ustec logo verd

23/10

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

ustecDimecres 25 a les 18 HORES CONCENTRACIONS UNITÀRIES CONVOCADES PEL MUCE ARREU DEL TERRITORI: "NO ENS TOQUEU L'EDUCACIÓ": Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró,

ustecPodeu consultar la nostra pàgina d'oposicions on anirem posant les informacions de la propera convocatòria. (places convocades)

ustecALLIBEREM ELS PRESOS POLÍTICS, PER LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES: CRIDA A LA LLUITA CONTRA EL COP D’ESTAT

ustecResum mesa sectorial 18 d'octubre: Oposicions i Obertura de borsa

Manifest MUCE Marc Unitari de la Comunitat Educativa. sobre la convocatòria de concentracions de dimecres dia 25 "NO ENS TOQUEU L'EDUCACIÓ"

ustecPROPERAMENT: NOVA OBERTURA DE BORSA

MODIFICACIÓ DE DADES del 23 al 30 d'octubre.

Accés a l'aplicatiu

DOGC:

 

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

DECRET D'INCLUSIVA
PREMSA: 23-10-2017 / 19-10-2017 / 17-10-2017 / 16-10-2017 //

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

ustecNo podreu empresonar tot un poble. Llibertat presos polítics per manifestar-se cívica i pacíficament. Tot el suport a Omnium i ANC i a les mobilitzacions.

DOGC:RES ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Dep d'Ensenyament.

ustecCOMUNICAT USTEC·STEs SOBRE L'ADOCTRINAMENT A L'ESCOLA CATALANA

STEPV – Intersindical Valenciana / Carta oberta a tot el professorat de Catalunya

STEs-i APOYO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs-i AL PROFESORADO DE CATALUNYA, ILLES BALEARS Y PAÍS VALENCIÀ

 

MESA SECTORIAL:Dimecres 18 d'octubre. Tema: OPOSICIONS

ustecUSTEC·STEs AMB ELS NOSTRES GERMANS VALENCIANS DAVANT L’AGRESSIÓ FEIXISTA DEL 9 D’OCTUBRE.

ustecResum Mesa Sectorial del 6 d’octubre. Oposicions. Nova obertura de borsa de treball docent.

DOGC: RESOLUCIÓ sobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2382/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

ustec   Qui s’ha cregut que és vostè, senyor Guerra? / Comunicat de la Junta Central de Directors de centres públics.

ustecCOMUNICAT USTEC·STEs POSTERIOR A LA VAGA DEL DIA 3 D'OCTUBRE.

Totes les organitzacions han desconvocat la vaga. USTEC·STEs (IAC) està treballant per construir una altra vaga, igual d'exitosa que la del dia 3, si continua o s'aprofundeix en la repressió i per la defensa de les llibertats.

Volem donar les gràcies, moltes gràcies, als milers de treballadors i treballadores que van portar el debat de la necessitat d'aquesta vaga al seu centre de treball, i les desenes de milers que han decidit secundar-la. 

DOGC:

ORDRE ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

ustecUSTEC·STEs EXIGEIX A MARIANO RAJOY QUE ES DISCULPI DAVANT LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ D'AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES PERSONES RESPONSABLES DELS EQUIPAMENTS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

ustec11è CONGRÉS USTEC·STEs (IAC) Informació a la pàgina d'afiliació.

Assemblees de persones afiliades convocades

ustec

Comunicat d'inici de curs 2017 sobre Formació Professional

MESA SECTORIAL:Divendres 6 d'octubre. Tema: OPOSICIONS

ustecCOMUNICAT DE SUPORT ALS REPRESALIATS PELTRIBUNAL DE COMPTES

ustecTREBALLEM EN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VAGA GENERAL

DOG:

ACORD GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

DOG:DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

ustec  COMUNICAT EN SUPORT A LES DIRECCIONS AMENAÇADES PER L'ESTAT

 ustec Manifest pacte educatiu pel referèndum

BOE:

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA: Els empleats públics en relació amb el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, a petició de l’Administració i  Seguiment dels acords signats en data 16 de juny de 2017, en relació a la recuperació de les condicions laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

DOGC:

RES ENS/2185/17, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 17-18.

DOGC: RESENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres , per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs17-18 (ref. BDNS 361901).DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2158/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018 DOGC:

RES ENS/2159/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

DOGC:

RES ENS/2160/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2017-2018.

ustecCOMUNICAT D'INICI DE CURS USTEC·STEs (IAC)

ustecSindicalistes d'arreu de l'estat donen suport al referèndum d'autodeterminació de l' 1 d'Octubre.

ustecComunicat d'USTEC·STEs sobre la recuperació de les vacances quan s'ha gaudit del permís per maternitat.

ustec COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC): NO SIGNEM ELS ACORDS DE FUNCIÓ PÚBLICA

4-9-17. Diaris oficials (DOGC i BOE)-->

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018. // DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”. // DOCG: RESOLUCIÓ ENS/2095/2017, de 28 d'agost, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Euses Formació, de l'Hospitalet de Llobregat. // BOE:

Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2014-2015.

ustecContra el racisme i la xenofòbia!No tenim por!
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), STEI - Intersindical (Illes Balears) i Intersindical Valenciana criden a la participació en la manifestació del proper dissabte 26 d'agost a Barcelona

14-8-17. BOE:

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura. Cuentas anuales

laborals Informació de l'acte d'adjudicació i de les places vacants d'EEE, TIS i TEI

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS DEFINITIVES

Consulta de les adjudicacions definitives per centre, especialitat i SSTT

Accés a l'aplicatiu


laborals Acord de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació a la provisió diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria LEN/002/16)

DOGC:

ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessi? subvencions destinades a la contractaci? personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements b?cs de la formaci?l professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball espec?cs dels centres educatius p?s dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el curr?lum del cicle formatiu de grau superior d'integraci?cial.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocat? per al reconeixement de centres de formaci? persones adultes que imparteixen formaci?r a les proves d'acc?als cicles formatius per al curs 2017-2018.

DOGC:

ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el curr?lum del cicle formatiu de grau mitj?'Activitats Comercials.

ustec Regularización de las cotizaciones a MUFACE por la liquidación de los atrasos de 2017

BOE:

Resoluci?0 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector P?o Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. (Cont sol·licitud per a totes les persones que ho hagin de demanar)


DOGC:

LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

ustec Publicada la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

Novetats a l'avaluació de sisè d'educació primària del curs 2017-2018

ustec Per una escola pública i laïca. La religió fora de l'escola - Adhesions

ustec Vot particular d'USTEC·STEs al Consell Escolar de Catalunya sobre el document del Consell que s'ha de trametre al Parlament

ustec Càcul de l'import de l'increment retributiu de l'1% amb efectes retroactius de l'1 de gener.

Novetat en la nòmina del mes de juliol de tot el funcionariat i personal laboral de l'Administració

Funció Pública ens ha informat que l'increment retributiu de l'1% amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2017 es farà efectiu aquest mes de juliol.

laboralsIncrement salarial de les retribucions del personal laboral per l'any 2017

DOGC:

ORDRE ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1587/2017, de 3 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

ustecRoda de premsa a Lleida: Demanem als centres educatius que no demanin aquest programa!!. R Morell "A 4 d'ESO espot ensenyar q els diners són x invertir o x endeutar-te? Com fer diners sense treballar? Cap pedagoc ho pot avalar". @JaumeAeRos "És concienciar als alumnes x pagar un bon pla de pensions, una sanitat privada... Això és el què volem?"

meses Convocatòria de Mesa Sectorial. Dimecres 28/06 Criteris de funcionament de la borsa / Aplicació de l'acord 31 de gener

DOGC:

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC:

 

 

 

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

ustec COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC) SOBRE LES PLANTILLES (17-18) I EL SEGUIMENT DE L’ACORD DE 31 DE GENER

ustec Comunicat USTEC·STEs sobre les Plantilles i les hores de coordinació a l'FP

 laboralsPROCÉS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
OBTENCIÓ TITULACIÓ INTEGRADOR SOCIAL

DOGC:

RES ENS/1270/17, de 29 de maig, de modificació de la ResENS/1005/17, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

DOGC:

 

 

 

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC:

RES ENS/1363/17, 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

DOGC:ACORD GOV/76/17,13 de juny, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

ustec Els pressupostos (PGE) finalment deixen de limitar a 3 anys els contractes d'interinitat

ustec OPOSICIONS FP-CTPFP:

27 de maig Inici de les proves del concurs oposició. Seus dels tribunals

Publicats els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les diferents especialitats. / Enllaç a la pàgina del Departament . Enllaç a consultes

ustecAdjudicacions d'estiu curs 2017/18

interiINFORMACIÓ PER SI HEU DE DEMANAR L'ATUR

ustecLa FOLC demana que, en un termini de sis mesos, hi hagi una reunió de treball dels professionals de la comunicació i dels responsables polítics dels governs dels Països Catalans per fer possible la reciprocitat plena i el Consell de l'Espai de Comunicació en català.

ustec Concurs de trasllats personal docent

17/05 Publicada la resolució definitiva cos de mestres

10/05 Resolució definitiva SECUNDÀRIA, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES I INSPECCIÓ.

(05/04) Publicació vacants definitives

(14/3) Llistat amb adjudicació provisional cos de mestres. Accés a l'aplicatiu. Reclamacions i desistiments, segons el Departament, del 15 al 29 de març.

(7/3) Llistat amb adjudicació provisional cossos d'ensenyament secundari i inspecció. Llistats i Accés a l'aplicatiu. Desistiments i reclamacions, segons el Departament, del 8 al 22 de març.

(14/2)Publicades les vacants. PODEU CONSULTAR LES VACANTS PER SSST I PER ESPECIALITAT.

ustecS.O.S. LITERATURA A L'ENSENYAMENT. Col·lectiu Pere Quart. Signeu a Change.org

ustecEN DEFENSA DE CARME FORCADELL, DE LA DEMOCRÀCIA I DE L’AUTODETERMINACIÓ

ustecComunicat d'USTEC·STEs respecte les proves d'idoneïtat de la formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial.

ustecDebat extraordinari sobre l'educació pública catalana. Recull de documents

ustecUSTEC·STEs vota en contra del dictamen del Consell Escolar de Catalunya que dóna llum verda al Decret d'inclusiva. Vot particular

ustecIntersindical Alternativa de Catalunya (IAC), STEI – Intersindical (Illes Balears) i Intersindical Valenciana susbcriuen el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Intranet: Protocol per a la prevenció de l'assetjament psicològic en l'àmbit laboral - 02/03/2017

 laboralsACORD SOBRE L’HORARI DELS EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

ustecComunicat en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa

ustecAcord signat amb el Departament d'Ensenyament. 31 / 01/ 2017.

 

ustec ATURAR LA REPRESSIÓ A TURQUIA: SOLIDARITAT SINDICAT KESK

 laboralsUSTEC·STEs (IAC) DENUNCIA L'EXTERNALITZACIÓ DEL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES EDUCATIUS P?LICS.

Pressupost 2017 del Departament - 05/12/2016

ustecCOMUNICAT D'USTEC·STEs SOBRE DIFERENTS SENTÈNCIES D'INTERINITAT DEL TRIBUNAL EUROPEU.

ustec Un company de la IAC entre les 27 persones encausades arran de les mobilitzacions a la universitat pública - COMUNICAT IAC

ustecAdministració de medicaments als centres educatius, personal docent i personal laboral.

ustecUSTEC·STEs guanya als tribunals el reconeixement del quart i cinquè estadi per al personal interí i funcionari en pràctiques

 ustec Informació formació pedagògica: màster o equivalent

ustec ESTUDI SOBRE AGRESSIONS AL PERSONAL EN EL SISTEMA PÚBLIC D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA: UNA SITUACIÓ MILLORABLE

ustecCOMUNICAT SOBRE EL MANTENIMENT DELS CONCERTS SEGREGADORS

ustec Que no t'ensarronin. Fes boicot a l'avaluació volunt?a per estadis.#BoicotAvaluacióadit

ustec coneixnos

ustec  NO T'AMAGUIS A LES XARXES PER INSULTAR-ME!
 DENUNCIEM  L'HOMOFÒBIA, EL SEXISME I LA VIOLÈNCIA

ustecInstrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'acció d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònia) i nivells MECES:Marco Español de calificaciones para la Educación Superior.

 activitat

sindicat

 

barra

 MOVIMENTS SOCIALS

fletxa verda INFORMACIó BAIXES I ABSÈNCIES (NOVETATS)

fletxa verda  TOTS ELS NOMENAMENTS

DIA a DIA

fletxa verdaNOMENAMENTS NO TELEMÀTICS

fletxa verdaCAUSES PER NO SER NOMENAT/DA EL CURS 2017/18

linia

 

xarxes socials

 

 

 

linia

 

Mani 25 octubre

 

linia

 

11è congrés

 

linia

 

Mani 11 novembre

 

linia

 

Democràcia

 

linia

 

També hi haurà un torn per adquisició de noves especialitats

 

linia

 

 

linia

 

 

.linia

 linia

campanyes

fletxa verda SOMESCOLA:

SOMESCOLA

linia

altres

fletxa verda TU FAS POSSIBLE AQUESTA WEB. AFILIA'T: Perquè depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació (en m?d'un 90%) i no pas de fons públics i subvencions. Un fet que ens permet tenir la m?absoluta indeped?ia d'actuació davant l'Administració els partits polítcs i les institucions.

afiliat