ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

NOTA INFORMATIVA DEL DEPARTAMENT

El Govern ha aprovat un Acord  de Govern sobre la recuperació del 34,42% de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es dóna compliment a l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de  la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016.

El pagament del 34,42% es farà efectiu a la nòmina del mes d’abril de 2017.

L’abonament i l’acreditació d’aquest import s’efectuarà de la següent manera:

 

1. D'ofici per part de l’Administració:

 

2. A sol·licitud de les persones interessades:

 

 

ACORD DE GOVERN 04/04/2017

El Govern farà efectiu aquest abril el retorn de part de la paga extra del 2012 als empleats públics
 
El Consell Executiu ha aprovat un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics, un cop aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, tal com es va acordar l’any passat en la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. L’acord aprovat avui preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 34,42% de l’import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de la paga extraordinària. L’abonament d’aquesta quantitat s’acreditarà a la nòmina d’aquest mes i suposarà un desemborsament de 225 milions d’euros per part del Govern.
 
El Govern avança així en el compliment de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de gener de 2016, que instava a la recuperació dels drets laborals dels empleats públics. Així mateix, dona compliment a l’Acord de la Mesa General de la Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de 2016 que va establir els termes de la devolució amb el consens entre els representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals.
 
La paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal de l’Administració de la Generalitat es va deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel Govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat.


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (7)