parlament
parlament

ustec

Mesa General de la Funció Pública

NOVES RETALLADES SALARIALS, FINS QUAN?

A les retallades salarials del 2010 i 2011 que unides a la pujada dels IPC i de l’IVA suposen una pèrdua d’un 15% de poder adquisitiu per als empleats i empleades públiques, s’afegiran en els nous PPGG de la Generalitat, les novetats que l’administració va comunicar als sindicats representatius en la mesa general de la Funció Pública els dies 23 i 24 de maig:

USTEC·STEs i la Intersindical Alternativa de Catalunya IAC rebutgem també aquestes noves mesures que imposa l’administració i denunciem l’atac frontal i el menyspreu al dret a la negociació col·lectiva que l’aplicació sistemàtica d’aquestes mesures està suposant.

L’administració justifica les retallades des de l’afirmació genèrica “d’una crisi que l’obliga a controlar la despesa pública“, però es nega a demostrar amb números sobre la taula que els retalls siguin necessaris, i impedeix d’aquesta manera que es puguin fer des de la part social altres propostes diferents i que no afectin sempre negativament els treballadors i les treballadores.

La reducció de costos laborals, tant salarials com de plantilles, s’ha convertit en l’eix de la política del nou govern, que sembla sentir-se tant còmode amb aquesta política, com incapaç de buscar altres solucions, la qual cosa ens fa preveure que l’atur i l’empitjorament de les condicions de treball es poden agreujar en els propers anys. Fins quan Sr. Mas?

USTEC·STEs i la IAC entenem que l’administració infravalora i menysprea el rebuig a les seves mesures mostrada pels empleats i empleades públics des dels seus centres de treball, des de les places dels ajuntaments i les massives manifestacions del 14 d’abril i maig, per tant hem de continuar les mobilitzacions, incrementar encara més la participació dels empleats i empleades públics i des de la unitat sindical i del conjunt dels empleats i empleades públics preparar ja un calendari de mobilitzacions sostingudes, si cal més contundents i que tinguin continuïtat durant la tardor per intentar frenar possibles futures retallades i exigir un pla de recuperació salarial i de plantilles.

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (45)