USTEC

Reconegut el dret de MESTRES D’AUDICIÓ i LLENGUATGE (MALL) als INSTITUTS a cobrar el complement de diferència de nivell (110,67€/mes). ________________________________________________________

Incomprensiblement el Departament d’Ensenyament no abonava el complement de diferència de nivell (110,67€/mensuals) - que cobren tots els mestres destinats a ESO- a mestres d’Audició i Llenguatge (MALL) destinades a centres de secundària. Això era una evident discriminació per raó d’especialitat.

Dues mestres d’audició i llenguatge (MALL) destinades a centres de secundària van presentar, amb l’assessorament i suport d’USTEC·STEs, reclamació per poder cobrar el complement de diferència de nivell com tots els mestres docents a l’ESO.

El Departament ha reconegut aquest dret a les companyes amb efectes retroactius des d’inici de curs.

Instem a qualsevol persona MALL destinada a ESO que no tingui reconegut i no cobri aquest complement que presenti reclamació. USTEC·STEs es posa a disposició d’aquestes persones per informar-les i ajudar-les a fer-ho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (12)