ustec

Els sindicats presents a la Mesa d’Empleats Públics de la Generalitat, davant les propostes del Govern de la Generalitat de retallar els nostres salaris i drets en més d’un 10%, hem fet, fem, i farem, diferents propostes de mesures d’estalvi, amb l’objectiu de:

Mesures organitzatives

Mesures d’estalvi de despesa

Mesures referents a millora d’ingressos

Altres mesures

Igualment considerem convenient l’increment de les tasques de control i fiscalització d’empreses públiques i subvencions, així com l’establiment de mesures fiscals que s’orientin en una política impositiva progressiva de redistribució de la riquesa.

Així mateix manifestem que aquesta llista no és tancada i que en el transcurs de la negociació podrem incorporar noves propostes.

Barcelona, 15 de desembre del 2011

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:27 (2)