USTEC·STEs ha demanat l’aturada d’aquestes noves retallades.
MESA SECTORIAL: SERVEIS EDUCATIUS. Retallades i instruccions curs 12/13

Avui dijous, 5 de juliol el Departament ha convocat la Mesa sectorial que USTEC·STEs havia demanat per parlar dels SSEE.
En aquesta Mesa ens han informat de les retallades de personal que es faran el proper curs en els SSEE i ens han presentat el Document  per a  l’organització i el funcionament dels SSEE. Curs 2012/2013

USTEC·STEs ha demanat els criteris aplicats per fer la retallada, tant a nivell global com a cada SSTT. També hem demanat aclarir el procediment seguit.

Pel que fa a les retallades el Departament ha informat que afecten un 8% dels llocs de treball dels SSEE: 105 persones que queden repartides com segueix:

segons el tipus de Servei
CdA -17
CREDA -31
CRP -5
EAP -43
ELIC -8
  105
segons Serveis Territorials
Baix Llobregat -11
Barcelona Comarques -11
Catalunya Central -10
Consorci Barcelona -8
Girona -17
Lleida -14
Tarragona    -9
Terres de l’Ebre -4
Vallès Occidental -12
Vallès Oriental-Maresme -11
  107*

*Com veieu el nombre d’afectació per SSTT no quadra. Ens han comentat que encara algun SSTT estava acabant de tancar les dades definitives.

En relació als criteris que s’han fet servir per la “minoració” -eufemisme que fa servir el Departament per no parlar de retallades- sembla que a nivell general només ha estat el de no suprimir llocs definitius, tot i situant la retallada a l’entorn del 10% global.
Cada SSTT ha aplicat la retallada segons el seu criteri, criteri que no s’ha fet públic.

Cal recordar que ara fa dos anys ja es va fer una retallada d’alguns Serveis Educatius que va provocar un deteriorament, si més no de forma quantitativa,  en el desenvolupament de les funcions d’aquests serveis educatius.
No s’ha fet cap estudi el resultat del qual demostra que les llars d’infants, escoles, instituts, el professorat i  les famílies, ja no necessiten d’aquests Serveis? És que de sobte s’han reduït les necessitats de l’alumnat? És que el professorat ja  no necessita assessoraments especialitzats? Què ha passat perquè de sobte el Departament d’Ensenyament decideixi retallar molts llocs als Serveis Educatius? Si no és que han de mantenir la seva habitual línia d’irresponsabilitat i manca de coherència, no s’entén.
L’Administració no ha donat resposta a aquestes preguntes i no sembla ser coherent quan al costat de les retallades presenta un Document  per a  l’organització i el funcionament dels SSEE. Curs 2012/2013  on es mantenen les tasques i funcions dels Serveis Educatius i es parla de promocionar l’èxit escolar.

La retallada agreuja encara més els sectors més necessitats, ja que afecta aquells serveis que donen suport als alumnes i famílies amb n.e.e., sense saber veure l’especificitat d’aquests Serveis i el fet que qualsevol retallada que els afecta incideix directament en la qualitat i quantitat de les tasques desenvolupades.
L’atenció a alumnat i centres queda directament també retallada atès que menys personal i igual o major demanda és sinònim de baixada d’atenció i qualitat.

USTEC·STEs s’oposa a qualsevol retallada dels Serveis Educatius, com les que està portant a terme el Departament d’Ensenyament.
Així els hi hem fet saber, denunciant un cop més unes mesures unilaterals que afecten directament als treballadors/es d’aquests serveis i a l’alumnat, famílies i centres.

En relació al Document  per a  l’organització i el funcionament dels SSEE. Curs 2012/2013,  bàsicament manté un contingut semblant al d’aquest curs.
Hem manifestat la necessitat d’avançar cap a un nou Decret dels Serveis Educatius, per no anar, any rera any, a cop d’Instruccions. En aquest sentit el Departament s’ha compromès a presentar-nos la seva proposta a l’inici del proper curs.