ustec logo verd

1/2

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

ustec8 M VAGA FEMINISTA. NO PAREM, FEM VAGA DE 24 HORES

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019

ustecBORSA: MODIFICACIÓ DE DADES

Les persones interessades poden modificar les seves dades del 29 de gener al 5 de febrer.

 Acces a l'aplicatiu
 

BOE:

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

BOE:

 

 

Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

ustecPublicada la llista provisional de persones admeses i excloses a la borsa de treball docent. ACCÉS A L'APLICATIU

Es poden presentar reclamacions del 24 de gener al 6 de febrer de 2018

ustec OPOSICIONS

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos.  El termini per a presentar reclamacions és fins el dia 1 de febrer. ENLLAÇ A L'APLICATIU

Les persones que han sol·licitat ser membre d'un tribunal, poden consultar el llistat de persones admeses i excloses en aquest enllaç

JA PODEU CONSULTAR A L'ATRI LA NÒMINA DEL MES DE GENER

PREMSA: 1-2-2018 / 29-1-2018 / 26-1-2018 / 25-1-2017 / 23/1/2018 / 22-1-2017 // Ràdio Palau: Finestra oberta: Ramon Font parla de les escoles que segreguen per sexes

ustecSOLIDARITAT AMB ELS COMPANYS I COMPANYES DE LA SEU,

NO ESTEU SOLS!!

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/32/2018, de 12 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

ustecREOBERTA LA PREINSCRIPCIӠDE LES SESSIONS D'ASSESSORAMENT DE L'ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA A BARCELONA

ustecCONVOCADES A GIRONA NOVES SESSIONS D'ASSESSORAMENT PER LA PART DIDÀCTICA DE LES OPOSICIONS

ustecREOBERTA LA PREINSCRIPCIӠDE LES SESSIONS D'ASSESSORAMENT DE L'ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA A BARCELONA

            

laboralsPREADJUDICACIÓ MÚLTIPLE BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL

GENCAT:

 

 

Resolució de 18 de gener de 2018, per la qual s’aprova el “Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers”

GENCAT: Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers

ustecPER L’APLICACIÓ DE LA MOCIÓ 140/XI SOBRE COEDUCACIÓ APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 29 DE JUNY DEL 17. NO RENOVEU ELS CONCERTS ALS CENTRES QUE SEGREGUEN PER SEXES.

MESA TÈCNICA:

Dimecres 31 de gener de 2018

Tema oposicions propers cursos

ustecPER L’APLICACIÓ DE LA MOCIÓ 140/XI SOBRE COEDUCACIÓ APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 29 DE JUNY DEL 17. NO RENOVEU ELS CONCERTS ALS CENTRES QUE SEGREGUEN PER SEXES.

DOGC:

RES ENS/12/18, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs 17-18.

DOGC:

RES ENS/10/18,de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 17-18.

ustec Publicada l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona

ustecUSTEC·STEs EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT DE CÀTEDRA, DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I DE LA LLIURE DISCUSSIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

STEI INTERSINDICAL MANIFESTA EL SUPORT INCONDICIONAL A L’USTEC-STES I AL SEU PORTAVEU, RAMON FONT, QUE HA ESTAT DENUNCIAT A LA FISCALIA PER DEFENSAR L’ESCOLA CATALANA

La Confederación de STEs-i repudia la acusación de la asociación Hablamos Español al portavoz de USTEC-STEs, Ramon Font

ustec 11 anys de presó per una roda de premsa. Repressió ni a la UAB ni enlloc.

ustec10 de gener accions de commemoració del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Convocatòries arreu del territori. Veure Fotos

DOGC:

 

RES ENS/3010/17, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

ustec Ja podeu consultar la nova web de salut del nostre sindicat: http://salut.sindicat.net

ustec Informació sobre el cobrament del 100% en cas de baixa

Campanya #TOTSSOMESCOLA DE SUPORT AL PROFESSORAT I L'ESCOLA CATALANA

ustec NOTA SOBRE LES PROPOSTES ELECTORALS SOBRE TRILINGÜISME A L’ESCOLA

ustecMUFACE: Durant el mes de gener es pot fer el canvi de mútua.

ustec

Preguntes d’USTEC·STES (IAC) al Departament sobre les oposicions

ustec

Actualitzades a la nostra web les plantilles de tots els centres.

laboralsResposta de la IAC a la denúncia del VI conveni col·lectiu

ustec OPOSICIONS

Tal com USTEC·STEs va demanar, s'ha publicat a la web del Departament d'Ensenyament,un nou apartat de desenvolupament de les proves, on hi ha un subapartat de Concrecions respecte a les proves

 

laboralsINFORMACIÓ IMPORTANT PER L'AFILIACIÓ DE PERSONAL LABORAL QUE VA RECLAMAR ELS INTERESSOS DE LA PAGA DEL 2012

laborals PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2017 PERSONAL LABORAL - C CUL PAGA LABORALS

ustec DISCURS D'USTEC·STEs AL PARLAMENT EUROPEU: Brussel·les 7/12/17

ustec Manifest conjunt en el marc de l'XI congrés d'USTEC·STEs (IAC)

ustec RESOLUCIÓ EN SUPORT I SOLIDARITAT AMB EL NOSTRE PORTAVEU NACIONAL

ustec MUFACE I PRESTACIONS SANITÀRIES

ustecConcurs mrits de direccions centres

Termini sol·licituds: 11/12/17 al 12/01/18

DOGC:

Publicada la RESOLUCIӠENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocat⩡ de concurs de m販ts per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

Tancament dels delegats dels STEs a la Mesa del Ministerio a Madrid exigint que les proves no siguin eliminatòries per a unes futures oposicions

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/2676/2017, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

ustec MANIFEST: PER LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ

ustecPropera convocatòria  per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

ustec Valoració d’USTEC•STEs (IAC) de la vaga de dimecres, 8 de novembre

BOE:

12354 Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Orden de 26 de octubre de 2017, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, firmada por la Consejera competente, por la que se garantizan los servicios esenciales que se deben prestar en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante la convocatoria de huelga general convocada desde el día 30 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2017.

ustecExigim la Llibertat de totes i tots els presos polítics. Suport a totes les mobilitzacions de Crida per la Democrcia.

BOE:

 

Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

ustecLA VIOLÈNCIA MAI ÉS EL CAMÍ

DOGC:

RES ENS/1363/17, 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

DOGC:ACORD GOV/76/17,13 de juny, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

MESA SECTORIAL: NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO DOCENTE

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:ORDRE ENS/237/17, de 17/10 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

ustec Vot particular d'USTEC·STEs al Consell Escolar de Catalunya sobre el document del Consell que s'ha de trametre al Parlament

DOGC:

 

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

DECRET D'INCLUSIVA

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

DOGC:RES ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Dep d'Ensenyament.

ustecCOMUNICAT USTEC·STEs SOBRE L'ADOCTRINAMENT A L'ESCOLA CATALANA

STEPV – Intersindical Valenciana / Carta oberta a tot el professorat de Catalunya

STEs-i APOYO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs-i AL PROFESORADO DE CATALUNYA, ILLES BALEARS Y PAÍS VALENCIÀ

 

ustecUSTEC·STEs AMB ELS NOSTRES GERMANS VALENCIANS DAVANT L’AGRESSIÓ FEIXISTA DEL 9 D’OCTUBRE.

DOGC: RESOLUCIÓ sobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2382/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:

ORDRE ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

RESOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ D'AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES PERSONES RESPONSABLES DELS EQUIPAMENTS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

ustecCOMUNICAT DE SUPORT ALS REPRESALIATS PELTRIBUNAL DE COMPTES

DOG:

ACORD GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

DOG:DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

ustec  COMUNICAT EN SUPORT A LES DIRECCIONS AMENAÇADES PER L'ESTAT

BOE:

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

ustecContra el racisme i la xenofòbia!No tenim por!
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), STEI - Intersindical (Illes Balears) i Intersindical Valenciana criden a la participació en la manifestació del proper dissabte 26 d'agost a Barcelona

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS DEFINITIVES

Consulta de les adjudicacions definitives per centre, especialitat i SSTT

Accés a l'aplicatiu


Novetats a l'avaluació de sisè d'educació primària del curs 2017-2018

ustec Per una escola pública i laïca. La religió fora de l'escola - Adhesions

DOGC:

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

DOGC:

 

 

 

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
 laboralsPROCÉS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
OBTENCIÓ TITULACIÓ INTEGRADOR SOCIAL

ustecAdjudicacions d'estiu curs 2017/18

interiINFORMACIÓ PER SI HEU DE DEMANAR L'ATUR

ustec Concurs de trasllats personal docent

17/05 Publicada la resolució definitiva cos de mestres

10/05 Resolució definitiva SECUNDÀRIA, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES I INSPECCIÓ.

(05/04) Publicació vacants definitives

(14/3) Llistat amb adjudicació provisional cos de mestres. Accés a l'aplicatiu. Reclamacions i desistiments, segons el Departament, del 15 al 29 de març.

(7/3) Llistat amb adjudicació provisional cossos d'ensenyament secundari i inspecció. Llistats i Accés a l'aplicatiu. Desistiments i reclamacions, segons el Departament, del 8 al 22 de març.

(14/2)Publicades les vacants. PODEU CONSULTAR LES VACANTS PER SSST I PER ESPECIALITAT.

ustecS.O.S. LITERATURA A L'ENSENYAMENT. Col·lectiu Pere Quart. Signeu a Change.org

ustecUSTEC·STEs vota en contra del dictamen del Consell Escolar de Catalunya que dóna llum verda al Decret d'inclusiva. Vot particular

Intranet: Protocol per a la prevenció de l'assetjament psicològic en l'àmbit laboral - 02/03/2017

 laboralsACORD SOBRE L’HORARI DELS EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

ustecComunicat en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa

ustecAcord signat amb el Departament d'Ensenyament. 31 / 01/ 2017.

ustec ATURAR LA REPRESSIÓ A TURQUIA: SOLIDARITAT SINDICAT KESK

Pressupost 2017 del Departament - 05/12/2016

ustecCOMUNICAT D'USTEC·STEs SOBRE DIFERENTS SENTÈNCIES D'INTERINITAT DEL TRIBUNAL EUROPEU.

ustec Un company de la IAC entre les 27 persones encausades arran de les mobilitzacions a la universitat pública - COMUNICAT IAC

ustecAdministració de medicaments als centres educatius, personal docent i personal laboral.

ustecUSTEC·STEs guanya als tribunals el reconeixement del quart i cinquè estadi per al personal interí i funcionari en pràctiques

 ustec Informació formació pedagògica: màster o equivalent

ustec ESTUDI SOBRE AGRESSIONS AL PERSONAL EN EL SISTEMA PÚBLIC D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA: UNA SITUACIÓ MILLORABLE

ustecCOMUNICAT SOBRE EL MANTENIMENT DELS CONCERTS SEGREGADORS

ustec Que no t'ensarronin. Fes boicot a l'avaluació voluntària per estadis.#BoicotAvaluacióadit

ustec coneixnos

ustec  NO T'AMAGUIS A LES XARXES PER INSULTAR-ME!
 DENUNCIEM  L'HOMOFÒBIA, EL SEXISME I LA VIOLÈNCIA

ustecInstrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'acció d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

ustecCorrespondència entre Títols Universitaris Oficials ("pre-Bolònia) i nivells MECES:Marco Español de calificaciones para la Educación Superior.

 activitat

sindicat

 

barra

 MOVIMENTS SOCIALS

fletxa verda INFORMACIó BAIXES I ABSÈNCIES (NOVETATS)

fletxa verda  TOTS ELS NOMENAMENTS

DIA a DIA

fletxa verdaNOMENAMENTS NO TELEMÀTICS

fletxa verdaCAUSES PER NO SER NOMENAT/DA EL CURS 2017/18

linia

30 de gener.

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA

 

xarxes socials

 

 

 

linia

 

linia

 

Nou Barris

 

linia

 

Vaga feminista USTEC

 

linia

 

Subvencions segregaci

 

linia

 

Manresa

 

linia

 

Escola republicana

 

linia

 

Llibertat_presos_politics

 

linia

 

 

linia

 

 

 

 

linia

 

 

 

 

.linia

 linia

campanyes

fletxa verda SOMESCOLA:

SOMESCOLA

linia

altres

fletxa verda TU FAS POSSIBLE AQUESTA WEB. AFILIA'T: Perquè depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació (en més d'un 90%) i no pas de fons públics i subvencions. Un fet que ens permet tenir l' absoluta independència d'actuació davant l'Administració els partits polítcs i les institucions.

afiliat