ustec

http://www.xtec.cat/web/at_usuari/avis

Política de caducitat de contrasenya

Per donar compliment a la Instrucció d'ús de les TIC de Funció Pública i a lleis de Protecció de Dades que afecten al tractament de fitxers amb dades de caràcter personal (LOPD), la Generalitat de Catalunya, es veu en necessitat d'aplicar polítiques de caducitat de contrasenya per les credencials d'accés als Sistemes de Informació de l'Administració.

En una primera fase, a partir del mes de maig del 2013, les polítiques de caducitat s'aplicaran a les contrasenyes emmagatzemades al directori corporatiu d'identitats. Aquestes són les que actualment s'utilitzen per accedir a aplicacions com ATRI (Portal d'informació i serveis per al personal de la Generalitat), correu corporatiu (ecorreu.gencat.cat), GEEC, GECAT, Intranet d'Ensenyament, Portal de centre, SAGA, S@rcat, etc.

Es forçarà la caducitat de contrasenyes amb una antiguitat superior a sis mesos.

En aquest sentit us animen a canviar la contrasenya mitjançant el Portal d'Autogestió de Contrasenyes abans que aquesta caduqui. En el cas que no la canvieu a través del Portal quan accediu a algunes de les aplicacions que utilitzen aquest sistema d'autenticació, apareixerà una finestra on s'indicarà que s'ha produït la caducitat de la contrasenya i es demanarà que es defineixi una de nova en aquesta mateixa finestra, amb la qual cosa s'actualitzarà automàticament el directori corporatiu d'identitats. Tot seguit s'entrarà directament a l'aplicació on es volia accedir inicialment.

Bé sigui per caducitat de la contrasenya o bé perquè es canviï abans de la caducitat, les noves contrasenyes emmagatzemades al directori corporatiu d'identitats hauran de:

• Tenir com a mínim 8 caràcters (màxim 30) i contenir números i lletres.

Posteriorment, continuant amb la política de seguretat, s'activaran les polítiques de seguretat de caducitat de contrasenyes als usuaris XTEC.

nota per recuperar contrasenya

Ha de der l'autogestió de contrasenyes en la pàgina "http://atri.gencat.cat/" en autogestió de contrasenyes (https://gicar.gencat.cat/autogestio/), si alguna de les respostes que introdueix no li accepta, s'ha de posar en contacte amb el director del centre per tal de que el director dins del seu ATRI accedeixi a un apartat que teoricament s'anomena "Les meves gestions" i allà dins pugui proporcionar una nova contrasenya a l'usuari que no pot accedir.

En cas de que sigui el propi director el que no disposa d'accés a l'ATRI o que intenta proporcionar una nova contrasenya a l'usuari i no aconsegueix realitzar-ho, aleshores si que s'ha de posar en contacte amb el seu Servei Territorial i demanar per el Negociat del Personal Docent. ( Telèfons de SSTT)

En cas de no estar el director del centre , l'usuari pot posar-se en contacte directament amb el seu Servei Territorial i demanar per el Negociat del Personal Docent. 

Salutacions
SAU - Servei d'Atenció Unificada
Departament d'Ensenyament
Telèfon de contacte:  900 82 82 82
Adreça de correu: sau.ensenyament@gencat.cat


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (1853)