ustec

reduccions

REDUCCIÓ DE JORNADA ALS I LES MAJORS DE 55 ANYS

En el moment en què el Departament ens va informar que anava a realitzar una nova retallada, prorrogant la situació amb què aquestes dues hores segueixen essent no lectives, USTEC·STEs (IAC) va demanar la dimissió del Conseller Bargalló

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 9 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa    

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR PEL CURS 2019/20

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès pàrticular: 31 de maig tal i com es determina a la RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR

Reducció +55: ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR. Termini per demanar-ho: fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent, per les altres reduccions 15 dies abans de l'inici d ela reducció. Aquesta reducció de jornada és incompatible amb les funcions directives.

Per al personal interí el Departament no concedeix aquesta reducció, però la recent sentència guanyada per USTEC·STEs (IAC) davant del TSJC reforça la Directriu Europea que no permet la discriminació per la temporalitat dels treballadors i treballadores d’una mateixa empresa i, per tant, més endavant estem segurs que s’acabarà permetent. LA mateixa directriu ens va permetre, també amb un guany judicial d’USTEC·STEs el cobrament del 4t i 5è estadi del personal interí.

Reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys d’edat a partir del curs 2017/18 i 15 anys de serveis.

El termini per presentar aquestes sol·licituds és no més tard del 7 de setembre del curs per al qual es sol·licita. Aquesta disminució horària és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada, així com amb les funcions directives i de coordinació

Model de sol·licitud per tots el supòsits: Sol·licitud de reducció de jornada

Per a les persones d'entre 55 i 64 anys Model de sol·licitud

Per la resta de reduccions, per cura de fill, de familiar, per a víctimes de violència de gènere i per a víctimes del terrorisme consultar normativa

caixa norm

Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (pdf).

DOGC:RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

linia

 

Comunicat d'USTEC: "Noves retallades"

linia

 

Quadre d'USTEC·STEs (IAC) explicatiu de les reduccions de jornada per cura d'infant menor de 6 anys en els casos que s'ha demanat la compactació

linia

caixa norm

fletxa Consulta aquí la normativa de totes les reduccions de jornada.

linia

55

Per més informació vegeu: http://www.sindicat.net/permisos/#_Toc452998063

"El punt 1.6 de la resolució s'interpreta que les hores lectives que es poden reduïr són dues. Si per l'ocupació d'algun càrrec o coordinació se'n redueixen menys, es pot demanar la reducció per major de 55 any fins arribar a les dues hores lectives.

fletxa iac Procediment per a la reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra naturalesa.

fletxa iac Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs corresponent.

Les sol·licituds presentades fins a la data de publicació de la resolució es resoldran d'acord amb la nova regulació. Les persones que no estiguin interessades a mantenir la sol·licitud podran anul·lar-la fins al 15 de juny.

fletxa iac Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de jornada

A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.

linia

caixa norm

Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016.

linia

USTEC·STEs aconsella en tot cas demanar la reducció perquè considerem que les hores de reducció de majors de 55 i les de coordinació són COMPATIBLES i es poden complementar.

linia

fletxa iac Cobertura

La reducció de jornada de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys i la seva cobertura als centres eductius, una qüestió mal resolta.

Aquesta és la cobertura d'aquestes reduccions en els criteris de confecció de plantilles del curs 14-15. USTEC·STEs (IAC) a la mesa del 28 de maig en va demanar el seu increment significatiu:

SECUNDÀRIA

Nombre total de professors amb reducció de 2 hores lectives segons requisits (curs 14-15) Increment de dotacions
De 5 a 8 0,5
De 9 a 13 1
14 o més 1,5
Menys de 5, però amb 3 o 4 de la mateixa especialitat 0,5

PRIMÀRIA

Nombre total de professors amb reducció de 2 hores lectives segons requisits (curs 14-15) Increment de dotacions
De 6a 11 0,5
De 12 a 17 1
18 o més 1,5
Menys de 6, però amb 4 o 5 de la mateixa especialitat 0,5

linia

 red var

Hi ha 10 reduccions diferents:

fletxa iac Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 6 anys: Instruccions / Sol·licitud / Declaració jurada

fletxa iac Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 12 anys: Instruccions / Sol·licitud / Declaració jurada

fletxa iac Reducció de jornada per guarda legal d'una persona disminuïda psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Reducció de jornada per cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu: Instruccions / Sol·licitud

consaguinitat

fletxa iac Reducció de jornada per interès particular*: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Reducció de jornada per violència de gènere*: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Reducció de jornada per cura d'un menor amb malaltia greu: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Disminució de la jornada*: Instruccions / Sol·licitud

fletxa iac Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda: Instruccions / Sol·licitud

linia

Tramitació de reduccions de jornada

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció.

A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Observacions: La durada de la reducció es perllongarà com a mínim fins al dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost o fins que acabi el fet causant que ha originat la reducció.

linia

part

Instruccions

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de jornada

Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

linia vermella

red 15

Reducció de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys

En la Mesa de dijous 28 de maig el Departament s'ha compromès recuperar la reducció de jornada lectiva als i les docents majors de 55 anys.

També ens ha informat que les sol·licituds antigues que només contemplaven que fossin hores complementàries i que s'havien de registrar abans del 31 de maig,  seran transformades en 2 hores lectives. Per tant, segons el Departament, el personal docent entre 55 i 58 anys que ja ha registrat la sol·licitud, no caldrà que ho torni a fer.

Aquelles persones que ara sí que vulguin sol·licitar, o desistir, la reducció d'hores amb aquestes condicions, ho podran fer fins al 15 de juny. Recordem que s’han de tenir 15 anys de serveis.

USTEC·STEs (IAC) ha exigit, com ja va exigir al 2005  (tensionant  amb reivindicacions i vagues fins al final de les negociacions de l’acord) que aquestes hores lectives havien de  ser cobertes de forma suficient als centres educatius perquè no es generin pèrdues d'hores al centre i ja va denunciar que aquesta cobertura estava mal resolta a l’acord. Per tant, hem demanat que s’incrementi la cobertura d’aquestes hores en els criteris de confecció de plantilles. També ha demanat que s’apliqui aquesta reducció a tot el personal laboral.

Com ja vam comunicarUSTEC·STEs (IAC) seguirà exercint la pressió necessària pel retorn immediat tant de les condicions laborals com de plantilles i d’hores als centres educatius, perdudes per les retallades. Amb aquesta finalitat, hem estat els primers en exigir la finalització dels acords de Govern que les contemplen i hem liderat la creació d'una plataforma unitària dels sindicats que formem part de la Mesa de Negociació per exercir tota la pressió possible.

linia vermella

red 14

55 58

caixa norm

RESOLUCIÓ ENS/1032/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

linia

Les persones interessades en acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o al/a la director/a dels serveis territorials de què depenguin, no més tard del 31 de maig anterior a l’inici del curs per al qual es sol.licita.

El model de sol·licitud es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del Departament d’Ensenyament.

1.4 L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any es què es demana la reducció.

linia

Més informació: http://www.sindicat.net/permisos/#_Toc371939498

linia

red 50 (Funcionaris)

caixa norm

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

linia

Més informació: http://www.sindicat.net/permisos/#_Toc371939496

linia vermella

red 13

Publicada la resolució relativa a la reducció d'horari per a majors de 55 anys, el termini per a demanar-la és fins al dia 31 de maig.

Publicada la resolució relativa a les reduccions de jornada on, com a mínim s’ha de tenir en compte:

  1. La renúncia de la reducció de jornada per cura d’un fill/a, ja no significa la pèrdua d’aquest dret en un futur (excepte durant el mateix curs escolar que es renuncia). Per tant, per fi es fa cas d’una de les reivindicacions d’aquest sindicat. Recordem que els terminis ordinaris de renúncia segueix essent el darrer dia de les vacances de Nadal, Setmana Santa i el 31 d’agost.
  2. El termini de la reducció per interès particular és fins al 31 de maig.

linia

caixa norm

DOGC 17/5/2013: RESOLUCIÓ ENS/1046/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys a partir del curs 2013-2014, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal.

DOGC 17/5/2013: RESOLUCIÓ ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014.

linia

red 12

Funcionaris a qui faltin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys)

Persones amb recuperació per raó de malaltia.

Us comuniquem que la Direcció General de la Funció Pública ha emès un informe en el que es posa de manifest que les reduccions de jornada previstes a l'art. 30. 4 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures urgents de reforma de la funció pública no tenen la consideració de base del règim estatutari dels funcionaris públics, dictada a l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució. En conseqüència no és aplicable al personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat que es regeix per la seva normativa específica.

 Per aquest motiu no procedeix la concessió ni la pròrroga per al curs 2012-2013 de les reduccions de jornada per a funcionaris a qui faltin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys), ni a aquells que la precisin en processos de recuperació per raó de malaltia.

 D'altra banda, el DOGC 6116 de 26 d'abril de 2012, fa pública la Resolució ENS/749/2012, de 17 d'abril que estableix, entre d'altres qüestions, el termini i procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular.

El personal funcionari interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada haurà de presentar una sol·licitud abans del 15 de maig.

linia

caixa norm

DOGC 14/5/2012: reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys, i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys

DOGC 26/4/2012: procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013

linia

Sol·licitudsGenerals per tots els SSTT (cal codi ATRI)

linia

jub (Funcionaris)

fletxa iac Legislació:

fletxa iac Sol·licitud:

fletxa iac Reducció de la jornada:

fletxa iac Observacions:

fletxa iac Retribucions:

linia

malaltia

fletxa iac Legislació:

fletxa iac Sol·licitud:

fletxa iac Reducció de la jornada:

fletxa iac Observacions:

fletxa iac Retribucions:

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (3241)