ustec

ES CONSUMA LA RETALLADA SALARIAL A LA INCAPACITAT TEMPORAL [FB]

La Coordinadora Nacional Confederal de la IAC, organització sindical que a l'àrea pública agrupa a USTEC·STEs, CATAC i CATAC·CTS, es ratifica en la no signatura de l'acord sobre la incapacitat temporal, per què tant el decreto de Rajoy com la seva concreció a l'acord a Catalunya,suposen una nova retallada salarial per als empleats i empleades públiques. La IAC referma la seva voluntat de continuar lluitant contra les retallades i, en aquest, cas per recuperar el 100% del salari des del primer dia de llicència per malaltia.

DOGC 27/9 BAIXES: prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal

L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els sindicats CCOO i UGT han arribat a un acord per a l’aplicació als empleats i empleades públics catalans de la retallada salarial per incapacitat temporal que marca l’article 9 del Real Decreto 20/2012. Aquest Real Decreto estableix que les mesures s’aplicaran a partir del 15 d’octubre de 2012.

Què diu l’Acord?

L’Acord s’aplica en les mateixes condicions tant al personal adscrit al règim general de la SS com a l’adscrit al règim especial de mutualisme administratiu (MUFACE).

1.- En el cas de llicències per contingències comunes

- Els tres primers dies de la llicència per malaltia es cobrarà el 50% de les retribucions.

- Del 4t dia fins al 20è dia de la llicència per malaltia es cobrarà el 75% de les retribucions.

- A partir del 21è dia i fins al final de la llicència per malaltia es cobrarà el 100% de les retribucions.

En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la llicència.

En els casos d’incapacitat temporal produïts durant l’embaràs o a conseqüència de la violència de gènere, acreditades, es cobrarà el 100% durant tot el període d’incapacitat.

2.- En el cas de les llicències per contingències professionals (malalties i accidents laborals) es percebrà el 100% durant tot el període de la incapacitat.

Es constituirà un grup de treball tècnic en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que mereixen especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions.

Per tant l’Acord deixa un buit sobre l’hospitalització i les intervencions quirúrgiques que ja veurem com es resol. En principi, acordar un grup de treball per analitzar-ho pot significar que possiblement, no totes les hospitalitzacions ni intervencions quirúrgiques suposin el cobrament del 100% des del primer dia.

CONSIDERACIONS D’USTEC·STEs

L’ article 9 marcava uns límits salarials que la negociació col·lectiva no podia superar, la qual cosa la convertia de facto en una farsa amb l’únic objectiu d’avalar la retallada, i més quan l’addicional divuitena del mateix Decreto ja concretava l’aplicació dels màxims per al personal de l’Administració central.

En aquest sentit l’Administració de la Generalitat ha presentat a la Mesa General les mateixes mesures que constaven a aquesta addicional. La proposta ha estat acceptada pels dos sindicats signants amb la inclusió, del 100%, des del primer dia, en cas de llicència per malaltia durant l’embaràs i per violència de gènere.

La qual cosa implica que els guanys per als empleats i empleades públics són mínims en comparació al que significa acceptar la retallada; amb la desconfiança que això genera envers el món sindical i en conseqüència contribueix a incrementar la desmobilització i la divisió entre els empleats i empleades públics. A més, la signatura de l’Acord de la nova retallada suposa un gest de feblesa que implica el compromís de no combatre’l, de convèncer al personal “que és el millor Acord possible perquè sense ell l’Administració hagués retallat més” i de deixar la porta oberta a una nova i posterior retallada.

Per altra part, signar l’Acord significa, a més de justificar la retallada, enviar un missatge nítid defensant implícitament entre els empleats i empleades públiques la lògica mesquina, perversa i repressiva de l’Administració segons la qual per reduir l’absentisme laboral cal que paguin tots, justos i pecadors, encara que els justos siguin molts més.

La retallada, a més, agreuja la situació d’un professorat exposat a un major risc de contagis i, en conseqüència, necessitar un nombre més gran de llicències de curta durada per malaltia. A la coacció que suposa no cobrir les substitucions durant 10 dies lectius, s’hi afegeix ara aquest descompte salarial que contribuirà a que molt professorat, sobretot el que està en pitjors condicions contractuals i salarials, pugui veure’s en la necessitat d’anar malalt als centres a fer classe.

L’Administració, amb aquestes mesures, estalviarà més diners a costa de nostre salari que el que estalviaria amb la retallada anterior contemplada en la Llei 5/2012 més coneguda com a Llei d’acompanyament del PPGG de la Generalitat; per això, ha obviat la invasió de competències que l’aplicació del Real Decreto 20/2012 suposa i, previ Acord de Govern, modificarà la seva pròpia Llei.USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (2)