ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Administració de Medicaments als centres educatius
Personal Docent  i Personal laboral

Des de fa molt temps  USTEC·STEs (IAC) exigeix al Departament en totes les Meses Sectorials que tracten les instruccions d’inici de curs,  i també al Comitè Intercentres, que retiri el punt sobre l’administració de medicació a l’alumnat donat que adjudica tasques sanitàries als seus treballadors/es.

Aquest juny 2016 han anat  un pas més enllà i han decidit  unilateralment que la figura del vetllador té com una de les tasques  l’ administració de medicació. “Documents per l’organització i gestió dels centres : Salut escolar  en els centres educatius. Punt 4, 3er paràgraf.”

Amb data 22 de juny del 2016 vam entrar per registre la nostra queixa adreçada al Director General de Professorat i Personal de Centres Públics demanant una resposta a les consideracions expressades.

Amb data 13 de setembre del 2016 vam reclamar una resposta i seguim a l’espera.

Tots els i les alumnes tenen dret a ser assistits en les seves necessitats especifiques de forma que puguin rebre una educació i unes atencions sanitàries en condicions de màxima equitat. Ara  bé,  aquestes atencions no ha de recaure en professionals de la plantilla del centre, si no en professionals de la sanitat (infermer/a)

No es pot demanar a cap persona que treballi en un centre docent sense titulació sanitària que es faci responsable d’aquestes tasques.

http://www.sindicat.net/w/fullinf/full259.pdf

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

23/09/2016 12:02 (27)