19/10

ustec logo verd

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

 

 

DOGC:

 

 

DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

fletxa verda 18-10-18 S'HA PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

PREMSA: Del 15 al 18-10-2018 / 15-10-2018 / Del 9 al 11-10-2018 / 9-10-2018 / Del 8 al 4-10-2018 /// 7accents: O canvi de rumb o canvi de rumb, govern / Ua1 Lleida: "Un any després de la vaga general del 3 d'octubre", l'opinió de Jaume Añé, del sindicat USTEC-STEs / Diari de l'Educació: És positiu que les direccions dels centres públics escullin el professorat? [Rosa Canyadell. Psicòloga. Professora. Exportaveu d'USTEC-STEs] /El Nacional: USTEC-STEs convoca concentracions a les escoles i instituts al migdia per l'1-O / Radio Arenys: El Sindicat educatiu USTEC-STES fa una crida per una concentració davant les escoles i instituts aquest 1-O

ustec Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius

Aplicació per calcular els increments del 2018

MESA SECTORIAL: 17 D'OCTUBRE. Concurs de trasllats, Oferta pública d'ocupació, centres de màxima complexitat.

DOGC:RES ENS/2334/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.DOGC: RES ENS/2335/2018, de 4 d'octubre, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.DOGC:RES ENS/2336/2018, de 4 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'impuls a la internacionalització de l'educació Aprendre i interactuar en un context global.

ustec Terminis del concurs de trasllats. Publicació 31 d'octubre, ...

ustec USTEC·STEs a l'homenatge a Ferrrer i Guàrdia

ustecNota informativa sobre l'exempció de l'IRPF al permís de maternitat

DOGC:

 

RESOLUCIÓ ENS/2288/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2290/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifiquen dues zones escolars rurals.

DOGC:

RES ENS/2233/18, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març

MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚLICA: 8 D'OCTUBRE. 0,20% massa salarial

CONCURS DE TRASLLATS CURS 18-19 BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

COMUNICAT DELS SINDICATS REPRESENTANTS DE LA MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT

 

 

 

CONCENTRACIÓ DAVANT DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DURANT LA MESA SECTORIAL DEL 26/09

Borsa de treball de personal docent: Ja podeu consultar les llistes de la borsa actualitzades arrel del darrer canvi de dades.

 

           

Canvis en els horaris d'atenció a les seus de Lleida i de Barcelona.

 

COMUNICAT / RESUM

MESA FUNCIÓ PÚBLICA

 

 

 

Som davant de Funció pública exigint el retorn de les condicions laborals retallades.

 

 

MESA SECTORIAL: Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc el proper dia 18 de setembre de 2018 

Comunicat de la IACsobre la mesa de funció pública del dia 18 de setembre.

Demanda de la IAC d'un punt

de negociació.

Concentracions als centres educatius l'1 d'octubre

"Ara fa un any, l’1 d’octubre de 2017, vam viure un dels moments més transcendents de la història del nostre país; una de les expressions d’apoderament ciutadà, de resistència civil no-violenta ..."

laboralsPersonal TIS:Acord sobre les funcions i horari de treball

Per una educació pública, equitativa i democràtica

Demanem un creixement sostingut del pressupost educatiu que permeti atendre tot l’alumnat.

DOGC:RES ENS/2109/18, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 18-19.

ustec Informacions rellevants d'aquest inici de curs

ustec NOTA INFORMATIVA OPOSICIONS 2019

...

laboralsPersonal TIS: Informació de Comité Intercentres i accés a l'enquesta de valoració de les propostes.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Borsa de treball de personal docent: Oferta places de difícil cobertura

DOGC:

RES ENS/2004/2018, de 27 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.DOGC: REs ENS/2005/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament

ustecResum de la mesa general de funció pública: Increment retributiu, 100% durant les Incapacitats Temporals, pagues 13 i 14, ...

Ja podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'agost

 

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1733/2018, de 13 de juliol, per la qual s'estableixen les bases del projecte pilot de qualificació professional en el cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència pel curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

DOGC: RES ENS/1734/2018, de 20 de juny, de modificació de la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2018-19

Resolució definitiva

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Accés a l'aplicactiu amb usuari XTEC o temporal - Accés a l'aplicactiu amb usuari ATRI

 

laborals USTEC DEFENSA I ACONSEGUEIX EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS (canvi de règim laboral de laboral a funcionari interí)

S'ha estimat la petició de reconeixement de triennis d'una persona que va passar a ser interina en el cos de professors d'ensenyament secundari, després d'haver estat treballant i percebent triennis com a laboral en la categoria C1 Integradora Social, en el mateix Departament d'Ensenyament.

Més informació aquí

laborals REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LABORALS

Incorporació de les persones de la borsa oberta a la borsa ordinària i regularització dels mèrits.

Més informació aquí

ustec TEMPERATURES EN EL CENTRE DE TREBALL Atenció! En els centres docents seguim treballant en els despatxos i consergeria! Si les temperatures són massa altes, us recomanem que utilitzeu el comunicat de risc.

Full informatiu sobre les temperatures als centres de treball

Aquí trobareu el comunicat de risc.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018-2019. /// DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1185/2018, d'1 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2018-2019 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament. /// DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1190/2018, d'11 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Escolar de Catalunya en la senyora Anna Simó i Castelló. /// DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es va crear el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018 i s'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019 /// DOGC: RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de las becas de colaboración y coordinación en tareas de refuerzo escolar del Programa Èxit acompañamiento educativo durante el curso escolar 2018-2019 realizado en los centros públicos de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Barcelona (ref. BDNS 401702) /

ustec Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles: escoles - instituts

ustecMUFACE - CANVI D'ENTITAT
Recordeu que s'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny(catàleg d'entitats). Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2018.

 

           

Estudis d'inserciò laboral de la Formació professional i d'Ensenyaments Artístics Superiors corresponents a l'any 2017

ustec coneixnos

 activitat

sindicat

 

CiutatComarquesBaix Llob.Vallès OcMar Vall OrCat CentralGironaLleidaTarragonaTerres Ebre
DATA:19/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/201819/10/2018
ALL58.529 s:-
EES35.433 s:-31.070 s:-
INF48.079 s:-34.385 s:-
PAN34.654 s:-
PEF15.352 s:-
PMU58.671 s:-
PRI35.337 s:-32.651 s:-
AN3.375
CN30.311
ECO31.267
EF36.69829.134
FQ35.16929.248
FR35.842
GE34.06834.494
MA58.14048.279
PSI25.697
TEC35.845
19326.913
50534.505
51945.677
60670.047
60970.862
62146.687

xarxes socials

linia

 

Assemblea interines

 

linia

 

infografia assemblea interines

 

linia

 

Debat ext. Educaci

 

linia