ustec

 

ustec

 

NOMENAMENTS QUE ACABEN PER NADAL

El Departament ha confirmat que, si no hi ha canvi de fet causant, renovarà al personal substitut a qui se li acabi el nomenament durant les vacances de Nadal si el titular també renova la seva situació de baixa o permís. Però USTEC·STEs denuncia que dels darrers 557 nomenaments més de la meitat tenen com a data de finalització el 21 de desembre. Tot i que el Departament ha confirmat que els acabarà pagant, USTEC·STEs denuncia que ho farà a la nòmina de gener (quan correspon legalment pagar-los al desembre) i que crea una situació d’inestabilitat i inseguretat en el personal més en precari: el personal substitut.

 

USTEC·STEs vol remarcar que als criteris de la gestió de la borsa que, sobre la durada dels nomenaments, explicita en el punt 2.1 “Els nomenaments [...] no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps”, i, per tant, aquest procediment d’interrompre el nomenament el 21 i prorrogar-lo després, incompleix la normativa. Com a substitut/a d’un/a titular has de saber que si a la persona titular se li ha acabat realment la baixa més enllà del 22 de desembre o se li ha prorrogat la baixa et correspon la pròrroga del teu nomenament i, per tant, el cobrament de les vacances directament relacionat. Fins i tot, si el titular continua de baixa el 8 de gener, aquest dia t’has d’incorporar al lloc de treball amb el cobrament íntegre de totes les vacances.

 

Davant d’aquesta situació USTEC·STEs recomana al personal substitut i als centres que comprovin al més aviat possible quina és la data de finalització del permís o llicència per malaltia del titular i que durant les vacances es comprovi en el portal ATRI que el seu nomenament es prorroga per a aquests dies. Després de vacances cal incorporar-se si el titular continua de baixa o confirmar fins a quin dia ha estat de baixa la persona titular.

 

Com a novetat d’aquest any, i com a única excepció als paràgrafs anteriors, si el titular canvia el fet causant de la baixa (de malaltia a maternitat, de maternitat a compactació,...) durant les vacances el Departament començarà el nou nomenament el 8 de gener (s’entén que al/a la substitut/a que ja estava cobrint la plaça i sempre i quan no estigui de baixa). Aquesta situació (canvi de fet causant) deixaria al personal substitut sense cobrar des de que se li acaba el nomenament fins el 7 de gener. Aquesta mesquina i ruïna novetat torna a castigar el personal docent més en precari: el personal substitut. USTEC·STEs exigeix al Departament que deixi en pau al personal substitut i que compleixi la llei: fa menys d’un mes van dictar una resolució (del Director General de professorat del 20 de Novembre) que afirmava en l’apartat 6 “(substitució en cas d’incidències consecutives d’un mateix docent) En cas que una mateixa persona gaudeixi de diferents permisos consecutius (p.ex matrimoni i assumptes propis, etc), a l’hora de valorar la substitució es tindrà en compte la durada total de l’absència”.

--

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

19/12/2012 16:42 (24)