ustec

2014-2015

vacants provisionals

Cos de mestres
Especialitat
Vacants
Audició i llenguatge 21
Educació física 154
Educació infantil 654
Educació primària 1.225
Llengua estrangera: anglès 268
Llengua estrangera: francès 7
Música 156
Pedagogia terapèutica 245
Total:
2.730
Cos mestres en centres ESO
Especialitat Vacants
Ciències de la naturalesa 7
Ciències socials 10
Educació física 7
Educació visual i plàstica 1
Llengua castellana i literatura 13
Llengua catalana i literatura 13
Llengua estrangera: anglès 5
Matemàtiques 10
Música 2
Tecnologia 3
Total:
71
Secundària
Especialitat
Vacants
Administració d'empreses 44
Alemany 8
Anàlisi i química industrial 12
Anglès 196
Assessoria i processos d'imatge personal 22
Biologia i geologia 159
Català 1
Construccions civils i edificació 1
Cuina i pastisseria 28
Cultura clàssica 18
Dibuix 65
Dibuix artístic i color 4
Dibuix tècnic 2
Disseny de moda 1
Disseny de producte 1
Disseny d'interiors 3
Disseny gràfic 9
Economia 16
Educació física 81
Equips electrònics 7
Espanyol 1
Estètica 18
Èuscar 1
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1
Filosofia 33
Física i química 108
Formació i orientació laboral 61
Fotografia 3
Fotografia i processos de reproducció 3
Francès 34
Geografia i història 186
Història de l'art 3
Hoteleria i turisme 19
Informàtica 71
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 2
Instal·lacions electrotècniques 19
Intervenció sociocomunitària 61
Italià 3
Japonès 1
Laboratori 8
Llengua castellana i literatura 206
Llengua catalana i literatura 196
Manteniment de vehicles 36
Matemàtiques 223
Mecanització i manteniment de màquines 27
Mitjans audiovisuals 5
Mitjans informàtics 3
Motlles i reproduccions 1
Música 39
Oficina de projectes de construcció 2
Oficina de projectes de fabricació mecànica 2
Operacions de processos 3
Operacions i equips de producció agrària 3
Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 4
Organització i gestió comercial 22
Organització i processos de manteniment de vehicles 16
Organització i projectes de fabricació mecànica 13
Organització i projectes de sistemes energètics 8
Organització industrial i legislació 3
Orientació educativa 72
Patronatge i confecció 2
Perruqueria 22
Portuguès 1
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 29
Procediments sanitaris i assistencials 94
Processos comercials 20
Processos de gestió administrativa 32
Processos de producció agrària 5
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 26
Processos en la indústria alimentària 7
Processos i mitjans de comunicació 4
Processos i productes d'arts gràfiques 4
Processos i productes de fusta i mobles 6
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 4
Processos sanitaris 33
Producció en arts gràfiques 3
Serveis a la comunitat 76
Serveis de restauració 15
Sistemes electrònics 6
Sistemes electrotècnics i automàtics 21
Sistemes i aplicacions informàtiques 71
Soldadures 5
Talla de pedra i fusta 1
Tècniques de patronatge i confecció 1
Tècniques i procediments d'imatge i so 4
Tecnologia 103
Volum 2
Xinès 2
Total:
2.797