USTEC-STEs IAC

SALUT LABORAL

ADRECES
BUTLLETA AFILIACIÓ SUGGERIMENTS
IAC |  STEs |  STEPV |  STEI |  MUCE |  CRP |  XTEC |  FaPaC |  FAPAES |  FMRP |  DOGC |  LEG |  BOE |  Fulls |  EDUCACIÓ |  MUFACE |  SSTT |  Nodo50  |  Pangea |  LABORAL |  PAS |  PRIVADA |  FPA |  P.Interí |  Universitat  |  erural

FORMACIÓ:

Vés al blog de salut per veure l'oferta actualitzada.

 

 

Enllaços

 

 

Departament:
Documents d'organització i gestió: Salut i seguretat(pdf)

 

Intranet d'Ensenyament » Portal de centre » Seguretat (cal codi ATRI per accedir-hi)

 

Intranet d'Ensenyament » Serveis al personal » Prevenció de riscos laborals

(cal codi ATRI per accedir-hi)

 

Portal de Ergonomía y Psicosociología

 

DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 28 ABRIL 2017

"OPTIMITZAR LA COMPILACIÓ I L´ÚS DE DADES SOBRE SALUT EN EL TREBALL "

Recull de normativa
·Legislació de salut laboral

· Notes Tècniques de Prevenció (NTP)

guia pràctica salut laboral ustec-stes

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal

·Accedir a la informació

 

INFORMACIÓ SOBRE DESCOMPTES

L'Administració, i en concret el Departament d'Ensenyament, continuen penalitzant els i les treballadores que tenen problemes de salut. Des d'USTEC-STEs us informem de com queden actualment aquestes penalitzacions i continuarem lluitant en tots els fronts on estem presents per intentar revertir aquesta situació

PER INCAPACITAT TEMPORAL

PER ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

Normativabaixes

 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d' assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

RECOMANACIONS USTEC-STES I INSTRUCCIONS PER A DOCENTS

baixes

Dia mundial de la Seguretat i Salut en el treball - 28 d’abril 2016

ESTRÈS AL TREBALL: UN REPTE COL·LECTIU

baixes

RESOLUCIÓ ENS/163/2015, de 2 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l'Institut Català de la Salut per dur a terme activitats en vigilància de la salut.
Eliminades les reduccions de jornada en processos de recuperació per raó de malaltia.
RECLAMEM AL DEPARTAMENT ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITACIÓ RECONEGUDA
COORDINADORS I COORDINADORES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS CENTRES DOCENT

·Què són i funcions

·Guia per desenvolupar les funcions

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I ATENCIÓ SANITÀRIA A ALUMNES EXIGIM al Departament que deixi clar als treballadors i treballadors dels centres educatius que NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE FER TASQUES DE CARÀCTER SANITARI. No formen part de les seves funcions com a professionals de l'ensenyament. 

ENCARA MÉS SOBRE LES TASQUES SANITÀRIES I L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS A ALUMNES.

FARMACIOLA

Atenció a menors afectats per càncer o altra malaltia greu

INSTEM ELS CENTRES A SEGUIR DENUNCIANT LES TEMPERATURES QUE SUPERIN (per excés o per defecte)EL QUE DIU EL Reial Decret 486/1997Article 7. Condicions ambientals.

Informació sobre les actuacions a fer en el cas d'accident laboral i/o malaltia professional

Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària

Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional

Reclamació en cas de no reconeixement d'accidents de treball i/o malalties professionals

PROCEDIMENT PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DERIVATS DE MALALTIA PROFESSIONAL I/O D'ACCIDENT EN ACTE DE SERVEI (MUFACE)

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

28 D’ABRIL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT LABORAL
La salut laboral, cada cop menys saludable.


Docència Bullynig
Nº 24
Editorial (pàg. 3)

Assetjament escolar ( Pàg. 4)

Què és? / Informe Cisneros VII / Informe "Violencia entre compañeros en la escuela"

Prevenció:

L'educació dels límits (Pàg. 12)

L'assetjament escolar és una manifestació de la violencia social

Propostes de prevenció (Pàg. 14)

Com afrontar l'assetjament i d'altres problemes (Pàg. 16)

Alternatives per al professorat

Docència Mobbing
Nº 17
Assetjament psicològic o Mobbing a l'ensenyament ?
El caldo de cultiu de l'assetjament, l'organització del treball
Assetjament psicològic en el professorat
NTP 476. L'assetjament psicològic a la feina: mobbing
Acció sindical contra l'Assetjament psicològic
Docència Salut Laboral
Nº 15           
  Tema Central: Vigilància de la salut
Editorial Fins i tot en salut diuen que som europeus
Exàmens de salut a cop de contenciós ?
Estrès laboral
Cuidar la veu
Pel reconeixement de les malalties professionals
Nòduls de les cordes vocals
Professorat interí. Els riscos per a la salut que comporta la precarietat laboral
Entrevista Carme Valls
Plans d'emergència als centres
Avaluació de riscos
Coordinació de la prevenció de riscos laborals
Què fer en el cas d'accidents?
Què hem de fer amb les antenes de telefonia mòbil ?
 coordinadors prevenció de riscos
Accidents laborals
temperatures als centres educatius
 

Fitxes de consulta

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
67. El ruido en cifras
65. Tu derecho a un trabajo seguro y saludable. Consejos para jovenes.pdf
57. Los efectos del ruido en el trabajo
53. Seguridad y salud de los trabajadores con discapacidad
52. La integración de la seguridad y salud laboral en la educación
47. Prevención de la violencia contra el personal de enseñanza
45. Gestion de la seguridad y salud en el sector de ensenanza
43. La inclusión de los aspectos de genero en la evaluación de riesgos
42. Las cuestiones de género en relación con la seguridad y salud en el trabajo
34. Eliminación y substitución de substancias peligrosas
32. Cómo abordar los problemas psicosociales y reducir el estrés laboral
31. Consejos pràcticos para los trabajadores sobre cómo abordar el estrés relacionado con el trabajo y sus causas
24. La violencia en el trabajo
23. Acoso moral en el trabajo
14. Prevencion de resbalones tropiezos y caidas en el trabajo
13. Exito en la gestión de prevención de accidentes
10. Transtornos dorsolumbares de origen laboral
8. Estrés en el trabajo