ustec

sau

fletxa iac Telèfon: 900 82 82 82

fletxa iac E-Mail: sau.tic@gencat.cat

fletxa iac Espai de suport TIC

linia

El SAU dóna resposta i és l'entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis TIC que proporciona la Generalitat de Catalunya. Aquest servei d'atenció a l'usuari atén o canalitza entre altres:

Funcionament

El SAU proporciona a l’usuari un número de petició, que li permet fer-ne el seguiment posterior. Quan el tipus de petició és una incidència i aquesta ho permet, el SAU en duu a terme la diagnosi i resolució per gestió remota. Quan una incidència no es pot resoldre des del SAU, aquest l’escala a un equip d’especialistes tècnics que la resol de forma remota o de forma presencial.

Una vegada resolta la incidència, l’equip d’especialistes ho comunica al SAU i aquest ho comunica a l’usuari. 

Recordeu que...

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (223)