ustec

En defensa de l'ensenyament p��blic ide qualitat. No volem aquesta llei. Vaga dj 14 de febrer

 

 

IMPUGNACI DE L��ORDRE DE 12 DE FEBRER DE 2008 DE LA CONSELLERIA DE TREBALL ESTABLINT ELS SERVEIS MNIMS A PRESTAR EN ELS CENTRES D��ENSENYAMENT EN LA VAGA DEL DIA 14 DE FEBRER

 

El Sindicat USTEC.STEs el dia 13 de Febrer va interposar davant el TSJC un recurs contenci��s administratiu especial per a la protecci�� dels drets fonamentals de la persona contra l��Ordre esmentada per considerar que vulnerava el dret a la vaga en establir uns serveis m��nims abusius que es van con��ixer just el dia abans i sense la publicaci�� en un diari oficial. Aix�� mateix, va demanar de forma urgent la suspensi�� de l��execuci�� de l��acte, ��s a dir que de moment el dia 14 de febrer es suspenguessin els serveis m��nims establerts per la Conselleria.

 

El TSJC el dia 14 de febrer va dictar en car��cter urgent una resoluci�� desestimant la sollicitud de suspensi�� d��execuci�� de l��Ordre impugnada, ��s a dir no va considerar procedent que el mateix dia de la vaga no es mantinguessin els serveis m��nims decretats per l��administraci��. Per��, aix�� no vol dir que s��hagi pronunciat sobre la legalitat dels serveis m��nims decretats perqu�� no ha resolt encara el recurs interposat. Per la qual cosa, caldr�� esperar a la sent��ncia que haur�� de dictar el TSJC sobre el fons de la q��esti��, i que es pronunciar�� sobre si els serveis m��nims que es van establir vulneren o no el dret constitucional a la vaga.

 

ASSESSORIA JURDICA

USTECSTES

 

Departament: Comunicat del Departament d'Educació sobre els serveis mínims

DAVANT L��OPINI PBLICA I LA COMUNITAT EDUCATIVA

L��ABUSIVA ORDRE DE SERVEIS MNIMS CONTRA LA VAGA DE L��ENSENYAMENT DEL 14F POSA EN GREU RISC L��ALUMNAT

COMUNICAT UNITARI SOBRE ELS SERVEIS MNIMS

(document original per imprimir)

Els sindicats convocants de la vaga del 14 de febrer a l��ensenyament de Catalunya, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT, UGT i USTECSTEs,

DENUNCIEM:

 1. Que l��ordre de 12 de febrer de 2008 mitjanant la qual la conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya estableix els serveis essencials i m��nims per als centres escolars, durant la vaga del pr��xim 14 de febrer, vulnera greument el dret fonamental de vaga protegit constitucionalment en l��article 28 de la constituci��.
   
 2. Aix�� mateix, ��s contrari a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en la mat��ria, donat que els serveis essencials han de ser proporcionats, dirigits a garantir la seguretat i els drets fonamentals de la comunitat, i ser motivats per l��inter��s general, i en cap manera poden suposar una actuaci�� governativa contra el lliure exercici del dret de vaga.
   
 3. L��ordre de serveis m��nims per als centres escolars ��s absolutament desproporcionada i abusiva, i contr��ria als precedents en anteriors convocat��ries de vaga en el sector. Considerem que s��actua de mala fe, perqu�� al comunicar-ho a darrera hora solament introdueix confusi�� i ��s un intent de trencar la vaga.
   
 4. La consellera de Treball, senyora Mar Serna, la formaci�� jur��dica de la qual ��s p��blica, ��s coneixedora dels continguts abusius de l��ordre i del seu car��cter instrumental contra la vaga, el qu�� constitueix un clar indici de l��exist��ncia d��una conducta de prevaricaci��.
   
 5. El conseller Maragall utilitza les fam��lies i alumnes contra el dret de vaga dels professionals de l��educaci�� i per tant el fem responsable dels incidents que es puguin produir a conseq����ncia d��aquests serveis m��nims.
   
 6. L��ordre de serveis al crear la falsa imatge de qu�� les fam��lies tindran la suficient atenci�� no educativa per a l��alumnat en els centres, crea una situaci�� de risc cert per als nens i nenes. s recomanable per a les fam��lies una conducta responsable i no portar els nens i nenes als centres escolars el dia de vaga.

 

En atenci�� a l��anterior, els sindicats convocants de la vaga del dia 14 de febrer, a m��s de rec��rrer la pr��pia ordre pel seu car��cter abusiu i conscientment anticonstitucional, estudiem les accions penals pertinents contra la consellera de Treball, en ra�� de la situaci�� de risc que ha creat.
Aquesta agressi�� ens ha de servir per enfortir encara m��s la participaci�� en la vaga i l��assist��ncia a les diferents mobilitzacions convocades.

Barcelona, 13 de febrer de 2008


DOGC 13/2: el DOGC d'avui no publica cap ordre de serveis mínims

Serveis m��nims dels SSTT del Vall��s Occidental*

Proposta de Serveis M��nims per part d'Educaci��

Informaci�� de la reuni�� del dijous 7 de febrer.

Educaci�� proposa que hagi un membre de l'equip directiu, director/a, cap d'estudis o secretari/secret��ria.

Llars d'infants: El o la director/a o un/a educador/a.

La part sindical considera que no cal servis m��nims en no considerar-los necessaris.

Estem a l'espera de la decisi�� que prengui l'Administraci��.


Llei d'Educació de Catalunya: