USTEC

SOBRE LES PAGUES EXTRES ROBADES

USTEC·STEs (IAC) vol fer els següents aclariments als treballadors i treballadores sobre les pagues extres sostretes els anys 2012, 2013 i 2014:

Sobre la paga de 2012
El decret ministerial que ens sostreia aquesta paga es va publicar quan ja n’havíem meritat 44 dies (un 24 %). Basant-nos en aquest fet, USTEC·STEs va interposar quatre recursos individuals, un davant de cada jutjat del contenciós. També se’n van presentar d’altres arreu de l’Estat. Passat un temps, els jutjats corresponents van anar dictant sentències, en un degoteig de resolucions, totes a favor dels demandants. A Catalunya, el jutjat gironí va emetre sentència favorable al novembre de 2014, mentre els altres tres anaven fixant les dates dels judicis per al 2015, dels quals s’esperaven els mateixos resultats. A Girona, immediatament, USTEC·STEs va iniciar la recollida de la documentació dels docents de la demarcació per tal de sol·licitar col·lectivament l’extensió de la sentència.

També com a Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) vàrem demandar el Departament d’Economia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest recurs general, únic sindicat a qui ha estat admès a tràmit, i que actualment està pendent de dictar-se la sentència (votació i decisió assenyalades pel 26/11/15), de resoldre’s favorablement, tal com nombroses i diferents sentències semblen indicar, s’aplicaria a tot el personal que va perdre la paga extra del 2012 i per la totalitat de la paga.

Mentrestant, el ministre Montoro, en veure que anava perdent tots els judicis i en previsió que també perdria els que faltaven, va dictar l’ordre que se’ns pagués el 24,04 % de l’extra en qüestió, sense dir que, en realitat, eren els jutges que l’obligaven. Això va aturar el procés que seguíem a Girona i va fer innecessaris els judicis pendents. Però la Generalitat es va treure de la màniga un Acord de Govern de 2012 segons el qual se’ns retallava el 5 % del sou, un acord que no havia aplicat perquè el robatori de l’extra ja suposava al voltant del 7 %. Amb el rescat d’aquest Acord de govern, la Generalitat, al mes de març, en comptes de pagar-nos íntegre aquell 24,04 %, al que havíem cobrat el 2012, hi va sumar la part de la paga i va deixar de retornar-nos tot el que, feta aquesta suma, passés del 95 % (ens va robar entre 100 i 400 euros, segons els casos, i fins i tot va haver-hi qui no va veure un cèntim de la paga de 2012). El nyap va anar més enllà ja que en aquesta aplicació de l’acord de Govern es va fer el càlcul sobre les 14 pagues del 2012, quan efectivament en vam cobrar només 13. Tot això ho vàrem denunciar i finalment al mes de juliol de 2015 cobrem una quantitat que és aquesta regularització. 

USTEC·STEs, a travès de la IAC, ha recorregut judicialment l’aplicació de l’esmentat Acord de govern, sobre la sòlida base que no es pot aplicar un acord on diu que s’aplicarà “a les retribucions percebudes durant el 2012”, ja que aquesta retribució no es pot considerar com a retribució de 2012 perquè està inclosa als pressupostos de 2015 i, per tant, no caldrà fer una complementària de la renda de 2012. Tenim tots els punts per guanyar també aquest recurs i tenim el convenciment que ens retornaran el que ens han robat amb l’excusa de l’Acord de Govern. Una altra cosa és que, si no ens mobilitzem, atesa la lentitud de la justícia, podem trigar dos anys o dos anys i mig a aconseguir-ho.

En apropar-se les eleccions generals, el consell de ministres va acordar que se’ns pagués la resta de l’extra de 2012, el 26,34 % enguany i el 49,73 % restant, l’any vinent (ja inclosos als pressupostos). Però ha deixat una escletxa per on es poden escapolir alguns governs autònoms, entre els quals la Generalitat, ja que no obliga els que no compleixen l’objectiu de dèficit. USTEC·STEs (IAC) lluita i lluitarà perquè la Generalitat no faci servir aquesta excusa.

A banda d’això, no és descartable que la Generalitat torni a intentar la trampa del famós Acord de govern i intenti robar-nos aquest 76 % pendent de la paga de 2012, al·legant que ja hem cobrat el 95 % del sou de 2012 que fixava l’Acord en qüestió. A més de la mobilització, USTEC·STEs (IAC) farà servir el recurs contra l’aplicació d’aquest Acord a les retribucions de 2015 i 2016.

Sobre les pagues de 2013 i 2014

La paga de 2012 es va sostreure a tots els treballadors públics de l’Estat. Les de 2013 i 2014 només es van robar als treballadors i les treballadores de la Generalitat.

En el cas d’aquestes dues extres, la publicació dels corresponents decrets va ser, també, posterior a la data en què vam començar a meritar-les. Això, per al personal laboral (i reconegut per una sentència a demanda de la IAC del TSJC)  significa un 8% de la de 2013 i un 16 % de la de 2014 sostrets il·legalment. USTEC·STEs ha començat els passos per fer, judicialment, el mateix que va fer amb la de 2012: un afiliat o afiliada de cada demarcació, amb el suport del sindicat, iniciaran una reclamació administrativa. En el termini establert, aquests afiliats presentaran un recurs de reposició. La reclamació i el recurs de reposició són tràmits administratius, previs a la presentació del recurs contenciós als jutjats corresponents. No dubtem que, com en el cas de la paga de 2012, les sentències seran favorables. I un cop conegudes engegarem el procés de recollida de documentació per tal de sol·licitar l’extensió de la sentència que, recordem, és gairebé automàtica.

Respecte a la reclamació per la via judicial per tal de cobrar la resta d’aquestes pagues, les coses no són tan fàcils i caldrà complementar aquesta via amb la mobilització.

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (19)