head

Declaració responsable sobre delictes sexuals per a la borsa:

El Departament OBLIGA, després de la publicació de la resolució ENS/2980/2016, a la presentació d'aquesta declaració responsable al col·lectiu d'interins o substituts que volen inscriure's a la borsa de treball.

Recordeu que, al moment d'omplir aquesta instància abans de presentar-la amb la resta de documentació de la inscripció a la borsa, l'apartat de "Lloc de treball" haurà de quedar en blanc (ja que no teniu cap destinació ni nomenament en l'actualitat).

MODELDECLARACIORESPONSABLE.pdf

declaracio

Comentaris a Facebook sobre el tema de penals