
47.543 s:-
43.463 s:-
21.432 s:-
 
PMU
54.060 s:-
53.502 s:-
 
62.018 s:-
59.556 s:-
 
 
53.389 s:-
 
 
PRI
44.349 s:-
42.542 s:-
44.449 s:-
47.696 s:-
59.963 s:-
24.556 s:-
24.350 s:-
22.117 s:-
43.545 s:-
22.341 s:-
502
 
43.142
 
 
 
 
 
 
 
 
505
 
 
 
 
 
 
17.694
 
 
 
508
 
 
 
 
21.734
 
 
 
 
 
511
50.721
 
 
57.708
 
 
 
 
 
 
517
 
 
 
 
60.469
 
 
 
 
 
620
 
 
 
43.454
 
 
 
41.718
 
 
622
 
42.173
 
 
 
 
54.006
 
 
 
625
 
 
 
 
19.964
 
 
 
 
 
AL
 
 
 
42.991
 
 
 
 
 
 
AN
 
48.894
 
24.447
 
 
61.578
 
 
23.891
CN
 
 
22.438
43.179
 
 
47.426
47.244
 
22.852
DI
24.241
44.844
 
43.243
 
 
 
42.246
25.392
 
ECO
 
60.435
 
 
 
23.662
 
 
 
 
EF
 
41.050
 
 
25.210
 
25.155
 
 
 
FI
 
 
 
23.085
 
 
13.913
 
 
 
FQ
 
 
23.127
56.891
 
 
 
 
 
 
GE
22.038
23.685
 
 
 
24.087
20.080
 
 
 
LC
54.434
 
60.203
 
 
 
61.612
 
 
 
LE
40.800
51.200
47.647
48.730
24.452
57.600
 
23.055
 
 
MA
23.826
55.954
52.018
 
60.462
54.669
 
 
46.673
 
MU
23.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSI
 
 
 
 
 
 
 
 
43.052
 
TEC
25.075
 
17.092
 
 
 
22.097
42.612
 
 

 

 

twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fletxa verdaMANIFEST PLATAFORMA DIAE (Drets dels infants en l'àmbit educatiu) PER CANVI DE MODEL EN LES BEQUES MENJADOR.

 

 

 

linia

 

a

campanyes

logo ilp educacio

fletxa verda SOMESCOLA:

SOMESCOLA

linia

altres

fletxa verda TU FAS POSSIBLE AQUESTA WEB. AFILIA'T: Perquè depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació (en més d'un 90%) i no pas de fons públics i subvencions. Un fet que ens permet tenir la més absoluta indepedència d'actuació davant l'Administració, els partits polítics i les institucions.

afiliat