head

BORSA: MODIFICACI?”° DE DADES I CONFIRMACI?”° A LA BORSA.

Del 16 al 29 de maig: modificaci?? de dades, confirmaci?? a la borsa (sense serveis prestats) i reclamacions al n??mero provisional pel curs 17-18.

N??mero provisional de borsa curs 17-18: 16 de maig.

DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 17-18

El termini de presentaci?? de sol?”¤licituds per obtenir una destinaci?? vacant de jornada sencera o de mitja jornada anir? del 16 al 29 de maig.

Aquest curs s'implanta l'obligatorietat per les persones que formen part del bloc 1 (amb serveis prestats) de presentar una sol?”¤licitud, com ja van informar al resum de la mesa sectorial del passat 28 d'abril. Aix?- ser? obligatori participar amb 30 peticions si s'opta per l'obligatorietat de jornada sencera i per 10 peticions si ??nicament s'opta per fer la petici?? de mitja jornada.

RESOLUCI?”° ENS /1005/2017, de 8 de maig, sobre destinacions provisionals.

M??s informaci??: http://www.sindicat.net/destinacions/

BORSA: LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS

APLICATIU

El departament d'ensenyament ha fet p??blic el llistat d'admesos i exclosos definitiu de la darrera obertura de borsa (Resoluci?? ENS/24/2017, de 9 de gener).

Tamb?? diu a la web que "despr??s d'aquesta publicaci??, les persones admeses ja formen part de la borsa per?? no participaran en els nomenaments telem? tics fins al curs 2017-2018."

Cal recordar que les persones que s'han inscrit a la borsa a aquesta darrera convocat??ria podrien rebre, en cas que no hi hagi docents disponibles per aquella especialitat, un nomenament per qualsevol dels procediments que existeixen. En aquest cas, es tindr? dret a renunciar a l'oferta sense cap conseq????ncia a efectes de perman??ncia a la borsa.

ACC?”ėS A L'APLICATIU

PUBLICADA L'OFERTA PARCIAL D'OCUPACI?”° P??BLICA

 

ASSEMBLES D'INTERINES I INTERNS

Convoquem tot el professorat inter?- (amb vacant i que realitzen substitucions) a les assembles que organitzem els pr??xims dimarts 25 i dimecres 26 d'abril per tractar temes relacionats amb les mobilitzacions per aconseguir un millor sistema d'acc??s als cossos docents i l'estabilitat de companys i companyes docents que ja presten serveis com a docents del departament d'ensenyament de la generalitat de Catalunya.

http://www.sindicat.net/2017/abril/assemblees_interi/index.php

MODIFICACI?”° DE DADES DE LA BORSA

El departament d'ensenyament va fixar quatre per?-odes durant el curs 2016-2017 per realitzar modificacions a les dades de la borsa de treball.

Del 27 de mar?”ģ fins al 3 d'abril romandr? obert l'aplicatiu per poder modificar les dades de la borsa. Aquestes modificacions tindran un efecte immediat en els nomenaments telem? tics per?? quedar? bloquejat durant la realitzaci?? d'aquests.

ACC?”ėS A L'APLIUCATIU

Aix?? s?-, abans de l'acabament d'aquest curs (i coincidint amb el? termini? de presentaci?? de la sol?”¤licitud de destinacions? provisionals) s'obrir? un nou termini per modificar dades de cara al seg??ent curs 2017-2018.

M??s info...

OBERTURA DE BORSA: LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

S'ha fet p??blic el llistat provisional d'admesos i exclosos de la darrera obertura de borsa que va tenir lloc durant els passats mesos de gener i febrer.

El termini per presentar reclamacions ser? del 23 de mar?”ģ al 5 d'abril.

M??s info...

OPOSICIONS: LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS

Publicada la resoluci?? ENS/100/2017, de 25 de gener, es declara aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos del proper concurs oposici?? per a l'ingr??s i acc??s a la funci?? p??blica docent, a celebrar a partir de la segona quinzena de maig.

Despr??s de la publicaci?? a principis de novembre del llistat provisional, ara podeu consultar a aquest definitiu a l'aplicatiu.

ACC?”ėS A L'APLICATIU

WEB D'OPOSICIONS D'USTEC-STEs (IAC)

WEB D'OPOSICIONS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

BORSA DE TREBALL: BASES DE LES CONVOCAT?ӮRIES PER FORMAR PART DE LA BORSA

Aquest dilluns 2 de gener s'ha publicat la resoluci?? ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocat??ries de concurs p??blic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal inter?- docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Aquesta resoluci?? regular? la pr??xima obertura de borsa (a l'espera de la confirmaci?? de les dates que va donar el departament, del 24 de gener fins a les 13 hores del 7 de febrer) pel que fa a requisits (i la seva justificaci??), procediment i barem de m??rits. Per aquest motiu seria recomanable la seva lectura abans de presentar la sol?”¤licitud d'inscripci??.

NOMENAMENTS QUE ACABEN DURANT EL NADAL

USTEC-STEs exigeix al Departament que compleixi amb la normativa que ell mateix ha redactat i que es pot trobar a la Resoluci?? per la qual s’estableixen els Criteris de gesti?? de borsa de treball on diu literalment : Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per substitucions temporals no s’interrompen durant els per?-odes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el perm?-s o la llic??ncia de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests per?-odes de temps.

Davant d’aquesta situaci?? USTEC?”¤STEs recomana al personal substitut i als centres que comprovin al m??s aviat possible quina ??s la data de finalitzaci?? del perm?-s o llic??ncia per malaltia del titular i que durant les vacances es comprovi en el portal ATRI que el seu nomenament es prorroga per a aquests dies. Despr??s de vacances cal incorporar-se si el titular continua de baixa o confirmar fins a quin dia ha estat de baixa la persona titular.

Si et trobes en una situaci?? que creus que vulnera el teu dret al treball, posa’t en contacte amb nosaltres al m??s aviat possible al correu interins@sindicat.net. Junts fem sindicat.

MESA SECTORIAL 14 DE DESEMBRE: NOVA OBERTURA DE BORSA

Aquest dimecres 14 s'ha escenificat una nova mesa sectorial d'ensenyament, on s'ha informat d'una nova obertura de la borsa de treball de personal docent no universitari. Els terminis presentats per l'administraci??, que caldr? confirmar quan es publiqui la resoluci?? corresponent, van del 24 de gener de 2017 fins a les 13 hores del 7 de febrer.

ESPECIALITATS I SERVEIS TERRITORIAL (PROVISIONAL)

Excepcionalment, i tamb?? a l'espera de la publicaci?? una nova resoluci?? que reguli els requisits per l'acc??s a la borsa, ??s permetr? la inscripci?? a la borsa dels docents que no acreditin estar en possessi?? del m? ster en formaci?? del professorat o la certificaci?? que acrediti la formaci?? pedag??gica i did? ctica equivalent, per?? estiguin cursant-la amb la condici?? que aquestes acreditacions es presentin abans de l'inici del curs 2017-2018.

Recordeu que aquesta segona quinzena de desembre el departament d'ensenyament ha informat que far? p??blic el llistat definitiu d'admesos i exclosos de l'obertura extraordin? ria que va tenir lloc el passat mes d'octubre.

COMUNICAT D'USTEC-STEs (IAC) SOBRE DIFERENTS SENT??NCIES D'INTERINITAT DEL TRIBUNAL EUROPEU

Llegeix m??s

Cobrament 4 i 5?? estadi. Igual treball, igual salari!

Fins el 3 de novembre el personal inter?- amb m??s de 24 anys de serveis prestats ha de sol?”¤licitar el 4t (i 5??) estadi amb efectes 1/1/2016

MOLT IMPORTANT, hi ha un termini de 3 mesos fins el 3 de novembre. Si coneixeu algun inter?- amb m??s de 24 anys treballats aviseu.

Llegeix m??s

Actualitzaci?? i modificaci?? de dades de la borsa

APLICATIU

Proper termini: darrera setmana de gener.

Podeu, durant aquest termini d'actualitzaci?? i modificaci?? de dades, realitzar modificacions i activar o desactivar especialitats i llocs de treball espec?-fics. Llegeix m??s

Adjudicacions DEFINITIVES 16/17

TENS DUES OPCIONS PER CONSULTAR LES DESTINACIONS:

1.- Per especialitat i servei territorial (ORDENADES PER NÚMERO DE BORSA)

2.- Per centre o especialitat (Ordenades per municipi) normativa

Nomenaments dia a dia (inici dimarts 30 d'agost*)

APLICATIU

Departament: informaci?? per al curs 2016-2017 (16 d'agost de 2016)

Nomenaments telem? tics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Consulta el n??mero definitiu de la borsa

Aqu?- pots veure una taula amb el temps treballat segons el n??mero definitiu de la borsa per al curs 16/17.

?”ės ??til per veure si el teu n??mero ??s correcte, per?? per saber el temps treballat exacte, has d'accedir a la consulta de dades del departament.

Si vols m??s informaci??, trobar? s el temps de tothom als serveis territorials en paper.

BLOC 1: PERSONES QUE HAN TREBALLAT

n??mero anys mesos dies
500 23 0 1
1000 18 4 23
2000 14 1 14
3000 12 3 20
4000 11 1 24
5000 10 1 23
6000 9 6 27
7000 9 1 0
8000 8 6 24
9000 8 0 13
10000 7 6 19
11000 7 0 4
12000 6 5 20
13000 5 11 6
14000 5 4 27
15000 4 10 3
16000 4 2 11
17000 3 6 12
18000 2 9 28
19000 2 1 23
20000 1 9 6
21000 1 5 17
22000 1 2 6
23000 0 11 17
24000 0 9 20
25000 0 7 18
26000 0 5 2
27000 0 3 5
28000 0 1 10
28933 0 0 1

 

BLOC 2: PERSONES QUE NO HAN TREBALLAT

n??mero anys mesos dies
40001 0 0 0
64775 0 0 0

feinaisense

Pots consultar el n??mero definitiu i la relaci?? de persones per especialitat i per servei territorial. Primer has d'escollir l'especialitat i seguidament el servei territorial que vulguis. (clica aqu?- o a la imatge esquerra per accedir)

 

-------------------------------

APLICATIU

A l'aplicatiu del departament (clica la imatge per accedir) veur? s les teves dades (n??mero borsa, temps treballat...) la relaci?? de persones del teu servei territorial. Si vols consultar d'altres clic a l'imatge de m??s amunt

Tamb?? est? actualitzat a ATRI el n??mero definitiu. (instruccions)

Criteris de gesti?? de la borsa 16/17

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/borsa-docents/normativa/resolucio-13-juliol-criteris-borsa.pdf

Resoluci?? de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres P??blics, per la qual s???estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.

Avaluaci?? professorat inter?-, novell i substitut

APLICATIU

A partir del curs 2014-15 el Departament avalua de dues maneres diferents i no excloents al personal inter?-.

Per?-ode de prova inicial del personal inter?- (quatre primers mesos)

Curs d’iniciaci?? del personal inter?-Llegeix m??s

 

No nomenament o interrupci?? ("Congelar")

APLICATIU

Sol?”¤licituds de no nomenament o interrupci?? del nomenament per causes justificades: Les persones sense nomenament vigent poden demanar cada curs, amb antelaci?? a l???oferiment d???una vacant o substituci??, i amb justificaci?? documental, no ser nomenades per alguna de les causes que s???especifiquen al final d???aquest apartat, durant el per?-ode de durada de la circumst? ncia al?”¤legada. Llegeix m??s

Perfils professionals

APLICATIU

Els llocs de treball docents espec?-fics estructurals, s??n els que, a m??s de l'especialitat docent, tenen atribu??t un perfil professional propi.

Aqu?- trobareu la informaci?? sobre els perfils professionals.

 

 

normativa

Proposta de no continu??tat

APLICATIU

La direcci?? d'un centre educatiu p??blic pot proposar la no continu??tat al mateix centre per al curs seg??ent d'un/a inter?- destinat provisionalment el curs anterior per no adequar-se al perfil del lloc de treball.Llegeix m??s

Adjudicacions PROVISIONALS 16/17

1.- Per especialitats i serveis territorials (ordenat per n??mero de borsa NOM?”ėS PROF. INTER??)

feinaisense

Pots consultar les destinacions per especialitat i per servei territorial. Primer has d'escollir l'especialitat i seguidament el servei territorial que vulguis. (clica aqu?- o a la imatge esquerra per accedir)

 

2.- Per Centre o Especialitat (ordenat per municipi)

Termini de reclamacions fins al dimecres 20 de juliol. (full de reclamació)

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: enlla?”ģ a l'aplicatiu

COMUNICAT USTEC·STEs SOBRE L'INCIDÈNCIA EN LA FASE D'ELECCIÓ

APLICATIU

Un error inform? tic endarrereix l'adjudicaci?? de pla?”ģa als professors interins

Segons USTEC, hi ha almenys 25.000 afectats i Ensenyament assegura que "en pocs dies" tindr? l'adjudicaci?? enllestida

Informació del Portal de centres del Departament (cal codi ATRI)

Adjudicacions del professorat inter?- del curs passat per n??mero d'ordre

APLICATIU

En aquest enlla?”ģ pots consultar com van anar les adjudicacions de vacants l'estiu passat. La consulta ??s per especialitat i per n??mero d'ordre. Les propostes estructurals tenen un codi propi.

 

Not?-cies relacionades amb el professorat inter?-:

APLICATIU

Reusdigital: El jutge obliga a readmetre una professora de l'INS Dom??nech i Montaner acomiadada 'sense motius' Diari m??s digital de Reus: El jutge d??na la ra?? a la professora del Dom??nech i Montaner. El magistrat considera improcedent l’avaluaci?? de no continu??tat que va dur a terme el centre.

Oposicions: ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupaci?? p??blica de la Generalitat per a l'any 2015.

TOTA LA PLANTILLA AL CENTRE L’1 DE SETEMBRE

.

Ustec?”¤Stes apressa a contractar 5.300 professors substituts des de l'1 de setembre

USTEC exige que centros Catalu?”Ąa tengan todos sus docentes desde 1 septiembre

DESTACAT:

- USTEC?”¤STEs guanya als tribunals el reconeixement del quart i cinqu?? estadi per al personal inter?-, funcionari en pr? ctiques.

- Acord de Govern que elimina cobrament de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-16.

Comunicat

--------------------------------------------------------------- entrades antigues clica aqu?-