ustec

 

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA FUNCIONARIAT ( clases passives)

Ara, un cop ja exhaurida la jubilació voluntària incentivada LOGSE/LOE, el professorat podrà continuar jubilant-se -a partir dels 60 anys- per la jubilació voluntària ordinària establerta a la Llei de classes passives amb els següents requisits:

Tenir 60 anys d’edat i un mínim de 30 anys cotitzats i els últims 5 anys com a funcionari o funcionària.

Per cobrar el 100% de l’haver regulador, s’han de tenir 35 anys cotitzats.

Es pot demanar, sol·licitant els impresos als SSTT del Departament d'Educació i també per Internet, manifestant una data de jubilació com a molt propera tres mesos despres de la data del document i també com a molt aprop el dia en que es compleixen els 60 anys.

Aquesta jubilació no comporta cap tipus de gratificació, ni econòmica ni en anys cotitzats.

Aquest model de jubilació durarà mentre no es canviï la llei de classes passives.. .

Més informació:

http://www.sindicat.net/w/fullinf/full275.pdf

http://www.sindicat.net/p.php?u=http://www.sindicat.net/w/docs/eina461.pdf

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (84)