ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Mesa Tècnica d’FP del dia 15 de febrer de 2017

USTEC-STEs (IAC)  proposa que a la propera Mesa Tècnica i atenent, entre d’altres, a l’acord del 31 de gener, el retorn per al proper curs 2017-18 de les hores de coordinació específiques d’FP que hi havia el 2012-13 abans de les retallades, i lliura la proposta.

1 Formació del Professorat:

Respecte a la formació del professorat d’FP, USTEC-STEs (IAC)  vol fer constar que:

 

Mesa Tècnica d’FP del dia 10 de gener de 2017

1 Accés a la borsa de treball i impartició d’ensenyaments de Formació Professional.

USTEC-STEs (IAC) demanà que els serveis prestats pels treballadors en PFI, PQPIs, PTT, Cases d’Oficis, FIAPs, CAS, CAM i en d’altres departaments, com ara Ramaderia i Industria, fossin reconeguts, a tots els efectes, com a serveis prestats docents. D’aquesta manera es resoldria, en part, el greu problema que el Departament té a l'hora de nomenar professors de Formació Professional. També es resoldria el greuge que el Departament d'Ensenyament està causant a aquest col·lectiu.

2 Accés a la borsa de treball i impartició d’ensenyaments de Formació Professional: proves de capacitació.

USTEC-STEs (IAC) demanà que les proves es tornin a fer davant d’un tribunal que inclogui els candidats de tota Catalunya, que les proves es realitzin amb publicitat prèvia i transparència pel que fa als continguts i a l'avaluació i que siguin regulars i periòdiques i no restringides als candidats/es del SSTT del  centre on es realitzin (per no excloure la resta de candidats d’altres SSTT).

3 Accés a la borsa de treball i impartició d’ensenyaments de Formació Professional: habilitacions.

USTEC-STES (IAC) manifestà la inquietud que pateixen molts docents d’FP d’algunes especialitats que fa anys que no poden concursar i, per tant, es mantenen en una situació d'inestabilitat. laboral.

USTEC·STEs va proposar en la Mesa de Negociació del procés del concurs-oposició 2016/2017 que el procediment d’habilitació de noves especialitats hauria d’anar lligat al procediment d’adquisició de noves especialitats. Tanmateix, finalment la nostra proposta no es va recollir en la resolució de la convocatòria d’oposicions.

El nostre sindicat va plantejar també que una altra possibilitat per millorar la situació en què es trobaven els professors afectats per la pèrdua de la seva plaça a causa de la peculiaritat de la seva especialitat seria recuperar el sistema de comissions de serveis, que permetia concursar als docents en el procediment d’adjudicacions d’estiu per totes les especialitat docents que tenien en propietat, mentre que ara tan sols ho poden fer des de l’especialitat que tenen assignada en plaça definitiva.

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (4)