USTEC·STEs difon

TAULES SALARIALS 2004

Educació especial/personal concertat

En la nòmina del mes de setembre de 2004 el personal concertat de les escoles, llevat dels professionals que depenen del conveni de laborals, veurem incrementat el plus d’analogia retributiva, la qual cosa ens situa en el 99% d’equiparació salarial amb els companys i companyes de l’ensenyament públic.

El tram que queda pendent fins arribar al 100% es farà efectiu el proper gener de 2005.

Mestre-a/mestre-a taller

Logopeda/ Fisioterapeuta

MENSUAL

SOU BASE

1.296,44€

PLUS ANALOGIA

383,63€

COMPLEMENT ESPECÍFIC

35,95€

TRIENNI

38,99€

TOTAL

1716,02€

   

Tècnic grau superior

 

SOU BASE

1531,93€

PLUS ANALOGIA

406,55€

COMPLEMENT ESPECÍFIC

35,95€

TRIENNI

52,11€

TOTAL

1974,43€

   

Logopeda/ Fisioterapeuta

(1/9/1998)

MENSUAL

SOU BASE

1296,44€

PLUS ANALOGIA

169,49€

COMPLEMENT ESPECÍFIC

35,95€

TRIENNI

38,99€

TOTAL

1501,88€

   

Educadors

 

SOU BASE

1005,11€

PLUS ANALOGIA

263,03€

TRIENNI

35,10€

TOTAL

1268,14€

   

Al personal que depèn del conveni de laborals  del departament ja se’ls ha regularitzat el sou base (2% d’augment).

Des d’USTEC·STEs pensem que en les properes negociacions tant amb la patronal com amb el Departament d’Educació és imprescindible reivindicar el lligam entre l’acord de plantilles i la millora de les condicions laborals (reducció de jornada lectiva, conciliació entre la vida familiar i laboral ...).

.

                                                                  USTEC·STEs difon

TAULES SALARIALS 2004

Educació especial/personal no concertat

Personal docent

Sou base

triennis

Total anual

Tècnic grau superior

1554,46€

52,11€

21762,44€

Mestre-a/mestre-a taller

1265,88€

38,99€

17722,32€

Logopeda

1265,88€

38,99€

17722,32€

Personal tècnic

     

Fisioterapeuta

1265,88€

38,99€

17722,32€

Educador/a

992,76€

32,28€

13898,64€

Monitor/a esbarjo i

menjador

992,76€

32,28€

13898,64€

Monitor/a transport

983,33€

31,59€

13713,42€

Personal administratiu

     

Cap administratiu

1422,45€

47,29€

19914,30€

Oficial administratiu

1124,33€

37,38€

15740,62€

Auxiliar administratiu

979,53€

32,57€

13713,42€

Personal de serveis grals.

     

Cap de serveis generals

1214,30€

40,37€

17000,20€

Oficial de serveis generals

1066,84€

35,48€

14935,76€

 

979,53€

32,57€

13713,42€

Com que a l’agost ha sortit publicat el conveni, en aquest mateix mes de setembre ja  haurien de quedar regularitzats, amb els corresponents endarreriments, els sous del personal d’administració i serveis i del no concertat.