USTEC

COBRAMENT 44 DIES PAGA DESEMBRE 2012

En l'acord de govern del dia 10 de març , el Govern aprova abonar els primers 44 dies (o l'equivalent al 24,04%) de la paga extraordinària de Nadal de 2012.

La lluita tant jurídica com de mobilitzacions ha aconseguit aquest cobrament ara al mes de març. Ara bé, el sarcasme de l’Administració arriba fins al punt d'escatimar-nos part del pagament, en aplicar l’Acord de Govern 44/2012 en què el Govern del Sr. Mas ens va treure un 5% de la massa salarial del 2012. La IAC demanarà una reunió urgent de la Mesa General per reclamar que paguin el que correspon sense retallades. USTEC·STEs (IAC) estudiarà la impugnació d'aquest acord de govern en aquest punt.

Per a les persones que continuen actualment en nòmina del Departament el pagament serà 'automàtic'; per a les persones que ja no hi són, tampoc no s'ha complert la demanda  que  els hi tornessin d'ofici. A aquestes persones se'ls notificarà que tenen aquest dret i se'ls donarà un termini per reclamar-ho.

Com diu el document: "... Les persones que hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, hauran de sol·licitar l’abonament de les quantitats que els corresponguin. Prèviament, els serveis de gestió de personal dels diversos departaments, ens i organismes del sector públic comunicaran el dret a sol·licitar el cobrament al personal que en el seu moment estava actiu. El model de sol·licitud estarà disponible al portal de l’empleat públic i al web del Departament de Governació i Relacions Institucionals. ..." (hores d'ara no ho està).

D'altra banda, per al personal laboral aquest acord de govern és totalment insuficient. Aquest col·lectiu va meritar 197 dies, és a dir, hauria de cobrar el 54 % de la seva paga (197 dies dels 365 dies que generen la paga extra) en comptes del 24,04 % que realment cobraran. Per tant, continuarem amb el recurs davant del TSJC que vàrem presentar com a Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) (únic sindicat que el té admès a tràmit) contra el Departament d’Economia aturat pel Tribunal Suprem fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional i que, de resoldre’s favorablement, afectaria tot el personal que va perdre la paga del 2012.

A USTEC·STEs (IAC) no en tenim prou amb els 44 dies i continuarem proposant les mobilitzacions que calgui fins a la restitució de totes les pagues extres senceres (resta del 2012, 2013 i 2014) i de les condicions laborals perdudes en els darrers anys.

El Govern es compromet al pagament dels 44 dies de la paga del 2012

Avui dilluns, a la Mesa General de Funció Pública, el govern de la Generalitat s’ha compromès a fer efectiu el pagament dels  44 dies de la paga del 2012 al mes de març d’enguany. Després d’una estira i arronsa entre l’administració i les forces sindicals, concentrades a les portes de l’edifici per pressionar, l’administració s’ha compromès a pagar-ho.
El sarcasme de l’administració arriba al punt de voler escatimar-nos part del pagament, aplicant l’acord de Govern 44/2012 on el Govern del Sr. Mas ens va treure un 5% de la massa salarial del 2012. USTEC·STEs (IAC) recorda al Govern que aquests diners que s’ha compromès a pagar al març seran percepcions salarials del 2015 tal i com diu el BOE del 2 de gener de 2015 que concreta el  pagament d’aquests  44 dies a l’Administració General de l’Estat.
USTEC·STEs (IAC) vol fer palesa la lluita política, jurídica i mobilitzadora que ha mantingut fins a la restitució de part d’allò que és nostre.
POLÍTICA

JURÍDICA

MOBILITZADORA

 

RECLAMEM QUE ENS TORNIN TOTES LES NOSTRES PAGUES

Carta a Artur Mas demanant es restableixin els 44 dies meritats sustrets als 2012 Full 1 - Full 2

Providència mitjaçant la qual se suspenen les actuacions judicials (recursos per la paga de l2012), a l'espera de la resolució per part del Tribunal Constitucional.

 

Mesa 26 de gener

A la mesa d'avui (26/01/2015) la Generalitat s'ha compromès a pagar els 44 dies meritats en la nòmina de març, però volen descomptar-nos el 5% que ens va treure el govern del Sr. Mas. segons l'acord 44/2012 de 29 de maig, Acord que considerem que ara, al 2015, no es pot aplicar.
Continuarem lluitant i us informarem.

 

COMUNICAT D'USTEC·STEs (IAC) SOBRE EL COBRAMENT DELS 44 DIES MERITATS DE LA PAGA DE DESEMBRE 2012
USTEC·STEs exigeix a l’administració catalana el cobrament d’aquesta part immediatament i la restitució de totes les pagues extres i condicions laborals perdudes en els darrers anys.

Per recuperar aquests diners nostres la IAC hi ha lluitat amb la inclusió d’aquesta demanda en totes les mobilitzacions i en les diferents plataformes reivindicatives on ha intervingut, alhora que també ha actuat jurídicament.
Tal com ja hem informat reiteradament en les web i publicacions dels sindicats de la IAC, hi ha múltiples sentències dels tribunals del contenciós que han donat la raó a la IAC al dret a percebre la part meritada (els famosos 44 dies) de la paga “extra” de desembre de 2012 (aquella que ens va robar Rajoy, desprès que  Mas la retallés un 5%).
Ara mateix, la situació jurídica és:

  1. Hem guanyat sentències en diversos jutjats del contenciós, algunes de les quals són fermes.
  2. La Generalitat, lluny d’admetre aquesta injustícia, va recórrer al Tribunal Suprem aquestes sentències.
  3. La gran majoria de processos judicials estan ara suspesos tot esperant que el Tribunal Constitucional determini que aquests diners són nostres.

D’altra banda, el govern central, amb un cinisme absolut ha publicat al BOE informacions referents a aquests 44 dies que donen la raó als processos judicials, sense citar cap de les resolucions:  

  1. La Llei de pressupostos de l’Estat per al 2015 (Disposició Addicional 12a) preveu que la resta d’Administracions (Comunitats Autònomes) puguin fer efectiu el pagament dels 44 dies meritats, durant l’any 2015.
  2. Per part de l’Estat, es retorna un 24,04 % de la paga extra de l’any 2012 només al personal de l’Administració General de l’Estat, que la percebran aquest mes de gener de 2015, incloent-hi el personal jubilat, personal que ha canviat de destinació i hereus. Només el personal que es troba en aquestes situacions i que depèn directament del Ministerio (AGE) ha d’omplir la sol·licitud que hi ha al BOE. A la gran majoria de comunitats autònomes o ja han cobrat ja aquests diners o ho faran ara durant aquest mes de gener.

La IAC exigeix a l’administració catalana el cobrament d’aquesta part de la paga de 2012 de forma immediata i alhora reclama la restitució de totes les pagues extres i de les condicions laborals perdudes en els darrers anys; per a la qual cosa hem demanat la convocatòria urgent de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, on exigirem que el govern del Sr. Mas es comprometi a retornar-nos els nostres diners. I això en el benentès que no desistirem de la lluita, tant mobilitzadora com judicial, fins que no vegem ingressats els diners als nostres comptes.

Barcelona, gener 2015

En la disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos Generals de l’estat pel 2015 ( de 26 de diciembre de 2014) s’estableix la possibilitat que cada administració pugui fer efectiu el pagament dels 44 dies devengats de la paga extra del 2012 durant aquest 2015.
Per altra banda, una resolució del 2 de gener per al personal depenent directament del ministeri ha establert que aquest el cobrarà a la nòmina de gener. A més en aquesta resolució conté un model de reclamació per a persones jubilades o que han canviat de destinació també únicament per a personal de l'Administració General de l'Estat.
USTEC·STEs exigeix a l’administració catalana el cobrament d’aquesta part immediatament al gener i la restitució de totes les pagues extres i condicions laborals perdudes en els darrers anys.

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (44)