Política de privadesa

USTEC·STEs-IAC vol oferir-te seguretat i confiança amb relació al tractament de les teves dades personals. Per això hem implementat la present política de privadesa, que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dates personals i garantia dels drets digitalsal Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de les teves dades personals i la seva utilització. El nostre objectiu és garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

Amb aquesta política de privadesa aprofitem també per informar-te sobre com tractarem les teves dades i que demanem les teves dades amb finalitats relacionades amb l'enviament de comunicacions electròniques i correu postal, d’acord amb el que disposa el Reglament conegut com e-Privacy, 2017/0003, de 10 de gener de 2017, sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58 / CE.

1. Qui és el titular del lloc web http://www.sindicat.net, de les bases de dades i el responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular és USTEC·STEs-IAC.

Domicili: Ronda Universitat 29, 5è, 08007 Barcelona.

Telèfon: +34 93 3027606.

Correu electrònic: protecciodades@sindicat.net

Inscrit al Registre de la Direcció General de Relacions Laborals, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el dia 18 de desembre de 1997, amb el número d’expedient 97/79/78.

2. Quines dades recollim?

Normalment, presencialment i a través del nostre web, correu electrònic i correu postal recollim dades de contacte de personal docent i laboral del sector de l’ensenyament per tal de facilitar informació del sindicat i de condicions de treball dels diferents nivells educatius i que oferim mitjançant el lloc web, com es descriu a continuació.

3. On recollim les teves dades personals?

3.1 A l’apartat del nostre web Afilia’t.

3.2 Gestionem les dades a través del nostre correu electrònic: protecciodades@sindicat.net.

Pots escriure'ns al correu protecciodades@sindicat.net per requerir-nos la informació que consideris necessària per aclarir els dubtes relacionats amb el tractament de les teves dades per part del sindicat.

3.3 Mitjançant els formularis de Contacte

Mitjançant els formularis de contacte, en què hauràs d’omplir un seguit de camps per a identificar-te, recollirem la informació necessària perquè donis el consentiment a la política de privadesa d’USTEC·STEs-IAC.

3.4 Mitjançant el formulari d’afiliació en paper

Mitjançant aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure la persona que sol·licita l’afiliació al sindicat.

3.5 Mitjançant els formularis d’inscripció d’activitats, xerrades i actes organitzats per USTEC·STEs-IAC

Mitjançant aquests formularis recollim també les dades necessàries perquè et puguem inscriure en aquestes activitats.

3.6 Mitjançant la subscripció als butlletins d'informació

Per subscriure’s a qualsevol butlletí d'informació del sindicat, hauràs d'emplenar el camp en el qual es demana l'adreça de correu electrònic de destinació dels butlletins.

3.7 A través de les xarxes socials

Podrem recollir les teves dades a partir del teu perfil d'usuari en les xarxes socials que USTEC·STEs-IAC utilitza i que estan detallades a l'apartat 11 de la present política de privacitat.

3.8 Mitjançant dades de concursos públics que compten amb resolució de la seva publicació.

Com a principi constitucional d'actuació de les administracions públiques, la transparència les obliga a informar les persones interessades per protegir el seu dret de reclamació i recurs per a l'obtenció de llocs de treballs públics. USTEC·STEs-IAC creu fermament en el principi d'objectivitat de la funció pública i facilitarà informacions públiques de les administracions públiques sense proporcionar-ne la identificació personal.

3.8 Mitjançant el Departament d'Educació en aplicació de la Resolució 331/2018 de 15 de novembre de la GAIP

Segons la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la GAIP (comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública) les adreces electròniques corporatives (@xtec.cat) de tot el personal dins el nostre àmbit d'actuació.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és mantenir un contacte directe i personalitzat amb les persones usuàries dels serveis del sindicat, és a dir, les nostres afiliades i afiliats i també la resta de persones interessades a rebre informació del sindicat i sobre condicions de treball. Farem servir les teves dades tant per atendre els teus dubtes com per proporcionar-te la informació que ens hagis requerit sobre les activitats del sindicat i condicions de treball, gestionant les teves sol·licituds amb el màxim de garanties de protecció de les dades personals.

Utilitzarem el correu electrònic des del qual ens escriguis al nostre correu (o el que tu designis) per remetre’t informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te’n informat ni haver-te’n sol·licitat el consentiment exprés prèviament. D’aquesta manera vetllarem per complir la normativa europea.

Així mateix, t’informem que les teves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la simple informació dels serveis i les activitats que ofereix USTEC·STEs-IAC i que pretenem que et siguin útils.

Únicament per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

Finalment, volem remarcar que al nostre web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les teves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

5. Ús de les teves dades personals

USTEC·STEs-IAC comunica a la seva afiliació i a la resta de persones usuàries dels serveis del sindicat que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s'ha establert en els punts anteriors, USTEC·STEs-IAC no facilitarà les dades de les persones usuàries a tercers. En cas que volgués fer-ho, se te n’informarà prèviament i se te’n sol·licitarà el consentiment.

Com s’ha informat al punt quart, només per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades personals

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que com a usuària o usuari ens facis arribar o enviïs dades personals hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella o enllaç que apareix a cada formulari on es recullen les teves dades. En el cas dels correus corporatius (@xtec.cat) la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la GAIP (comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública) dóna inequívocament compliment a l'article 6.1 c) del Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/201 i, per tant, seran utilitzats sempre de manera raonable i amb la possibilitat que en qualsevol moment que la persona interessada pugui rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al seu tractament.

Igualment, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o a qualsevol altre d’habilitat per a funcionalitats concretes dins el web, estaràs acceptant expressament que puguem demanar les teves dades per a la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquesta/es acció/accions, ens estàs manifestant de manera lliure i inequívoca que estàs d'acord que USTEC·STEs-IAC tracti les teves dades segons les finalitats esmentades als apartats anteriors.

Les persones usuàries (afiliades o no) han de garantir que les dades personals facilitades al sindicat són veraces i es fan responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

D'acord amb el que disposa la legislació vigent, l'acceptació de les persones usuàries que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 obliga a implementar un seguit de garanties jurídiques que permeten a la usuària o usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

USTEC·STEs-IAC t’ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets, de manera que, en qualsevol moment i/o quan així ho consideris convenient, podràs fer ús dels teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, o oblit escrivint al correu electrònic de contacte (protecciodades@sindicat.net) o enviant una carta dirigida a USTEC·STEs-IAC a l’adreça esmentada més amunt (Ronda Universitat 29, 5è, 08007 Barcelona).

En tots els casos, hauràs d’adjuntar còpia del teu passaport, DNI o NIE (titular de les dades) indicant a l'assumpte de manera expressa la petició que desitges realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició o oblit.

No obstant això, és important que com a persona usuària tinguis en compte que la informació que ja hagis compartit anteriorment amb altres usuàries o usuaris per altres vies podria continuar sent visible i que el sindicat s'exonera de qualsevol responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació.

De la mateixa manera, USTEC·STEs-IAC no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, de manera que en aquests mecanismes hi pot haver certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada pel sindicat però que encara consti a Internet perquè ha estat redifosa. En aquest cas, recomanem que et dirigeixis als responsables d'aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l'exercici del dret a l'oblit.

En què consisteix cada dret?

Accés: Exercint aquest dret, pots conèixer les dades de caràcter personal que el Sindicat està tractant, la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix a garantir que puguis modificar les teves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d'especificar a la sol·licitud quines dades vols modificar.

Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les teves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició: Amb aquest dret pots oposar-te que es tractin les teves dades en supòsits en què s’hagi donat el consentiment o quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a les teves dades personals basada únicament en el seu tractament automatitzat.

Supressió o oblit: Podràs sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació innecessària quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, quan s’hagi produït un tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida.

9. Majoria d’edat

Per a ser usuària registrada o usuari registrat d'USTEC·STEs-IAC cal ser major d'edat, és a dir, tenir 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat del nostre web i de les bases de dades d'USTEC·STEs-IAC hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades de les nostres persones usuàries que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D'aquesta manera, USTEC·STEs-IAC manté els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que la usuària o usuari faciliti a través dels diferents mitjans especificats al punt 3.

També, en qualitat d’usuària o usuari del nostre web i els diferents mitjans utilitzats, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, ens obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat i seguretat del web i els formularis en què estàs introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les teves dades d'identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

La usuària o usuari és responsable de les mesures de seguretat que implementi amb relació a la protecció de les seves dades, amb la qual cosa USTEC·STEs-IAC no es fa responsable de les situacions en què la usuària o usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències. Tampoc no se’n fa de les causes o danys provocats per tercers aliens a l'entitat, incloent-hi casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb el que s’ha establert abans, el sindicat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que la usuària o usuari faci dels serveis oferts al lloc web. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat les condicions d'ús descrites a l’apartat 5.

11. Política a les xarxes socials

USTEC·STEs-IAC disposa d'un perfil corporatiu a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Telegram).

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, el Sindicat és "responsable del tractament de les teves dades" amb motiu de l'existència d'aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixis o et puguem seguir.

Això significa que, si decideixes incorporar el teu perfil com a seguidora o seguidor fent un "like" o un "m'agrada" als nostres continguts o perfils, acceptes la present política de privadesa, on t’expliquem els teus drets i com fem servir les teves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, tot sempre sota els efectes del reglament abans esmentat.

D'altra banda, t'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que organitza o bé USTEC·STEs-IAC, o bé on hi participa, o bé són temes que considerem que poden ser del teu interès amb relació a activitats del sindicat o condicions laborals. Emprant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que al teu mur o perfil vegis publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

Ara bé, també et fem saber que no hi ha cap vincle entre USTEC·STEs-IAC i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que hauràs d’acceptar la seva política d'ús i condicions un cop hi accedeixis i/o en validis els avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, el sindicat no serà mai responsable de l'ús o tractament de les dades que es facin fora de l'estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

12. Modificació de la present política de privadesa

USTEC·STEs-IAC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals de les usuàries o usuaris del web i dels serveis del sindicat.

En cas que aquesta modificació afectés el tractament de les teves dades perquè, per exemple, se’n pretengui realitzar algun tractament addicional, no informat prèviament, procediríem a assabentar-te d’aquesta realitat perquè indiquis la teva conformitat o disconformitat.

En tot cas, es recomana a la usuària o usuari que procedeixi a la lectura periòdica de la política de privadesa del nostre web.

13. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D'acord amb tot el que s’ha expressat, la usuària o usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política de privadesa i per a les finalitats descrites al punt 5.

14. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb les dades d’USTEC·STEs-IAC que hi ha detallades al punt 1 i l'Avís Legal del lloc web.