ustec logo verd

6/7

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

ustecCOMUNICAT DE SUPORT A LA VAGA D’ESTUDIANTS DEL 9 DE FEBRER  CONTRA LA LOMCE I LES RETALLADES

ustecUSTEC·STEs (IAC) està present el 6F. COMUNICAT EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I L’AUTODETERMINACIÓ: CRIDA A PARTICIPAR EN LA MOBILITZACIÓ DEL 6 DE FEBRER.

interiObertura de la borsa de treball docent. Ampliació Període d'inscripció fins a les 13h del 14 de febrer. Accés a l'aplicatiu

Oberta també per estudiants de màster de secundària

ustec Concurs de trasllats personal docent: Publicada la llista de participants amb puntuació. Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 7 de febrer de 2017.

ustecAcord signat amb el Departament d'Ensenyament. 31 / 01/ 2017. Queda desconvocada la vaga del dia 9 de febrer. Comunicat d'USTEC·STEs

PREMSA: 09-02-2017 - 07-02-2017 - 06-02-2017 - 03-02-2017 -// Vilaweb: 6F i la dissolució de les fronteres interiors

meses Convocatòria de mesa Funció Pública. Dijous 2 de febrer 2017. RESUM

           

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Veure pàgina oposicions
 laboralsPublicada la llista provisional de persones inscrites a la darrera convocatoria extraordinària (borsa oberta de personal laboral).

meses Convocatòria de mesa sectorial. Dimarts 31 de gener 2017

. CONDICIONS LABORALS, possible signatura de l'acord.

ustecValoració unitària de les reunions dels sindicats amb grups parlamentaris sobre temes de funció pública.

interiObertura de la borsa de treball docent. Període d'inscripció del 24 de gener fins a les 13h del 7 de febrer. Accés a l'aplicatiu

Oberta també per estudiants de màster de secundària

Ja podeu consultar a l'ATRI la nòmina de gener.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/99/2017, de 25 de gener, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional. DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/59/2017, de 13 de gener, per la qual s'implanten, es traslladen i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

 

 laborals RESUM DEL COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/3053/2016, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/002/16).

ustecLLENGÜES ASSETJADES. JORNADA SOBRE TRILINGÜISME. Sitges 13 i 14 de gener. Comunicat // FOTOS

DOGC: RESOLUCIÓ CLT/3002/2016, de 29 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

Govern:

S'obre la inscripció per a les estades del professorat d'FP en empreses i institucions

/ El Govern aprova el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals amb una oferta de 7.900 places

ustec ATURAR LA REPRESSIÓ A TURQUIA: SOLIDARITAT SINDICAT KESK

DOGC:

RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

RES ENS/3000/2016, de 19 dedesembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 16-17.

 laborals RESUM DEL COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

DOGC: (22-12-16)

 

RESOLUCIÓ ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.

ustecEN DEFENSA DE CARME FORCADELL, DE LA DEMOCRÀCIA I DE L’AUTODETERMINACIÓ.

DOGC: (13-12-16)

RESOLUCIÓ ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

ustecEntitats de tot el domini lingüístic celebrem la trobada anual d’Enllaçats per la Llengua a Castelló

 laboralsUSTEC·STEs (IAC) DENUNCIA L'EXTERNALITZACIÓ DEL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS.

meses Convocatòria de mesa sectorial: condicions laborals (pressupost 2017).

Comunicat unitari posterior a la mesa
 laboralsOBERTURA EXTRAORDINÀRIA DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL. Accés a l'aplicatiu

ustecNova oferta de cursos de català per a tots els nivells al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Pressupost 2017 del Departament - 05/12/2016

DOGC: (5-12-16) ORDRE ENS/320/2016, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències i protecció civil.

//

BOE: Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2017-2018.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

BOE:

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE:

 

Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2017-2018.

ustec A CAL SÍNDIC, en comptes de defensar les persones, S’AIXAFEN DRETS

DOGC:

ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC).

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017

ustec OPOSICIONS a les especialitats d'FP del cos de secundària i del cos de PTFP. Publicada la llista de persones admeses i excloses. Informació del Departament. Reclamacions fins el 21 de novembre.

ustec Dos nous fulls informatius: 1) Salut Laboral Personal Laboral. 2) Full 314: Salut Laboral. salut

salut laboral

DOGC (10-11-16): RESOLUCIÓ ENS/2502/2016, de 25 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1624/2016, de 28 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris. // ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei de menjador escolar per a l'escola La Florida, de Santa Perpètua de Mogoda.

DOGC: RES ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

ustecCOMUNICAT D'USTEC·STEs SOBRE DIFERENTS SENTÈNCIES D'INTERINITAT DEL TRIBUNAL EUROPEU.

ustec Un company de la IAC entre les 27 persones encausades arran de les mobilitzacions a la universitat pública - COMUNICAT IAC

DOGC:

 

RES ENS/2417/2016, de 6 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.

ustecEl 29 de juliol de 2016 USTEC·STEs(IAC) va impugnar l'acord de Govern 70/2016 del 31 de maig (cobrament juliol i majors 55 anys)

DOGC: ORDRE ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificaci?de l'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoci?docent per estadis. --> Valoració USTEC·STEs (IAC)

Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t (i 5è) estadi amb efectes 1/1/2016

       

meses Resum Mesa Sectorial. Dimecres 5/10/2016. obertura de borsa, Concurs de trasllats, adults, reversió retallades, cobrament paga 2012 (novembre)

BOE: Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

ustecUSTEC·STEs no s'adhereix al Pacte Local per l'Educació a l'Hospitalet

Intranet: Els dissabtes seran inhàbils a l'efecte del còmput de terminis - 27/09/2016

ustec L'actual Decret 39/2014 pot provocar i està provocant la discriminació i vulneració de drets de les docents embarassades. Hem demanat la seva eliminació. 

ustec Despenalització de la dissidència a la Universitat. En suport dels 27 encausats (on es troba un company de la IAC)!

ustecPetició Mesa General de Funció Pública pel retorn a les condicions laborals anteriors al 2012

ustecPetició al Departament d'Ensenyament de la convocatòria d'una mesa sectorial, per tractar aspectes relacionats amb l'educació de persones adultes.

ustecUSTEC·STEs (IAC) està estudiant les sentències del Tribunal Europeu de Justícia relacionades amb la contractació del personal interí per part de les administracions.

ustecAdministració de medicaments als centres educatius, personal docent i personal laboral.

ustecPersonal Ensenyament concertat: Retorn extra 2012

interi BORSA: Podeu consultar les places que han quedat vacants en els darrers nomenaments

ustec CONSULTA LES ADJUDICACIONS DEFINITIVES

ustec Comunicat d'USTEC·STEs (IAC) sobre la convocatòria d'oposicions 2016

ustec Comunicat d'USTEC·STEs (IAC) NO A LES REV IDES: PER LA DESOBEDIÈŽCIA A LA LOMCE

ustec Comunicat d'USTEC·STEs (IAC) en defensa dels docents de Turquia.

ustec COMUNICAT: EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT NO POT DESOBEIR AL PARLAMENT DE CATALUNYA

ustec PROGRAMA D’ESCOLA INCLUSIVA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ustec Documents d'organització i gestió curs 16/17

interiINFORMACIÓ PER SI HEU DE DEMANAR L'ATUR

ustecUSTEC·STEs guanya als tribunals el reconeixement del quart i cinquè estadi per al personal interí i funcionari en pràctiques

 ustec Informació formació pedagògica: màster o equivalent

 laborals El Tribunal Suprem en la seva sentència 327/2016 torna a donar la raó a USTEC·STEs  (IAC), entre d’altres sindicats, sobre el cobrament de la part meritada de la paga “extra” de Nadal de 2012 pel personal laboral.
ustecReivindicar el retorn a les hores lectives? amb aquesta resolució NO!

ustecVolem tornar a les 18 i a les 23 hores lectives a Secundària, Adults i Primària.

ustec ESTUDI SOBRE AGRESSIONS AL PERSONAL EN EL SISTEMA PÚ‚LIC D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA: UNA SITUACI?MILLORABLE

ustecCOMUNICAT SOBRE EL MANTENIMENT DELS CONCERTS SEGREGADORS

ustecCOMUNICAT USTEC·STEs SOBRE L'EXTENSIÓ DEL PLA PILOT DE SUBSTITUCIONS A DIT

ustec Que no t'ensarronin. Fes boicot a l'avaluació voluntària per estadis.#BoicotAvaluacióadit

ustec coneixnos

ustec  NO T'AMAGUIS A LES XARXES PER INSULTAR-ME!
 DENUNCIEM  L'HOMOFÒ‚IA, EL SEXISME I LA VIOLÈNCIA

   

ustecRECUPEREM EL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL

USTEC·STEs(IAC) lliura requeriment al Departament d'Ensenyament exigint la modificaci?de la Resolució de 25 de juny sobre els criteris de la borsa de treball 2015/16 per incloure-hi la remuneració del mes de juliol.
ustecInstrucci?1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònïa") i nivells MECES:Marco Español de calificaciones para la Educación Superior.

ustec Concurs de trasllats: 26/05 Publicada la resolució definitiva Cos de mestres. 12/05 secundària i inspecció

 activitat

sindicat

 

barra

fletxa verda MOVIMENTS SOCIALS

fletxa verda INFORMACIÓ BAIXES I ABSÈNCIES

fletxa verda  TOTS ELS NOMENAMENTS

DIA a DIA

fletxa verdaNOMENAMENTS NO TELEMÀTICS

linia

xarxes socials

 

linia

 

 

 

 

 

 

linia

 

linia

linia

 

Fotos manifestaci?#12N "ARA TOCA EDUCACI?PÚ‚LICA" Cliqueu per veure més fotos

 

linia

 

 

 

linia

linia

 

 

 

linia

 linia

campanyes

fletxa verda SOMESCOLA:

SOMESCOLA

linia

altres

fletxa verda TU FAS POSSIBLE AQUESTA WEB. AFILIA'T: Perquè depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació (en més d'un 90%) i no pas de fons públis i subvencions. Un fet que ens permet tenir la més absoluta indepedència d'actuació davant l'Administració els partits polítcs i les institucions.

afiliat