Càlcul de l'increment que suposarà el cobrament de l'1% d'augment (amb efectes retroactius des de l'1 de gener) a la nòmina de juliol

 

Heu d'anotar el sou brut (abans de descomptes) de la nòmina de gener de 2017:

 Quantitat
Brut nòmina de gener 2017:
Introdueix un valor!
  

És l'increment en sou brut (abans dels descomptes)
No té en compte la inclusió de nous complements (triennis, estadis...) des de l'1 de gener de 2017. 
És aproximat ja que té en compte la dada general i no la suma de cada component per separat i perquè la quantia de la paga extra de juny depèn del cos. Properament publicarem el full de retribucions pel càlcul de la nòmina a partir d'agost.

Aquets càlcul no és correcte en el cas del personal (substitut, jubilat, ...) que no ha treballat tots els mesos des del'1 de gener, tot i que tenen dret a la part corresponenet.

Les nòmines les podeu trobar a l'ATRI