ustec

actualitzat 13 de febrer de 2012

USTEC·STEs (IAC) exigeix nomenaments els dilluns


Des de l’endemà de les eleccions generals (dilluns 21 de novembre de 2011) el Departament d’Ensenyament, unilateralment, ha deixat de fer nomenaments de substitucions els dilluns.

 

USTEC·STEs (IAC) denuncia que la normativa de la gestió de la borsa per al curs 2011-2012 publicada al DOGC núm. 5883 de 20 de maig de 2011 obliga el Departament a “normalment” fer nomenaments els dilluns, dimecres i divendres.

 

Aquesta anomalia fa 3 mesos que dura i per tant USTEC·STEs (IAC) ha presentat un requeriment al Departament on exigeix que s’acabi amb aquesta actuació, que es compleixi la normativa i que es retorni a la realització dels nomenaments els dilluns.
Paral·lelament, USTEC·STEs (IAC) facilita una reclamació als/les substituts/es nomenats/des en dimecres i que ja complien les condicions per ser nomenats/des el dilluns anterior (ja estava disponible i ja es tenia constància de la baixa). En aquesta reclamació s’hi exigeix el sou i els serveis prestats dels dos dies perduts en no ser nomenat/da dilluns, a causa de l’incompliment que fa el Departament de la normativa establerta.

 

USTEC·STEs (IAC) denuncia que aquest no és pas l’únic incompliment de la normativa (s’estan deixant de cobrir les substitucions de curta durada) i, en conseqüència, vol animar la comunitat educativa dels centres a demanar responsabilitats legals dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar (personals, materials o pedagògics) quan l’alumnat no sigui atès amb el personal docent necessari que estableix la llei. Per tant, les conseqüències que se’n derivin superen l’àmbit de l’escola i passen a ser responsabilitat del Departament des del moment en què s’incompleix la normativa. 

 

Escrit presentat al Departament exigint els nomenaments en dilluns

 

Model de reclamació

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

13/02/2012 16:24 (2)

 

http://www.sindicat.net/w/fullinf/full192.pdf