COMUNICAT RESPECTE AL TRACTAMENT INFORMATIU DELS RESULTATS D’AVALUACIÓ DE SISÈ

La Comissió Permanent de la Junta Central de directors/es de Primària vol manifestar el seu descontentament pel tractament subjectiu, sectari  i tendenciós que estan fent diferents mitjans de comunicació dels resultats de les CB de 6è  en  les ESCOLES PÚBLIQUES.

En la darrera dècada, bàsicament en l'ensenyament públic, s'ha fet una tasca impressionant per l'equitat i  la integració social de l'alumnat nouvingut. Estratègies innovadores i mestres implicats molt més enllà del que els pertocava, han fet possible l'acolliment integrador  i l'aprenentatge  d'aquests nous ciutadans  que han anat arribant al nostre país. Tot això s'ha fet bàsicament, i en silenci, a les nostres ESCOLES PÚBLIQUES. Nosaltres, respectant les diferències, hem fet possible un acolliment integrador.

En un context així,  l'èxit i els resultats que estem obtenint són mereixedors d'un tractament molt més professional  per part dels mitjans de comunicació. Lamentem que no hagin tingut la mínima curiositat professional per mostrar aquesta tasca acollidora i integradora de l'ensenyament públic desenvolupada en el nostre país.

És evident que el context socioeconòmic de les famílies condiciona els resultats del procés d'aprenentatge. Molts alumnes que s'han incorporat progressivament en el nostre sistema educatiu saben llegir i escriure en català i castellà gràcies a l'esforç i dedicació dels/de les mestres de l'ensenyament públic. Molts d'ells han assolit, fins i tot, l'excel·lència en els seus aprenentatges.                               .

Les Escoles Públiques que estan en entorns o contextos semblants als de l'escola privada treuen resultats semblants. En entorns socioeconòmics de risc socials, molts i moltes professionals de l'ensenyament públic d'aquest país estan fent una tasca immensa  per atendre amb professionalitat i universalitat l'alumnat més desfavorit i ningú es preocupa de posar de manifest el seu èxit i la seva bona pràctica.
L'ensenyament del nostre país no millorarà des del negativisme sinó des de l’exposició positiva del que s'està fent bé. L’ensenyament  públic és de tanta qualitat com el privat. La diferència la determina la tiplogia d'alumnat que acull cada model.

Esperem que la història  reconegui el paper que l’ensenyament públic ha desenvolupat en les últimes dècades, des de la universalització de l'ensenyament.

Mentre, ens agradaria que els mitjans informatius ens ajudessin a comunicar els resultats de les avaluacions de l’aprenentatge amb professionalitat i rigor,  i la realitat amb tots els matisos i riquesa que conté, sense prejudicis.


La Comissió Permanent de la Junta Central de Directors/es de Primària

Juny de 2011

ustec

DAVANT ELS RESULTATS DE LES PROVES A SISÈ DE PRIMÀRIA

  1. Els resultats de l’avaluació mostren grans diferències entre els resultats de l’alumnat segons el seu estatus social i econòmic, i això implica que el nostre sistema educatiu acaba consolidant les desigualtats enlloc de compensar-les.
  2. USTEC·STEs denuncia que la majoria de titulars posin el seu èmfasi en la diferència entre els resultats dels centres públics i dels privats concertats, sense qüestionar la concentració per nivell socioeconòmic de l’alumnat en un tipus de centre i en l’altre.
  3. Tenir una doble xarxa, en la que l’alumnat més afavorit socialment s’escolaritza en centres que reben un doble finançament (públic i privat), mentre que l’alumnat amb més dificultats es concentra en centres públics amb menys recursos, és una política educativa totalment antisocial.
  4. En aquestes circumstàncies, hi ha un altre factor molt negatiu que influeix en els resultats i convé recordar. Catalunya inverteix menys d’un 3% del seu PIB en l’educació pública, just la meitat de la inversió realitzada pels estats de la Unió Europea.
  5. USTEC·STEs denuncia que, en aquesta conjuntura, el Departament retalli encara més els recursos en els centres públics, especialment de personal i d’inversió en noves construccions, la qual cosa és un nou factor negatiu a afegir a aquestes circumstàncies desfavorables. Al mateix temps que consolida i amplia els concerts en els centres privats.
  6. USTEC·STEs valora en positiu la petita millora dels resultats en relació al curs anterior i desitja que aquesta millora vagi en augment.

 

 

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (2)