USTEC

 

PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012.
SITUACIÓ ACTUAL i ACLARIMENTS respecte del cobrament dels 44 dies sostrets. Sentència i extensions

A finals del 2013 es va dictar la primera sentència a  la demanda d’un docent que va establir el dret a recuperar l’equivalent a 44 dies de la paga extra de desembre de 2012, com a conseqüència de la impugnació judicial que va presentar el sindicat USTEC·STEs.
La sentència es va dictar pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, i va suposar que un docent assessorat pel Servei Jurídic d’USTEC·STEs cobrés una quantiat equivalent als 44 dies de la paga extra de desembre de 2012.

Durant els mesos de gener a juny de l’any 2014 USTEC·STEs ha iniciat un procés per demanar l’extensió de la sentència per part del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona. Vàrem recollir documentació (nòmina desembre del 2012 i certificat del centre) d’aquells/es docents gironins que voluntàriament van voler acollir-se a aquest procés.

El jutjat ha paralitzat l’extensió de la sentència fins que el Tribunal Suprem resolgui el recurs cassació en interès de llei que en el seu dia va presentar la Generalitat amb l’única finalitat d’endarrerir tot aquest procés i posar-hi entrebancs.

Alhora el Tribunal Constitucional està pendent de resoldre diferents demandes d’inconstitucionalitat sobre aquest cas.

A la resta de Catalunya estem pendents de diversos processos iniciats a cada demarcació per arribar a l’extensió de la sentència  a tots i totes els empleats públics sense el risc que cap persona hagi consentit una desestimació per no haver arribat a finalitzar tot el procés judicial si s’iniciava una reclamació individual.

Gairebé tots els procediments oberts en els diferents jutjats estan ara mateix suspesos fins que resolgui el Tribunal Constitucional.

Atesa la pressió judicial exercida, és més que probable que la futura sentència del Tribunal Constitucional sigui favorable als treballadors/es. Els Pressupostos Generals de l’Estat preveuen una partida per al cobrament del 25% de la paga extra del 2015 (l’equivalent als 44 dies) a les comunitats autònomes que han complert amb l’objectiu de dèficit. Un cop més, un càstig per a Catalunya.

En la darrera Mesa de Funció Pública del 28 de novembre, l’Administració no va acabar assegurant el cobrament d’aquests 44 dies durant el 2015. Només es va comprometre a fixar un calendari si hi ha diners i si la normativa estatal ho permet.

Hem de seguir amb la pressió fins que ens retornin allò que és nostre!

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (15)