ustec logo verd

22/6

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

ustec COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC): NO SIGNEM ELS ACORDS DE FUNCIÓ PÚBLIC

ustecCanvi de seu d'USTEC·STEs a Tarragona. A partir del dia 1 de juny (i fins nou avís) atendrem presencialment les persones que ho desitgin a la següent adreça:

Despatx USTEC-STEs Junta de Personal. Edifici central, primera planta. Complex Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou S/N, 43006 Tarragona. En horari de 9 a 18 hores de dilluns a divendres.

ustecVacants de les adjudicacions d'estiu convocades mitjançant entrevista

PREMSA: 19-06-2017 - 16-06-2017 - 15-06- 2017 - 14-06- 2017 // Rac1: El sindicat USTEC recorda als mestres que no han de fer classes si fa massa calor

ustec Comunicat d'USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació professional

 laboralsBORSA DE TREBALL DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA MÚSICA I DANSA  INSTITUT ESCOLA ORIOL MARTORELL LLISTAT PROVISIONAL

ustecAvui, 14 de juny, és l'aniversari de la més gran mobilització de la societat catalana en suport de la llengua i l'escola catalanes. USTEC-STEs ho va viure en primera línia. També és un dia per adonar-nos que si bé Muriel Casals ens va deixar, la lluita en que ella va participar no ha perdut el seu somriure.

DOGC:

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC:

 

 

 

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

ustec COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC) SOBRE LES PLANTILLES (17-18) I EL SEGUIMENT DE L’ACORD DE 31 DE GENER

ustec Comunicat USTEC·STEs sobre les Plantilles i les hores de coordinació a l'FP

 laboralsPROCÉS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
OBTENCIÓ TITULACIÓ INTEGRADOR SOCIAL

ustec Comunicat USTEC·STEs: Avui no tothom pot quedar-se a dinar a l'escola i resposta del Consorci donant solució

ustec Comunicat mal funcionament Esfer@

meses Convocatòria de Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya Divendres 16 de juny

ustecUSTEC FA COSTAT A LA FAPAC RESPECTE AL DECRET DE MENJADORS

DOGC:

RES ENS/1270/17, de 29 de maig, de modificació de la ResENS/1005/17, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC:

 

 

 

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

ustec NOVA WEB FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

DOGC:

RES ENS/1363/17, 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

DOGC:ACORD GOV/76/17,13 de juny, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

ustec Els pressupostos (PGE) finalment deixen de limitar a 3 anys els contractes d'interinitat

DOGC:

RES ENS/1270/17, de 29 de maig, de modificació de la ResENS/1005/17, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC:

 

 

 

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

interi 13 de juny DARRER DIA DE NOMENAMENTS TELEMÀTICS

DOGC:

RES ENS/1380/17, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017).

ustecReducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys. Termini fins el 30 de juny

ustec OPOSICIONS FP-CTPFP:

27 de maig Inici de les proves del concurs oposició. Seus dels tribunals

Publicats els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les diferents especialitats. / Enllaç a la pàgina del Departament . Enllaç a consultes

ustecFOTOS CONCENTRACIONS 25 DE MAIG "OPOSICIONS JUSTES""CONSOLIDACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL"

DOGC:

 

 

 

ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018. Govern: El Govern dona el vistiplau al nou model d'informe d'avaluació a partir de les competències bàsiques als alumnes de primària Parlament:PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT L'ASSETJAMENT ESCOLAR A LES PERSONES LGBTI

meses Convocatòria de meses: Dimarts 7, dimecres 14 i divendres 16 de juny

ustecAdjudicacions d'estiu curs 2017/18

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017 b) funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017 c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny de 2017 d) Personal que ha superat el procés selectiu de 2017: del 26 de juny al 3 de juliol de 2017

Acces a l'aplicatiu / PDF explicatiu del funcionament de l'aplicatiu

XERRADES Terres de l'Ebre. Tortosa: 23 de maig 18h, Vallès Occidental: Sabadell: dimarts, 23 de maig / Terrassa: dimecres 24 de maig, Comarques de Girona, Catalunya Central, Vilafranca, Garraf, Maresme Vallès Oriental (opos i interins), Sant Boi (opos i interins), Tarragona, Lleida (interins), Lleida (funcionaris) L'Hospitalet, Barcelona (interins) Sant Joan d'Espí (opos i interins)

DOGC:

RES ENS/1244/17, de 24/05 per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.

DOGC:

 

RES ENS/1245/17, de 26/5 per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

ustecINFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL. Presentar la formació a la que s'han inscrit fins el 22 de juny

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1221/2017, de 29 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1222/2017, de 25 de maig, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.

interiINFORMACIÓ PER SI HEU DE DEMANAR L'ATUR

DOGC:

 

 

RESOLUCIÓ ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

ustecLa FOLC demana que, en un termini de sis mesos, hi hagi una reunió de treball dels professionals de la comunicació i dels responsables polítics dels governs dels Països Catalans per fer possible la reciprocitat plena i el Consell de l'Espai de Comunicació en català.

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d'efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

ustecCOMUNICAT SOBRE LA POLÈMICA AL VOLTANT DELS LLIBRES DE TEXT DE CATALUNYA

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

DOGC:

 

 

 

RESOLUCIÓ ENS/1028/2017, de 10 de maig, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d'11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

ustec31 de maig, darrer dia per sol·licitar reducció de jornada per interès particular

DOGC:

 

 

RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

ustec Concurs de trasllats personal docent

17/05 Publicada la resolució definitiva cos de mestres

10/05 Resolució definitiva SECUNDÀRIA, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES I INSPECCIÓ.

(05/04) Publicació vacants definitives

(14/3) Llistat amb adjudicació provisional cos de mestres. Accés a l'aplicatiu. Reclamacions i desistiments, segons el Departament, del 15 al 29 de març.

(7/3) Llistat amb adjudicació provisional cossos d'ensenyament secundari i inspecció. Llistats i Accés a l'aplicatiu. Desistiments i reclamacions, segons el Departament, del 8 al 22 de març.

(14/2)Publicades les vacants. PODEU CONSULTAR LES VACANTS PER SSST I PER ESPECIALITAT.

DOGC:

 

 

RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Períodes de participació:

 

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

ustecEscrit unitari enviat a la mesa sectorial rebutjant les noves mesures que es volen implementar en les adjudicacions d'estiu per al curs 17-18.

ustecRESUM EXTENS MESA 9 DE MAIG: Calendari, Plantilles, borsa,

ustecAssemblees d'interins/es substituts/substitutes: Mataró / Sant Boi / Mollet / Granollers / Calella / Tortosa / Sant Joan d'Espí / Barcelona /

ustecCONCENTRACIONS DIA 25 EN ELS DIFERENTS TERRITORIS: Barcelona, Girona, Tortosa, Tarragona,

ustecS.O.S. LITERATURA A L'ENSENYAMENT. Col·lectiu Pere Quart. Signeu a Change.org

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017).

BOE:

Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

ustecEN DEFENSA DE CARME FORCADELL, DE LA DEMOCRÀCIA I DE L’AUTODETERMINACIÓ

ustecRESUM MESA SECCTORIAL 28 d’abril – La cara més dura del Departament en les adjudicacions d’estiu

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018.

E-tauler : Res per la qual es modifiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, aprovades per Resolució de 13 de juny de 2012 de la Directora de Serveis

ustecComunicat d'USTEC·STEs respecte les proves d'idoneïtat de la formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial.

ustecDebat extraordinari sobre l'educació pública catalana. Recull de documents

meses Ja podeu consultar a l'ATRI la nòmina de maig

ustecNova web de Formació Professional i Ensenyaments de Règims Especials

 

 

 

DOGC: RES ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

DOGC: Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017 DOGC:

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

(OPOSICIONS)

 

ustecUSTEC·STEs (IAC) PARTICIPA ACTIVAMENT EN EL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

 

 

DOGC: RES ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

DOGC:

RES ENS/782/2017, de 10 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

DOGC:

ORDRE ENS/52/2017, de 24/04, per la qual es convoca la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, any 2017.

 

 

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s'aprova la relació de temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació.

 

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

 

 

 

DOGC:

RES ENS/730/2017, de 29 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 

 

DOGC:RES ENS/689/2017, de 24 de març, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 

DOGC:

RES ENS/585/2017, de 17/03, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

 

ustecUSTEC·STEs vota en contra del dictamen del Consell Escolar de Catalunya que dóna llum verda al Decret d'inclusiva. Vot particular

DOGC:

RES ENS/513/2017, de 28/02 per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials als efectes del procediment d'admissió d'alumnes: Baix Llobregat,

Terres de l'Ebre, Vallès Oc, Girona, Cat Central, Comarques, Lleida, Tarragona

BOE:

Res de 24/02/17, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso 2016-17.

DOGC: RES ENS/406/2017, de 24/02, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 17-18.

 

ustecIntersindical Alternativa de Catalunya (IAC), STEI – Intersindical (Illes Balears) i Intersindical Valenciana susbcriuen el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Intranet: Protocol per a la prevenció de l'assetjament psicològic en l'àmbit laboral - 02/03/2017

 laboralsACORD SOBRE L’HORARI DELS EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

 

DEP. de Treball:

 

Ordre tsf/2017 de 6 de març per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públics i privats concertats dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

ustecComunicat en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa

ustecAcord signat amb el Departament d'Ensenyament. 31 / 01/ 2017.

 

DOGC:

RES ENS/287/2017, de 14 /02 es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Admin Generalitat de Catalunya, mitjançant el Dep d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016.

DOGC: RES ENS/288/17, de 14/02 es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Admin de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Dep d'Ensenyament, i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant 2016

 

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Veure pàgina oposicions

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/99/2017, de 25 de gener, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional. DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/59/2017, de 13 de gener, per la qual s'implanten, es traslladen i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

 

ustec ATURAR LA REPRESSIÓ A TURQUIA: SOLIDARITAT SINDICAT KESK

 laboralsUSTEC·STEs (IAC) DENUNCIA L'EXTERNALITZACIÓ DEL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES EDUCATIUS PÚ‚LICS.

Pressupost 2017 del Departament - 05/12/2016

ustecCOMUNICAT D'USTEC·STEs SOBRE DIFERENTS SENTÈNCIES D'INTERINITAT DEL TRIBUNAL EUROPEU.

ustec Un company de la IAC entre les 27 persones encausades arran de les mobilitzacions a la universitat pública - COMUNICAT IAC

     

ustec L'actual Decret 39/2014 pot provocar i està provocant la discriminació i vulneració de drets de les docents embarassades. Hem demanat la seva eliminació. 

ustecUSTEC·STEs (IAC) està estudiant les sentències del Tribunal Europeu de Justícia relacionades amb la contractació del personal interí per part de les administracions.

ustecAdministració de medicaments als centres educatius, personal docent i personal laboral.

ustec Documents d'organització i gestió curs 16/17

ustecUSTEC·STEs guanya als tribunals el reconeixement del quart i cinquè estadi per al personal interí i funcionari en pràctiques

 ustec Informació formació pedagògica: màster o equivalent

ustec ESTUDI SOBRE AGRESSIONS AL PERSONAL EN EL SISTEMA PÚ‚LIC D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA: UNA SITUACIÓ MILLORABLE

ustecCOMUNICAT SOBRE EL MANTENIMENT DELS CONCERTS SEGREGADORS

ustec Que no t'ensarronin. Fes boicot a l'avaluació voluntària per estadis.#BoicotAvaluacióadit

ustec coneixnos

ustec  NO T'AMAGUIS A LES XARXES PER INSULTAR-ME!
 DENUNCIEM  L'HOMOFÒBIA, EL SEXISME I LA VIOLÈNCIA

ustecInstrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònia) i nivells MECES:Marco Español de calificaciones para la Educación Superior.

 activitat

sindicat

 

barra

 MOVIMENTS SOCIALS

fletxa verda INFORMACIÓ BAIXES I ABSÈNCIES

fletxa verda  TOTS ELS NOMENAMENTS

DIA a DIA

fletxa verdaNOMENAMENTS NO TELEMÀTICS

fletxa verdaCAUSES PER NO SER NOMENAT/DA EL CURS 2017/18

linia

 

xarxes socials

linia

 

Temperatures

 

linia

 

Perfils

 

linia

 

Caravana de dones  Mediterrània

 

linia

 

Caravana

 

linia

 

Matricula't a la pública

 

linia

 

linia

 

 

linia