ustec

Pagament 44 dies meritats

La lluita tant jurídica com de mobilitzacions ha aconseguit aquest cobrament ara al mes de març. Ara bé, el sarcasme de l’Administració arriba fins al punt d'escatimar-nos part del pagament, en aplicar l’Acord de Govern 46/2012 en què el Govern del Sr. Mas ens va treure un 5% de la massa salarial del 2012. La IAC demanarà una reunió urgent de la Mesa General per reclamar que paguin el que correspon sense retallades. USTEC·STEs (IAC) estudiarà la impugnació d'aquest acord de govern en aquest punt.

Per a les persones que continuen actualment en nòmina del Departament el pagament serà 'automàtic'; per a les persones que ja no hi són, tampoc no s'ha complert la demanda  que  els hi tornessin d'ofici. A aquestes persones se'ls notificarà que tenen aquest dret i se'ls donarà un termini per reclamar-ho.

Com diu el document: "... Les persones que hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, hauran de sol·licitar l’abonament de les quantitats que els corresponguin. Prèviament, els serveis de gestió de personal dels diversos departaments, ens i organismes del sector públic comunicaran el dret a sol·licitar el cobrament al personal que en el seu moment estava actiu. El model de sol·licitud estarà disponible al portal de l’empleat públic i al web del Departament de Governació i Relacions Institucionals. ..." (hores d'ara no ho està).

D'altra banda, per al personal laboral aquest acord de govern és totalment insuficient. Aquest col·lectiu va meritar 197 dies, és a dir, hauria de cobrar el 54 % de la seva paga (197 dies dels 365 dies que generen la paga extra) en comptes del 24,04 % que realment cobraran. Per tant, continuarem amb el recurs davant del TSJC que vàrem presentar com a Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) (únic sindicat que el té admès a tràmit) contra el Departament d’Economia aturat pel Tribunal Suprem fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional i que, de resoldre’s favorablement, afectaria tot el personal que va perdre la paga del 2012.

A USTEC·STEs (IAC) no en tenim prou amb els 44 dies i continuarem proposant les mobilitzacions que calgui fins a la restitució de totes les pagues extres senceres (resta del 2012, 2013 i 2014) i de les condicions laborals perdudes en els darrers anys.

Versió PDFfull 217full 217full 217

EXIGIM LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE

La USTEC·STEs i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) iniciarem de forma immediata accions judicials contra els descomptes de la Generalitat a les pagues extraordinàries de funció pública.

JA N’HI HA PROU DE ROBAR

En aquests moments, l’Administració de la Generalitat està perfilant com ens retallarà a la nòmina de desembre el què ens correspon de la paga extra i del seu complement addicional específic, ja que ha d’adaptar la retallada estatal a la retallada prevista a la seva Llei per evitar que les dues se sobreposin.

D’entrada, amb l’Acord GOV/78/2012, sembla evident la seva disposició per fer efectiva la retallada salarial, malgrat que el Decret de l’Estat envaeixi les seves competències i vulneri una Llei del Parlament de Catalunya, és a dir, que amaga l’ala sota la capa del PP, per tal de procedir a sostreure’ns més salari. En aquest sentit, el govern de CiU, treta ja la careta electoral, torna a aparèixer submís i obedient a la centralització de l’Estat que va imposant el PP i es torna en contra dels drets laborals i socials del seu propi poble, incapaç d’aixecar la veu i procedir a una defensa, en aquest cas del seu personal, al qual menysprea i maltracta des de fa temps.

Si Euskadi, Navarra, Extremadura i Andalusia, a més d’impugnar en el Tribunal Constitucional la supressió de la paga extra, han anunciat que l’abonaran als seus treballadors i treballadores públics, entrant en una confrontació directa contra una mesura estatal que, il·legalment, els treu les competències d’autogovern. Per què el govern de CiU obeeix submisament?

Cóm pensa a dia d’avui 29 de novembre aplicar la retallada la Generalitat?

● En primer lloc en aplicació del Decret estatal suprimirà la paga extra i el complement
addicional del complement específic.
● A continuació ens abonarà el que ens va treure a la paga extra de juny.
● I si de la resta es dedueix que el què ens ha sostret és inferior al 5% de les retribucions anuals individuals, completarà la retallada fins a arribar al 5%. Això no afectarà a la gran majoria, ja que la  reducció salarial de la paga extra i el complement addicional estarà en la gran majoria dels casos per sobre del 7%.

De fet, la Generalitat calcula, des de fa uns quants mesos, l’IRPF sobre 13 pagaments anuals, la qual cosa ha provocat una caiguda de l’IRPF mensual i un increment salarial net en les nostres nòmines, que s’haurà de regularitzar en la declaració de la renda corresponent.

D’altra banda, el professorat adscrit a MUFACE i a les classes passives veurà incrementada la retallada, ja que li descomptaran com si hagués cobrat dos pagaments, la nòmina i l’extra sencera, ja que aquestes cotitzacions es realitzen en el càlcul anual a la Llei de Pressupostos.

Què queda encara pendent de dilucidar?

a. A dia d’avui l’Administració de la Generalitat està decidida a fer el descompte en la paga extra i en el complement addicional des de l’1 de juny, obviant que el Decret estatal no es va publicar al BOE fins al 15 de juliol i, això legalment suposen 44 dies de retribució consolidada, ja que la paga extra es genera cada dia, malgrat que es pagui en un mes determinat.

En aquest sentit, la “defensora del pueblo”, tot i negar-se a posar el recurs global contra la supressió de la paga extra, sí ha recomanat al Govern estatal que aboni aquests 44 dies que s’han consolidat retributivament i legalment.

Si l’Administració estatal abonés aquests 44 dies, l’Administració de la Generalitat només podria aplicar-nos  la seva retallada del 5% si la reducció global de la paga extra i el complement específic fos inferior al 5%.

Per tant, per presentar possibles reclamacions per aquest fet, s’ha d’esperar a tenir la nòmina de desembre i poder reclamar individualment les quantitats que siguin adients. USTEC·STEs posarà al servei del professorat el model de reclamació oportú.

b. L’altre qüestió radica en què el Decret estatal dicta que aquests diners que ens sostreuen de la paga extra i del complement addicional se’ns retornaran en retribució diferida a través dels fons de pensions. No obstant, el Decret no ho concreta, tampoc especifica ni com, ni quan, ni què pot passar en l’hipotètic moment en el qual decideixin retornar-lo, amb el personal que ha sortit del sistema per acomiadament, jubilació, mort... i ja se li havien pagat els fons de pensions.

Què ens han retallat des del 2010?
 
La pèrdua de la paga extra i del complement addicional extra suposarà una retallada de sou anual del 7%, que s’ha de sumar al 5% anual de l’any 2010, consolidat en anys posteriors, a les retallades en el sou base de les pagues extres de 2011 i juny de 2012 i a les pèrdues per l’increment de l’IPC, que al desembre de 2012 se situaran a l’entorn del 10% del poder adquisitiu. Tot plegat, una pèrdua global del 28% en tres anys.

La protesta i la mobilització les úniques sortides de defensa social

USTEC·STEs considera un absolut desvergonyiment i un abús moral i legal que se’ns tregui el salari directe i necessari per viure el dia a dia. I es digui de forma inconcreta que es vol retornar d’aquí  a molts anys, servint, mentrestant, per enriquir a empreses bancàries inversores dels fons i al seus accionistes entre ells, alguns coneguts grans sindicats i a les empreses d’actuaris.

En un moment en què les lleis són immorals i arbitràries, fetes per consolidar i incrementar privilegis de determinats polítics, grans empresaris, banquers i financers, en un moment en el qual la Justícia se sotmet als interessos de governs i dels esmentats poderosos i, que a més a més, pretén incrementar les taxes judicials de forma dissuasòria per tal d’impedir que els ciutadans, les associacions ciutadanes, les organitzacions populars i les sindicals puguin recórrer judicialmet. La nostra indefensió com a treballadors/es i com a ciutadans/es és absoluta. Només podem defensar-nos, o bé, sols,o bé, col·lectivament i l’únic camí que ens deixen és la mobilització continuada i la protesta massiva.

I, sobretot, perquè la cosa no quedarà aquí. Ja que l’eix de les polítiques antilaborals i antisocials, que té pensat marcar el partit hegemònic que formarà govern, continuaran. El seu portaveu, un cop acabades les eleccions polítiques, torna a posar la continuïtat de les retallades en el centre de la política de la formació del nou govern i avança que estan disposats a retallar en el 2013 l’equivalent a la suma dels anys 2011 i 20112, més de 4.000 milions d’euros, la qual cosa implica la voluntat de CiU per imposar un govern de continuïtat que mantindrà i agreujarà i les mesures de l’anterior.


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (114)