head

Adjudicacions del professorat interí del curs 15/16 per número d'ordre

Especialitats ordenades per nom d'especialitat

(Buscar especialitat: tecla control (ctrl) pitjada i seguidament la f (ctrl+f) Un cop s'ha obert el buscador, escriu el nom i pitja l'enter)

També podeu consultar les persones amb feina i sense (nomenaments) del curs 15/16

Administració d'empreses (501,W01,X01,K01,H01)
Adscripció a tasques (818)
Alemany (133,X33,H33)
Alemany (AL,KAL)
Àmbit ciències socials i participació (SCS)
Àmbit de la comunicació (SCO)
Àmbit matemàtiques (SMA)
Anàlisi i química industrial (502,H02,K02)
Anglès (193,X93,H93)
Anglès (AN,KAN,XAN,HAN)
Àrab (134)
Aranès (AR)
Assessoria i processos d'imatge personal (503,W03)
Audició i llenguatge (ALL,ALK,ALH)
Aula d'acollida i Suport Lingüístic (AAP)
Aula d'acollida i Suport Lingüistic (ADC)
Biologia i geologia (CN,KCN,WCN,HCN,XCN)
Català (195)
Construccions civils i edificació (504)
Cuina i pastisseria (601)
Cultura clàssica (CLA,KCL,WCL,XCL)
Dibuix (DI,KDI,XDI,WDI)
Dibuix artístic i color (707)
Dibuix tècnic (708)
Disseny de moda (710)
Disseny de producte (711)
Disseny d'interiors (709,XA9)
Disseny gràfic (712)
Economia (ECO,WEC,KEC)
Edició d'art (714)
Educació física (EF,KEF)
Educació física (PEF,PEK,PEH,WEF,PEW,XEF,PEX)
Educació infantil (INF,INK,INW,INH,INX)
Educació primària (PRI,PRK,PRW,PRH,PRX)
Enquadernació artística (806)
Equips electrònics (602,X62,K62)
Espanyol (190)
Estètica (603)
Èuscar (198)
Fabricació i instal·lació de fuster (604,K64)
Filosofia (FI,KFI,WFI,XFI,HFI)
Física i química (FQ,KFQ,WFQ,HFQ)
Formació i orientació laboral (505,X05,K05,W05)
FORMACIO PROFESSIONAL BASICA (SFP)
Fotografia (715)
Fotografia i processos de reproducció (808)
Francès (192)
Francès (FR,KFR,XFR,HFR)
Geografia i història (GE,KGE,WGE,HGE)
Història de l'art (716)
Hoteleria i turisme (506,W06,X06)
Informàtica (507,W07,K07,H07,X07)
Instal·lació i manteniment d'equips tèrm (605)
Instal·lacions electrotècniques (606,X66,K66)
Intervenció sociocomunitària (508,X08,K08)
Italià (135)
Italià (IT)
Japonès (136)
Joieria i orfebreria (717)
Laboratori (608)
Llengua castellana i literatura (LE,KLE,HLE,XLE)
Llengua catalana i literatura (LC,KLC,HLC,XLC)
Llengua estrangera: anglès (PAN,PAX,PAK,PAH)
Llengua estrangera: francès (PFR)
Manteniment de vehicles (609,X69)
Matemàtiques (MA,KMA,WMA,HMA,XMA)
Materials i tecnologia: disseny (720,HD0)
Mecanització i manteniment de màquines (611,K71,H71,X71)
Mitjans audiovisuals (721)
Mitjans informàtics (722)
Motlles i reproduccions (810)
Música (MU,KMU,XMU)
Música (PMU,PMK,PMX,PMH,WMU,PMW,HMU)
Oficina de projectes de construcció (H72,612,X72)
Oficina de projectes de fabricació mecàn (613)
Operacions de processos (615,X75,W75)
Operacions i equips de producció agrària (616)
Operacions i equips d'elaboració de prod (614)
Organització i gestió comercial (510,W10,X10,K10)
Organització i processos de manteniment (511,X11)
Organització i projectes de fabricació m (512,W12)
Organització i projectes de sistemes ene (513,X13)
Organització industrial i legislació (723)
Orientació educativa (PSI,KPS,PSI,KPS,XPS,WPS)
Patronatge i confecció (617,X77,K77)
Pedagogia terapèutica (EES,EEK,EEX,EEH,EEW)
Perruqueria (618)
Portuguès (137)
Procediments de diagnòstic clínic i orto (619,X79)
Procediments sanitaris i assistencials (620,K80)
Processos comercials (621,X81,W81,K81)
Processos de gestió administrativa (622,X82,H82,W82,K82)
Processos de producció agrària (515,X15,W15)
Processos diagnòstics clínics i producte (517,W17)
Processos en la indústria alimentària (516)
Processos i mitjans de comunicació (519)
Processos i productes d'arts gràfiques (522,W22)
Processos i productes de fusta i mobles (523)
Processos i productes de tèxtil (520)
Processos sanitaris (518,W18)
Producció en arts gràfiques (623)
Rus (138)
Sense especificar especialitat (Z)
Serveis a la comunitat (625,K85,X85)
Serveis de restauració (626,K86)
Sistemes electrònics (524,X24)
Sistemes electrotècnics i automàtics (525,X25,W25)
Sistemes i aplicacions informàtiques (627,X87,W87)
Soldadures (628)
Talla de pedra i fusta (812)
Tècniques ceràmiques (813)
Tècniques de patronatge i confecció (817)
Tècniques i procediments d'imatge i so (629)
Tecnologia (TEC,KTC,HTC,WTC,XTC)
Unitat de suport d'audició i llenguatge (UAL)
Unitat de suport d'educació especial (UEE)
Unitat d'educació especial (UES)
Volum (725,XD5)

 

501 - Administració d'empreses Administració d'empreses
X01 - Administració d'empreses (ED) Administració d'empreses (ED)
W01 - Administració d'empreses (IAN) Administració d'empreses (IAN)
H01 - Administració d'empreses (TIC) Administració d'empreses (TIC)
K01 - (DIV)Administració d'empreses Administració d'empreses(DIV)
818 - Adscripció a tasques Adscripció a tasques
133 - Alemany Alemany
AL - Alemany Alemany
X33 - Alemany (ED) Alemany (ED)
H33 - Alemany (TIC) Alemany (TIC)
KAL - (DIV)Alemany Alemany(DIV)
SCS - Àmbit ciències socials i participació Àmbit ciències socials i participació
SCO - Àmbit de la comunicació Àmbit de la comunicació
SMA - Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia
502 - Anàlisi i química industrial Anàlisi i química industrial
H02 - Anàlisi i química industrial (TIC) Anàlisi i química industrial (TIC)
K02 - (DIV)Anàlisi i química industrial Anàlisi i química industrial(DIV)
193 - Anglès Anglès
AN - Anglès Anglès
X93 - Anglès (ED) Anglès (ED)
XAN - Anglès (ED) Anglès (ED)
H93 - Anglès (TIC) Anglès (TIC)
HAN - Anglès (TIC) Anglès (TIC)
KAN - (DIV)Anglès Anglès(DIV)
134 - Àrab Àrab
AR - Aranès Aranès
503 - Assessoria i processos d'imatge personal Assessoria i processos d'imatge personal
W03 - Assessoria i processos d'imatge personal Assessoria i processos d'imatge personal
ALL - Audició i llenguatge Audició i llenguatge
ALH - Audició i llenguatge (TIC) Audició i llenguatge (TIC)
ALK - (DIV)Audició i llenguatge Audició i llenguatge(DIV)
ADC - Aula d'acollida i Suport Lingüistic Aula d'acollida i Suport Lingüistic
AAP - Aula d'acollida i Suport Lingüístic Aula d'acollida i Suport Lingüístic
CN - Biologia i geologia Biologia i geologia
WCN - Biologia i geologia (IAN) Biologia i geologia (IAN)
HCN - Biologia i geologia (TIC) Biologia i geologia (TIC)
KCN - (DIV)Biologia i geologia Biologia i geologia(DIV)
195 - Català Català
XCN - Ciències de la naturalesa (ED) Ciències de la naturalesa (ED)
504 - Construccions civils i edificació Construccions civils i edificació
601 - Cuina i pastisseria Cuina i pastisseria
CLA - Cultura clàssica Cultura clàssica
XCL - Cultura clàssica (ED) Cultura clàssica (ED)
WCL - Cultura clàssica (IAN) Cultura clàssica (IAN)
KCL - (DIV)Cultura clàssica Cultura clàssica(DIV)
DI - Dibuix Dibuix
XDI - Dibuix (ED) Dibuix (ED)
WDI - Dibuix (IAN) Dibuix (IAN)
707 - Dibuix artístic i color Dibuix artístic i color
708 - Dibuix tècnic Dibuix tècnic
KDI - (DIV)Dibuix Dibuix(DIV)
710 - Disseny de moda Disseny de moda
711 - Disseny de producte Disseny de producte
709 - Disseny d'interiors Disseny d'interiors
XA9 - Disseny d'interiors (ED) Disseny d'interiors (ED)
712 - Disseny gràfic Disseny gràfic
ECO - Economia Economia
WEC - Economia (IAN) Economia (IAN)
KEC - (DIV)Economia Economia(DIV)
714 - Edició d'art Edició d'art
EF - Educació física Educació física
PEF - Educació física Educació física
PEX - Educació física (ED) Educació física (ED)
XEF - Educació física (ED) Educació física (ED)
PEW - Educació física (IAN) Educació física (IAN)
WEF - Educació física (IAN) Educació física (IAN)
PEH - Educació física (TIC) Educació física (TIC)
KEF - (DIV)Educació física Educació física(DIV)
PEK - (DIV)Educació física Educació física(DIV)
INF - Educació infantil Educació infantil
INX - Educació infantil (ED) Educació infantil (ED)
INW - Educació infantil (IAN) Educació infantil (IAN)
INH - Educació infantil (TIC) Educació infantil (TIC)
INK - (DIV)Educació infantil Educació infantil(DIV)
PRI - Educació primària Educació primària
PRX - Educació primària (ED) Educació primària (ED)
PRW - Educació primària (IAN) Educació primària (IAN)
PRH - Educació primària (TIC) Educació primària (TIC)
PRK - (DIV)Educació primària Educació primària(DIV)
806 - Enquadernació artística Enquadernació artística
602 - Equips electrònics Equips electrònics
X62 - Equips electrònics (ED) Equips electrònics (ED)
K62 - (DIV)Equips electrònics Equips electrònics(DIV)
190 - Espanyol Espanyol
603 - Estètica Estètica
198 - Èuscar Èuscar
K64 - (DIV)Fabricació i instal·lació de fuster Fabricació i instal·lació de fuster(DIV)
604 - Fabricació i instal·lació de fusteria i Fabricació i instal·lació de fusteria i
FI - Filosofia Filosofia
XFI - Filosofia (ED) Filosofia (ED)
WFI - Filosofia (IAN) Filosofia (IAN)
HFI - Filosofia (TIC) Filosofia (TIC)
KFI - (DIV)Filosofia Filosofia(DIV)
FQ - Física i química Física i química
WFQ - Física i química (IAN) Física i química (IAN)
HFQ - Física i química (TIC) Física i química (TIC)
KFQ - (DIV)Física i química Física i química(DIV)
505 - Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral
X05 - Formació i orientació laboral (ED) Formació i orientació laboral (ED)
W05 - FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (IAN) FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (IAN)
K05 - (DIV)Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral(DIV)
SFP - FORMACIO PROFESSIONAL BASICA FORMACIO PROFESSIONAL BASICA
715 - Fotografia Fotografia
808 - Fotografia i processos de reproducció Fotografia i processos de reproducció
192 - Francès Francès
FR - Francès Francès
XFR - Francès (ED) Francès (ED)
HFR - Francès (TIC) Francès (TIC)
KFR - (DIV)Francès Francès(DIV)
GE - Geografia i història Geografia i història
XGE - Geografia i història (ED) Geografia i història (ED)
WGE - Geografia i història (IAN) Geografia i història (IAN)
HGE - Geografia i història (TIC) Geografia i història (TIC)
KGE - (DIV)Geografia i història Geografia i història(DIV)
716 - Història de l'art Història de l'art
506 - Hoteleria i turisme Hoteleria i turisme
X06 - Hoteleria i turisme (ED) Hoteleria i turisme (ED)
W06 - Hoteleria i turisme (IAN) Hoteleria i turisme (IAN)
507 - Informàtica Informàtica
X07 - Informàtica (ED) Informàtica (ED)
W07 - Informàtica (IAN) Informàtica (IAN)
H07 - Informàtica (TIC) Informàtica (TIC)
K07 - (DIV)Informàtica Informàtica(DIV)
605 - Instal·lació i manteniment d'equips tèrm Instal·lació i manteniment d'equips tèrm
606 - Instal·lacions electrotècniques Instal·lacions electrotècniques
X66 - Instal·lacions electrotècniques (ED) Instal·lacions electrotècniques (ED)
K66 - (DIV)Instal·lacions electrotècniques Instal·lacions electrotècniques(DIV)
508 - Intervenció sociocomunitària Intervenció sociocomunitària
X08 - Intervenció sociocomunitària (ED) Intervenció sociocomunitària (ED)
K08 - (DIV)Intervenció sociocomunitària Intervenció sociocomunitària(DIV)
135 - Italià Italià
IT - Italià Italià
136 - Japonès Japonès
717 - Joieria i orfebreria Joieria i orfebreria
608 - Laboratori Laboratori
LE - Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
XLE - Llengua castellana i literatura (ED) Llengua castellana i literatura (ED)
HLE - Llengua castellana i literatura (TIC) Llengua castellana i literatura (TIC)
KLE - (DIV)Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura(DIV)
LC - Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
XLC - Llengua catalana i literatura (ED) Llengua catalana i literatura (ED)
HLC - Llengua catalana i literatura (TIC) Llengua catalana i literatura (TIC)
KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura(DIV)
PAN - Llengua estrangera: anglès Llengua estrangera: anglès
PAX - Llengua estrangera: anglès (ED) Llengua estrangera: anglès (ED)
PFR - Llengua estrangera: francès Llengua estrangera: francès
PAH - Llengua estrangera:anglès (TIC) Llengua estrangera:anglès (TIC)
PAK - (DIV)Llengua estrangera:anglès Llengua estrangera:anglès(DIV)
609 - Manteniment de vehicles Manteniment de vehicles
X69 - Manteniment de vehicles (ED) Manteniment de vehicles (ED)
MA - Matemàtiques Matemàtiques
XMA - Matemàtiques (ED) Matemàtiques (ED)
WMA - Matemàtiques (IAN) Matemàtiques (IAN)
HMA - Matemàtiques (TIC) Matemàtiques (TIC)
KMA - (DIV)Matemàtiques Matemàtiques(DIV)
720 - Materials i tecnologia: disseny Materials i tecnologia: disseny
HD0 - Materials i tecnologia: disseny (TIC) Materials i tecnologia: disseny (TIC)
K71 - (DIV)Mecanització i manteniment de màqui Mecanització i manteniment de màqui(DIV)
611 - Mecanització i manteniment de màquines Mecanització i manteniment de màquines
H71 - Mecanització i manteniment de màquines ( Mecanització i manteniment de màquines (
X71 - Mecanització i manteniment de màquines ( Mecanització i manteniment de màquines (
721 - Mitjans audiovisuals Mitjans audiovisuals
722 - Mitjans informàtics Mitjans informàtics
810 - Motlles i reproduccions Motlles i reproduccions
MU - Música Música
PMU - Música Música
PMX - Música (ED) Música (ED)
XMU - Música (ED) Música (ED)
PMW - Música (IAN) Música (IAN)
WMU - Música (IAN) Música (IAN)
HMU - Música (TIC) Música (TIC)
PMH - Música (TIC) Música (TIC)
KMU - (DIV)Música Música(DIV)
PMK - (DIV)Música Música(DIV)
612 - Oficina de projectes de construcció Oficina de projectes de construcció
X72 - Oficina de projectes de construcció (ED) Oficina de projectes de construcció (ED)
H72 - Oficina de projectes de construcció (TIC Oficina de projectes de construcció (TIC
613 - Oficina de projectes de fabricació mecàn Oficina de projectes de fabricació mecàn
615 - Operacions de processos Operacions de processos
X75 - Operacions de processos (ED) Operacions de processos (ED)
W75 - Operacions de processos (IAN) Operacions de processos (IAN)
616 - Operacions i equips de producció agrària Operacions i equips de producció agrària
614 - Operacions i equips d'elaboració de prod Operacions i equips d'elaboració de prod
510 - Organització i gestió comercial Organització i gestió comercial
X10 - Organització i gestió comercial (ED) Organització i gestió comercial (ED)
W10 - Organització i gestió comercial (IAN) Organització i gestió comercial (IAN)
K10 - (DIV)Organització i gestió comercial Organització i gestió comercial(DIV)
511 - Organització i processos de manteniment Organització i processos de manteniment
X11 - Organització i processos de manteniment Organització i processos de manteniment
512 - Organització i projectes de fabricació m Organització i projectes de fabricació m
W12 - Organització i projectes de fabricació m Organització i projectes de fabricació m
513 - Organització i projectes de sistemes ene Organització i projectes de sistemes ene
X13 - Organització i projectes de sistemes ene Organització i projectes de sistemes ene
723 - Organització industrial i legislació Organització industrial i legislació
XPS - Orientació educativa (ED) Orientació educativa (ED)
WPS - Orientació educativa (IAN) Orientació educativa (IAN)
KPS - (DIV)Orientació educativa Orientació educativa(DIV)
617 - Patronatge i confecció Patronatge i confecció
X77 - Patronatge i confecció (ED) Patronatge i confecció (ED)
K77 - (DIV)Patronatge i confecció Patronatge i confecció(DIV)
EES - Pedagogia terapèutica Pedagogia terapèutica
PSI - Pedagogia terapèutica Pedagogia terapèutica
EEX - Pedagogia terapèutica (ED) Pedagogia terapèutica (ED)
EEK - (DIV)Pedagogia terapèutica Pedagogia terapèutica(DIV)
EEW - Pedagogia Terapèutica(IAN) Pedagogia Terapèutica(IAN)
EEH - Pedagogia Terapèutica(TIC) Pedagogia Terapèutica(TIC)
618 - Perruqueria Perruqueria
137 - Portuguès Portuguès
619 - Procediments de diagnòstic clínic i orto Procediments de diagnòstic clínic i orto
X79 - Procediments de diagnòstic clínic i orto Procediments de diagnòstic clínic i orto
K80 - (DIV)Procediments sanitaris i assistenci Procediments sanitaris i assistenci(DIV)
620 - Procediments sanitaris i assistencials Procediments sanitaris i assistencials
621 - Processos comercials Processos comercials
X81 - Processos comercials (ED) Processos comercials (ED)
W81 - Processos comercials (IAN) Processos comercials (IAN)
K81 - (DIV)Processos comercials Processos comercials(DIV)
622 - Processos de gestió administrativa Processos de gestió administrativa
X82 - Processos de gestió administrativa (ED) Processos de gestió administrativa (ED)
W82 - Processos de gestió administrativa (IAN) Processos de gestió administrativa (IAN)
H82 - Processos de gestió administrativa (TIC) Processos de gestió administrativa (TIC)
K82 - (DIV)Processos de gestió administrativa Processos de gestió administrativa(DIV)
515 - Processos de producció agrària Processos de producció agrària
X15 - Processos de producció agrària (ED) Processos de producció agrària (ED)
W15 - Processos de producció agrària (IAN) Processos de producció agrària (IAN)
517 - Processos diagnòstics clínics i producte Processos diagnòstics clínics i producte
W17 - Processos diagnòstics clínics i producte Processos diagnòstics clínics i producte
516 - Processos en la indústria alimentària Processos en la indústria alimentària
519 - Processos i mitjans de comunicació Processos i mitjans de comunicació
522 - Processos i productes d'arts gràfiques Processos i productes d'arts gràfiques
W22 - Processos i productes d'arts gràfiques ( Processos i productes d'arts gràfiques (
523 - Processos i productes de fusta i mobles Processos i productes de fusta i mobles
520 - Processos i productes de tèxtil, confecc Processos i productes de tèxtil, confecc
518 - Processos sanitaris Processos sanitaris
W18 - Processos sanitaris (IAN) Processos sanitaris (IAN)
623 - Producció en arts gràfiques Producció en arts gràfiques
138 - Rus Rus
Z - Sense especificar especialitat Sense especificar especialitat
625 - Serveis a la comunitat Serveis a la comunitat
X85 - Serveis a la comunitat (ED) Serveis a la comunitat (ED)
K85 - (DIV)Serveis a la comunitat Serveis a la comunitat(DIV)
626 - Serveis de restauració Serveis de restauració
K86 - (DIV)Serveis de restauració Serveis de restauració(DIV)
524 - Sistemes electrònics Sistemes electrònics
X24 - Sistemes electrònics (ED) Sistemes electrònics (ED)
525 - Sistemes electrotècnics i automàtics Sistemes electrotècnics i automàtics
X25 - Sistemes electrotècnics i automàtics (ED Sistemes electrotècnics i automàtics (ED
W25 - Sistemes electrotècnics i automàtics (IA Sistemes electrotècnics i automàtics (IA
627 - Sistemes i aplicacions informàtiques Sistemes i aplicacions informàtiques
X87 - Sistemes i aplicacions informàtiques (ED Sistemes i aplicacions informàtiques (ED
W87 - Sistemes i aplicacions informàtiques (IA Sistemes i aplicacions informàtiques (IA
628 - Soldadures Soldadures
812 - Talla de pedra i fusta Talla de pedra i fusta
813 - Tècniques ceràmiques Tècniques ceràmiques
817 - Tècniques de patronatge i confecció Tècniques de patronatge i confecció
629 - Tècniques i procediments d'imatge i so Tècniques i procediments d'imatge i so
TEC - Tecnologia Tecnologia
XTC - Tecnologia (ED) Tecnologia (ED)
WTC - Tecnologia (IAN) Tecnologia (IAN)
HTC - Tecnologia (TIC) Tecnologia (TIC)
KTC - (DIV)Tecnologia Tecnologia(DIV)
UAL - Unitat de suport d'audició i llenguatge Unitat de suport d'audició i llenguatge
UEE - Unitat de suport d'educació especial Unitat de suport d'educació especial
UES - Unitat d'educació especial Unitat d'educació especial
725 - Volum Volum
XD5 - Volum (ED) Volum (ED)