ustec

SENTÈNCIA JUDICIAL FAVORABLE AL PROFESSORAT INTERÍ

El Tribunal Contenciós Administratiu Número 1 de Girona ha donat la raó al sindicat USTEC·STEs en la seva demanda contra el Departament d’Educació pels nomenaments il·legals, l’1 de setembre de 2009, de professorat provinent de l’Escola Abadessa Emma, de Sant Joan de les Abadesses. En l’esmentada sentència, el jutge explicita que els nomenaments «es van fer sense tenir en compte l’antiguitat dels docents pels serveis prestats (...) sense seguir cap mena de procediment i prescindint dels tràmits establerts en la borsa d’interins».

Els antecedents d’aquests fets se situen el curs 2004-2005, quan el centre privat concertat Escola Abadessa Emma, atesa la manca d’alumnes, es veia abocat al tancament. Davant d’aquesta possibilitat, els propietaris del centre establiren un conveni amb l’ajuntament de la vila (24 de març de 2005) pel qual el municipi es feia càrrec de l’escola, que passaria a esdevenir de titularitat municipal, i passaria a contractar el professorat com a personal laboral.

Davant la impossibilitat econòmica de fer-se càrrec de la despesa, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses signà un conveni amb el Departament d’Educació, el 22 de febrer de 2006) segons el qual l’escola cessaria l’activitat de forma progressiva i l’educació infantil i primària es concentraria al CEIP Mestre Andreu de la mateixa localitat. En el conveni, el Departament es comprometia a col·locar com a professorat interí als mestres de l’esmentada escola concertada i a pagar un total de 837.789,36€ en concepte de despeses de funcionament i d’indemnització per acomiadament als treballadors (entre 18.111,63€ la mínima, i 46.126,58 € la màxima).

El Departament, tal com es va comprometre, va contractar el professorat acomiadat com a funcionari interí en data d’1 de setembre de 2009. Tanmateix, va col·locar aquests docents per davant del professorat que, per número d’ordre, corresponia triar en primer lloc. La Direcció General de Recursos Humans del Departament d’Educació actuà, per tant, contravenint la seva pròpia normativa de borsa i perjudicant greument els drets del professorat propi del Departament, bona part dels quals desplaçats per col·locar, dins de la localitat o comarca, el procedent de l’escola concertada.

 La sentència considera il·legals els nomenaments i que el Departament va actuar de manera improcedent. Aquesta circumstància condiciona ulteriors actuacions arbitràries en la gestió del personal docent.

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

17/11/2011 16:36 (2)