head

Consulta número borsa provisional

adj

Taula amb els números provisionals de la borsa 16/17

El personal interí o substitut del bloc 1 de la borsa de treball (personal amb serveis prestats).

número anys mesos  dies
1 38 5 8
501 23 0 15
1.001 18 4 24
2.001 14 1 16
3.001 12 3 21
4.001 11 1 25
5.001 10 1 23
6.001 9 6 28
7.001 9 1 0
8.001 8 6 25
9.001 8 0 14
10.001 7 6 21
11.001 7 0 5
12.001 6 5 20
13.101 5 11 7
14.001 5 4 27
15.001 4 10 3
16.001 4 2 11
17.001 3 6 11
18.001 2 9 28
19.001 2 1 24
20.001 1 9 6
21.001 1 5 17
22.001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 9 20
25.001 0 7 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1

 

Ja podeu consultar el número provisional de la borsa de personal docent. Accés a l'aplicatiu: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/modificacio-dades/

Comentaris facebook:

Reclamació al número (ha pujat el número?)

Avui surt el número nou, provisional, per la borsa. Recordeu que el número varia no només segons... Llegeix més

 

Em surt el mateix número que el curs 15/16

Probablement has escollit l'opció equivocada:

opció 16

Modificació de dades de la borsa

APLICATIU

Des del dia 2 al 14 de juny de 2016, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, en el seu aplicatiu, pot fer el canvi de dades.

Terminis curs 16/17

Al llarg del curs 2016-2017 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 

  • 14 de setembre de 2016
  • darrera setmana del mes d'octubre de 2016
  • darrera setmana del mes de gener de 2017
  • darrera setmana del mes de març de 2017 

Vídeo explicatiu:

Quina documentació s'ha d'entregar i quina no ?

En la modificació de dades, no s'ha d'entregar cap documentació específica. Amb modificar-les a l'aplicatiu és suficient.

Com puc saber si una especialitat requereix màster de secundària?

Has d'anar a titulacions (barra lateral esquerra) i fer la consulta per titulacions. Allà indica en funció de la teva formació si l'especialitat requereix tenir el màster o no.

màster

Certificat de penals

1.- A les persones que els hi apareix aquesta opció, han de descarregar la declaració i presentar-la al seu servei territorial. També es pot enviar per correu certificat amb sobre obert. Si no heu treballat mai, deixeu en blanc el lloc del centre.

penals

2.- El que no hi ha cap dubte és que abans del dia 14 hem d'indicar a l'aplicatiu que sí que declaro no haver estat condemnat......

3.- En el document que ens descarreguem hi ha la declaració i una AUTORITZACIÓ. Aquesta és la que autoritza al departament a consultar les teves dades a justícia. Aquest document no té data d'entrega però en algun moment hauran de comprovar que la teva declaració és certa. Si en aquest moment no tenen l'autorització no seràs nomenat a les adjudicacions d'estiu probablement.

4.- La gent que ja ha entregat el certificat (no declaració ni autorització) han de tenir en compte que aquest té una validesa d'un any i passat aquest temps ja no és vàlid.

5.- Si tu no vols autoritzar a que ensenyament consulti a justícia (tens el dret per privacitat de dades) hauràs d'entregar abans del 30 de juny el certificat. A l'any següent segurament hauràs de tornar a presentar aquest certificat.

6.- Les persones que no heu treballat mai deixeu en blanc les dades del centre.

ATENCIÓ: Si estic "congelada" fa temps, em surt aquesta opció???!!!

Si no us llegis per aqui, com carai hauria sabut que havia de fer aixo de la declaracio de delictes sexuals? Que hauria passat, m'haurien fet fora... Llegeix més


normativa

Tota la info.

Permanència a la Borsa (No han treballat)

APLICATIU

Les persones que formen part de la borsa i no han treballat (bloc 3), excepte les que han accedit a la borsa mitjançant l'última convocatòria regulada han de manifestar la seva conformitat pel que fa a continuar formant-ne part del dia 2 al 14 de juny de 2016, ambdós inclosos.continuar borsa

normativa

Adjudicacions estiu 16/17

adj

Aquí trobaràs tota la informació sobre els terminis, perfils professionals, accés a l'aplicatiu...

Els interins hem d'omplir la solicitud de vacants del dia 2 al 14 de juny. El full 309 (imatge esquerra) és una eina molt útil per saber com funcionen les adjudicacions. Clica al botó Tota la info.

ACCÉS A L'APLICATIU

Comentaris facebook:

Fases d'adjudicació de les destinacions provisionals. L'aplicatiu del departament assigna plaça seguint aquestes fases.

Fase 1 a 5 funcionaris de carrera

Fase 1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 1.1. Proposta per exercir càrrecs directius.

Subfase 1.2. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

1.2.1. Proposta per ocupar llocs específics estructurals. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

1.2.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals.

Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s'inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

Fase 3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, amb destinació provisional al centre el curs 2015-2016, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 4. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l'adequació de la destinació o l'especialitat docent, a centres diferents del de destinació definitiva.

Fase 5. Fase d'elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera, sens perjudici del que s'indica a la fase 2 respecte el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva.

Fase 6 a 9 Professorat funcionari interí

Fase 6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació.

Subfase 6.1. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

6.1.1. Proposta per ocupar els llocs de treball docents específics. També s'adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

6.1.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

Fase 7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 8. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Fase 9. Fase d'elecció del professorat interí.

Fase 10 a 12 Mitja dedicació: Professorat funcionari interí

Fase 10. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 10.1. Proposta per ocupar els llocs de treball de mitja dedicació de les aules i centres de formació de persones adultes i de l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

Subfase 10.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació en centres de màxima complexitat.

Subfase 10.3. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals de mitja dedicació.

Subfase 10.4. Proposta de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs 2015-2016, per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació.

Fase 11. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

Fase 12. Fase d'elecció del professorat interí a llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

 

Apareix el perfil de diversitat i no el tinc acreditat?

APLICATIU: nota del Departament sobre diversitat

Qui pot fer la sol.licitud voluntariament?

El personal interí o substitut del bloc 1 de la borsa (amb serveis prestats).

Quines assignatures impartiré amb especialitats d'FP?

Heu d'anar a la fitxa resum dels títols LOE, per veure les instruccions clic aquí.

Estic obligat a demanar quelcom?

Per als interins no es preveu cap adjudicació d'ofici. Per tant, no s'afegiran especialitats docents, perfils professionals i/o peticions no demanats explícitament pels participants.

 

Com ordenar les peticions?

Primer adjudicaran per número d'ordre, fins que no finalitzin les peticions del número inferior, no passarà a la següent sol.licitud. Dins d'aquesta agafarà la primera petició (centre, localitat, zona o comarca) que hagi formulat el/la participant.

Si escollim un municipi, els centres s'adjudiquen per ordre alfabètic. Si escollim una zona, els municipis que conté també s'adjudiquen per ordre alfabètic. En l'àmbit comarcal començarà per la capital de comarca.

Per cada petició es té en compte l'ordre de priorització d'especialitats i llocs específics (estructurals = perfil professional i/o temporals) que s'han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu.

En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudiquen llocs de treball docents de centres i aules de formació de persones adultes.

Els centres, municipis, zones etc es poden consultar a l'annex 5 i 6 de la normativa (boto inferior d'aquesta entrada).

 

Quines assignatures impartiré amb especialitats d'FP?

Heu d'anar a la fitxa resum dels títols LOE, per veure les instruccions. Clica aquí

 

Preguntes més freqüents Gencat

normativa

Mesa sectorial (1 de juny)

Les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial demanem la convocatòria d’un procés de negociació REAL pel retorn de les condicions laborals. Comunicat


Sobre el tema d'oposicions, el Departament ha presentat la proposta, NO TANCADA, de no deixar escapar les 300 places d'oposicions corresponents a l'oferta pública del 2015.
Aquestes es podrien acumular amb les...
Llegeix més

 

Declaracions d'en Ramon Font, portaveu d'USTEC·STEs


Temes: Criteris confecció de plantilles, 2hores +55 i convocatòria oposicions FP.